Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

באנר לימודים והרשמה

מסלולים לקראת תואר ראשון בחינוך .B.Ed עם תעודת הוראה

תואר ראשון .B.Ed ותעודת הוראה

במסגרת הלימודים האקדמיים לקראת תואר ראשון בחינוך - "בוגר בהוראה" .B.Ed ותעודת הוראה, כל
סטודנט במכללה משתייך הן למסלול והן לחוג התמחות. כל סטודנט במכללה שבחר באחד מן
המסלולים חייב בשני חוגי  התמחות. 

במסלולים גיל הרך, חינוך יסודי, חינוך מיוחד, מלמ"ח, ניתן ללמוד התמחות אחת וחטיבות סטודנט
לתואר ראשון בחינוך במכללה שבחר במסלול לבית הספר העל-יסודי חייב בשתי התמחויות או
התמחות אחת מורחבת. בנוסף ללימודי המסלול וההתמחות ילמד כל סטודנט במכללה.
לימודי חינוך עיוניים ולימודי יסוד תוכניות בין מסלוליות - תכניות לימודים מהוות תוספת לתכנית הלימודים
שהסטודנט לומד בה ומיועדת לכל תלמידי המסלולים והחוגים השונים במכללה.

לימודי יסוד

תכנית הלימודים לתואר ראשון בחינוך והוראה כוללת לימודי יסוד והעשרה אשר כל סטודנטי וסטודנטית מחוייבים בלימודם.

 

לשון עברית

תכנית לימודי היסוד בלשון – תפקידה להכשיר את פרחי ההוראה להיות מורים עבריים, היינו כאלה השולטים בעברית בצורה רהוטה ותקינה (מתווה ניר, תשס"ג, סעיף מטרות 1א). זאת משום שמהם יונקים ילדי ישראל את השפה העברית, והם להם דמות לחיקוי לא רק בממד הערכי אלא גם בממד התרבותי-לשוני.

אנגלית

לימודי יסוד באנגלית יכולים להיות חוויה מתקנת לכל מי שהתקשה בעבר ללמוד את השפה האנגלית. 

לימודי היסוד באנגלית מעניקים לסטודנטים את כל הכלים הדרושים, על מנת שיוכלו להתמודד בעתיד עם כל משימה, בכל רמה הדורשת מפגש עם השפה האנגלית.

על מנת לסיים את התואר, מחויב כל סטודנט, בנוסף להשלמת המטלות האקדמיות התלויות בתכנית הלימוד שלו, מוכרח כל סטודנט להגיע לרמת פטור באנגלית למטרות אקדמיות (EAP).

היחידה לחדשנות טכנולוגית

היחידה ללחדשנות פדגוגית עוסקת בפיתוח אוריינות ICT והטמעת תהליכים פדגוגיים פרוגרסיביים, בלימודים העיוניים ובהכשרה הקלינית כאחד, במטרה להכין את בוגרי המכללה לדרישות עולם האקדמיה והעבודה התואמים לצורכי המאה ה-21. 

לימודי היסוד ביחידה לחדשנות פדגוגית מורכבים משני קורסים:

  1. קורס מידענות ותקשוב בחינוך – שנה א 1 ש"ש
  2. קורס חדשנות פדגוגית – 1 ש"ש 
תרבות, מורשת עם ואזרחות

על כל סטודנט להוראה חלה החובה להשתתף בשני קורסים מתחום הדעת "תרבות, מורשת עם ואזרחות", כאשר אחד מן הקורסים "ישראל מדינה יהודית דמוקרטית" הוא קורס חובה ואילו הקורס השני במסגרת זו הוא קורס אותו יבחרו הסטודנטים מתוך רשימה של כעשרים קורסים המשתנה משנה לשנה ומורכבת מקורסים העוסקים בתרבות ובהיסטוריה של עם ישראל ומדינת ישראל.

שוני ומגוון

"מגוון ושוני בחברה הישראלית" מעניקה כלים וידע החיוניים למחנך העתיד להוות מתווך חברתי. הלומדים עורכים היכרות עם מגוון מנהגים, ערכים, מוסכמות ורגישויות של קהילות שונות בישראל. המפגש מעורר לעתים קונפליקטים בקרב המשתתפים, אך הוא חיוני לשליחותם כמורים בישראל.

קורס עזרה ראשונה

 קורס עזרה ראשונה הינו חלק מלימודי היסוד במכללה.

  • ניתן ללמוד את הקורסמתכונת פרונטלית או מקוונת
  • ההרשמה לקורס תיעשה ע"י הסטודנט בפורטל הסטודנט בלבד
  • בעת ההרשמה בפורטל יופיעו מועדי ומיקום הקורס
  • הקורס מתקיים בשפות עברית וערבית
זהירות בדרכים, בטחון ובטיחות

 חינוך ילדים לבטיחות היא השקעה משתלמת לטווח ארוך. כדי שהחינוך יהיה יעיל, עליו לכלול הקניית מיומנויות בתחום הקוגניטיבי, בתחום הערכי ובתחום ההתנהגותי.

כל סטודנט במוסד להכשרת עובדי הוראה חייב בקורס זה (סטודנטים סדירים והסבת אקדמאיים להוראה). כל סטודנט בשנה ג' חייב ללמוד נושאים אלו במהלך הכשרתו. 

תכניות בין מסלוליות

תכנית רג"ב לסטודנטים מצויינים

תכנית רג"ב - ראש גדול בהוראה

מכשירים, מטפחים ומתגמלים מנהיגים חינוכיים מצויינים!

תכנית זו מכשירה סטודנטים מצוינים להיות מורים מובילים בעלי בסיס אקדמי, ערכי ותרבותי עשיר ובעלי יכולות מנהיגות ומעורבות חברתית, יזמות ויצירתיות בהוראה ובחינוך.

לימודי קיימות במכללה

חינוך לקיימות Education for Sustainability מקנה תחומי ידע ("ראש"), מיומנויות ("יד") ודיון ערכי ("לב") הדרושים להבנת המשבר הסביבתי-חברתי במאה ה-21, לחיפוש דרכים לתיקונו וליצירת תרבות בת קיימא לרווחתנו ולרווחת הדורות הבאים.

חטיבת חינוך לקיימות נבנתה במכון לחינוך לקיימות בשיתוף מרצים חברי החוג למדעי הטבע, מסלול המלמ"מ וביה"ס לחינוך. הלימודים בפרט, והפעילות במכון בכלל, מאפשרים להתנסות בפיתוח וביישום יזמות חברתית-חינוכית וסביבתית הלכה למעשה כחלק ממארג החיים של כל ילד, מורה ואזרח.

המרכז ללימודי נשים ומגדר

תפקידו של המרכז ללימודי נשים ומגדר (ג'נדר) לבחון את הביטויים התרבותיים של ההבדלים בין המינים ומקום האישה בחברה. כלומר, לבחון כיצד משתקפים ההבדלים בין המינים בספרות, בשירה, בקולנוע, באומנות הפלסטית ובתקשורת.

ננסה להבין את הגורמים הביולוגיים, הפסיכולוגיים והחברתיים שעיצבו הן את ההבדלים שבין המינים והן את האופן שבו אנו תופסים אותם.

"זכר ונקבה ברא אותם" קורס בחירה רב-תחומי

קורס בינתחומי שיכלול נושא מרכזי שיואר ממגוון כיוונים ותחומים ויינתן על ידי מספר מרצים- מומחים בתחומם.

הקורס בא להעשיר את עולמם של הסטודנטים ולפתוח להם אפיקי ידע חדשים מעבר לתחום הדעת בו הם מתמחים.

שם הקורס: זכר ונקבה ברא אותם, 1 ש"ש, סמסטר ב' יום ד' 17:45 -19:15.

הקורס יקנה 1 ש"ש ממקצועות הבחירה בחוגים.

הקורס מומלץ מאד!