Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

תואר ראשון בחינוך
תואר ראשון בחינוך והוראה עם תעודת הוראה

תואר ראשון בחינוך .B.Ed ותעודת הוראה

המכללה מציעה תכניות רבות של לימודי הוראה לתואר ראשון "בוגר בחינוך והוראה" ותעודת הוראה במסלולים ובחוגים שונים.

לימודי יסוד

תכנית לימודי הוראה - תואר בחינוך והוראה כוללת לימודי יסוד והעשרה אשר כל סטודנט וסטודנטית מחוייבים בלימודיהם

 

לשון עברית

תכנית לימודי היסוד בלשון – תפקידה להכשיר את פרחי ההוראה להיות מורים עבריים, היינו כאלה השולטים בעברית בצורה רהוטה ותקינה (מתווה ניר, תשס"ג, סעיף מטרות 1א). זאת משום שמהם יונקים ילדי ישראל את השפה העברית, והם להם דמות לחיקוי לא רק בממד הערכי אלא גם בממד התרבותי-לשוני.

אנגלית

לימודי יסוד באנגלית יכולים להיות חוויה מתקנת לכל מי שהתקשה בעבר ללמוד את השפה האנגלית. 

לימודי היסוד באנגלית מעניקים לסטודנטים את כל הכלים הדרושים, על מנת שיוכלו להתמודד בעתיד עם כל משימה, בכל רמה הדורשת מפגש עם השפה האנגלית.

על מנת לסיים את התואר, מחויב כל סטודנט, בנוסף להשלמת המטלות האקדמיות התלויות בתכנית הלימוד שלו, מוכרח כל סטודנט להגיע לרמת פטור באנגלית למטרות אקדמיות (EAP).

מיומנויות תקשוב וטכנופדגוגיה מיטבית

קורסי יסוד בהטמעת טכנולוגיה דיגיטאלית מתקדמת לתמיכה בפדגוגיה מיטבית, ברוח מיומנויות הוראה ולמידה של המאה ה-21.

  1. מיומנויות תקשוב ומידענות – שנה א' 1 ש"ש (2 נ"ז)
  2. טכנופדגוגיה מיטבית בהוראה ולמידה – שנה ב'/ג' (משולב התנסות מעשית) 2 ש"ש ( 4 נ"ז)
תרבות, מורשת עם ואזרחות

כאשר מדובר על לימודי הוראה, על כל סטודנט להוראה חלה החובה להשתתף בשני קורסים מתחום הדעת "תרבות, מורשת עם ואזרחות", כאשר אחד מן הקורסים "ישראל מדינה יהודית דמוקרטית" הוא קורס חובה ואילו הקורס השני במסגרת זו הוא קורס אותו יבחרו הסטודנטים מתוך רשימה של כעשרים קורסים המשתנה משנה לשנה ומורכבת מקורסים העוסקים בתרבות ובהיסטוריה של עם ישראל ומדינת ישראל.

שוני ומגוון

"מגוון ושוני בחברה הישראלית" מעניקה כלים וידע החיוניים למחנך העתיד להוות מתווך חברתי. הלומדים עורכים היכרות עם מגוון מנהגים, ערכים, מוסכמות ורגישויות של קהילות שונות בישראל. המפגש מעורר לעתים קונפליקטים בקרב המשתתפים, אך הוא חיוני לשליחותם כמורים בישראל.

קורס עזרה ראשונה

 קורס עזרה ראשונה הינו חלק מלימודי היסוד במכללה.

  • ניתן ללמוד את הקורסמתכונת פרונטלית או מקוונת
  • ההרשמה לקורס תיעשה ע"י הסטודנט בפורטל הסטודנט בלבד
  • בעת ההרשמה בפורטל יופיעו מועדי ומיקום הקורס
  • הקורס מתקיים בשפות עברית וערבית
זהירות בדרכים, בטחון ובטיחות

 חינוך ילדים לבטיחות היא השקעה משתלמת לטווח ארוך. כדי שהחינוך יהיה יעיל, עליו לכלול הקניית מיומנויות בתחום הקוגניטיבי, בתחום הערכי ובתחום ההתנהגותי.

כל סטודנט במוסד להכשרת עובדי הוראה חייב בקורס זה (סטודנטים סדירים והסבת אקדמאיים להוראה). כל סטודנט בשנה ג' חייב ללמוד נושאים אלו במהלך הכשרתו. 

תכניות בין מסלוליות

תכנית רג"ב לסטודנטים מצויינים

תכנית רג"ב - ראש גדול בהוראה

מכשירים, מטפחים ומתגמלים מנהיגים חינוכיים מצויינים!

תכנית זו מכשירה סטודנטים מצוינים להיות מורים מובילים בעלי בסיס אקדמי, ערכי ותרבותי עשיר ובעלי יכולות מנהיגות ומעורבות חברתית, יזמות ויצירתיות בהוראה ובחינוך.

לימודי קיימות במכללה

חינוך לקיימות Education for Sustainability מקנה תחומי ידע ("ראש"), מיומנויות ("יד") ודיון ערכי ("לב") הדרושים להבנת המשבר הסביבתי-חברתי במאה ה-21, לחיפוש דרכים לתיקונו וליצירת תרבות בת קיימא לרווחתנו ולרווחת הדורות הבאים.

חטיבת חינוך לקיימות נבנתה במכון לחינוך לקיימות בשיתוף מרצים חברי החוג למדעי הטבע, מסלול המלמ"מ וביה"ס לחינוך. הלימודים בפרט, והפעילות במכון בכלל, מאפשרים להתנסות בפיתוח וביישום יזמות חברתית-חינוכית וסביבתית הלכה למעשה כחלק ממארג החיים של כל ילד, מורה ואזרח.

המרכז ללימודי נשים ומגדר

תפקידו של המרכז ללימודי נשים ומגדר (ג'נדר) לבחון את הביטויים התרבותיים של ההבדלים בין המינים ומקום האישה בחברה. כלומר, לבחון כיצד משתקפים ההבדלים בין המינים בספרות, בשירה, בקולנוע, באומנות הפלסטית ובתקשורת.

ננסה להבין את הגורמים הביולוגיים, הפסיכולוגיים והחברתיים שעיצבו הן את ההבדלים שבין המינים והן את האופן שבו אנו תופסים אותם.

"חמשנתי" - תכנית מואצת לתואר ראשון ושני בחינוך ותעודת הוראה

מסלול ישיר לתואר שני בתוך חמש שנים בלבד.