Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

collage
החוג לחינוך בלתי פורמלי
לייעוץ ורישום ללימודים: 

אודות החוג

חושבים מחוץ לקופסה?

רואים את מערכת החינוך מזווית אחרת?

בעלי תחושת שליחות ומחויבות לחברה הישראלית?

החוג לחינוך בלתי פורמלי במסגרת לימודי תואר ראשון בחינוך והוראה במכללה להכשרת מורים ע"ש דוד ילין הוא המקום עבורכם. כאן תוכשרו לנהל פרויקטים חינוכיים בקהילה, ליזום תכניות חדשניות ולהוביל את החברה האזרחית בישראל בשדה החינוך החברתי בקהילה. 

אנו מזמינים אתכם ללמוד כיצד להפוך למובילים חינוכיים בעל ראייה הומניסטית-ערכית, תודעה חברתית ביקורתית ותחושת אוטונומיה ושליחות בעבודה, כאנשי ונשות חינוך הפועלים מתוך תחושת מחויבות אישית וחברתית.

שנים רבות של חינוך והדרכת מורים באים לידי ביטוי בכלים ובידע הרב המאפשרים לנו להעניק לכם את כל הדרוש לניהול מערכות חינוך בלתי פורמליות. אצלנו תעמיקו את הידע אודות מאפייני גיל ההתבגרות ותרבות הנעורים, תקבלו מיומנויות וכלים ליצירת שיח משותף ואיכותי עם בני נוער, וכן כלים מקצועיים להבנת נוער במצבי סיכון ולהתערבות חינוכית–טיפולית בניהול פרויקטים חינוכיים-חברתיים בקהילה.

:החוג נלמד במסלולים הבאים: 

מה תמצאו אצלנו?

 • שילוב בין ידע אקדמי לרכישת מיומנויות מקצועיות לעבודה בתחום.
 • סגל מרצים מרתק, מקצועי ובעל ידע רחב.
 • מגוון קורסים מעניינים בתחומי: סוציולוגיה, חינוך, קרימינולוגיה, פילוסופיה, פסיכולוגיה ועבודה סוציאלית.  
 • סיורים מודרכים להכרת מערך המסגרות לבני נוער הקיימות בקהילה.
 • הנחיה מקצועית וליווי אישי וקבוצתי בהכשרה המקצועית.     
 • השתתפות בימי עיון וכנסים בנושאים הנלמדים.

החוג לחינוך בלתי פורמלי, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין

תכנית הלימודים

תכנית הלימודים בחוג משלבת את ההכשרה בחינוך הבלתי פורמלי עם החינוך הפורמלי. התוכנית  מיועדת לסטודנטים הלומדים במסלול העל-יסודי ולאקדמאים המעוניינים לעשות הסבה לעבודה בתחום החינוך הבלתי פורמלי.  

הלימודים בחוג מתקיימים במסלול העל-יסודי במסגרת דו-חוגית והם בהיקף של 26 ש"ש.

התכנית מאפשרת לסטודנטים בחירה באחת משתי התמחויות:  

 1. ההתמחות בחינוך חברתי-קהילתי – הלימודים מתמקדים בחינוך הערכי-חברתי כפי שהוא מתקיים בבית הספר ובקהילה.  ההתמחות נועדה להקנות לסטודנטים מיומנויות וכלים מקצועיים לניהול תכניות חינוכיות-חברתיות בקהילה.
 2. התמחות בקידום נוער – הלימודים מתמקדים בתחום הטיפול בבני נוער במצבי סיכון ומצוקה. לימודי ההתמחות נועדו להקנות לסטודנטים ידע אקדמי רחב וכלים מקצועיים להתערבות חינוכית-טיפולית בבני נוער הנמצאים במצבי משבר ומצוקה.

החוג לחינוך בלתי פורמלי - חינוך חברתי-קהילתי

הלימודים מתמקדים בחינוך הערכי- חברתי כפי שהוא מתקיים בבית הספר ובקהילה. ההכשרה נועדה להקנות לסטודנטים מיומנויות וכלים מקצועיים לניהול פרויקטים ותוכניות חינוכיות – חברתיות בבית הספר ובקהילה.
בוגרי ההתמחות משתלבים בעשייה חינוכית-חברתית במרכזים הקהילתיים, בתנועות הנוער ובעמותות, ובמחלקות הנוער והתרבות ברשויות המקומיות.

תוכנית הלימודים מציעה מגוון רחב של קורסים בלימודי החובה והבחירה.

להלן פירוט לגבי חלק מהנושאים הנלמדים בקורסי החובה: מבוא לחינוך בלתי פורמלי, פסיכולוגיה של גיל ההתבגרות, תרבות הנעורים, מבוא לגישה קהילתית, מבוא לעבודה חינוכית –טיפולית, פדגוגיה ביקורתית, ישראל – תמונת מצב חברתית וקהילתית, התנהגות קבוצתית ותהליכים קבוצתיים, קהילה וקהילתיות, חינוך ערכי מוסרי , מנהיגות נוער, ניהול פרויקטים ויזמות חברתית בקהילה, מיומנויות בעבודה קבוצתית.

במסגרת קורסי הבחירה מוצעים הקורסים הבאים: החינוך במסגרות חוץ – ביתיות, התמודדות עם מצבי לחץ וחירום במערכות החינוך, המגזר השלישי, ישראליות – יהדות, דתיות –חילוניות במדינת ישראל, החברה הערבית בישראל, עבריינות נוער, סמים והתמכרויות בקרב בני נוער. ‏

 

החוג לחינוך בלתי פורמלי - קידום נוער

הלימודים בקידום נוער מתמקדים בתחום הטיפול בבני נוער במצבי מצוקה וסיכון. ההכשרה נועדה להקנות לסטודנטים ידע אקדמי רחב ורגישות לצרכים של בני נוער במצבי מצוקה וסיכון. כמו כן, ההכשרה מעניקה לסטודנטים מיומנויות וכלים מקצועיים להתערבות חינוכית -טיפולית.


בוגרי ההתמחות משתלבים כעובדים חינוכיים-טיפוליים בכפרי הנוער, בפנימיות, ביחידות לקידום נוער, ובמגוון המסגרות לטיפול בנוער במצוקה הקיימות בקהילה.

תכנית הלימודים מציעה מגוון רחב של קורסי לימוד.

להלן פירוט לגבי חלק מהנושאים הנלמדים בקורסי החובה: מבוא לחינוך בלתי פורמלי, פסיכולוגיה של גיל ההתבגרות, תרבות הנעורים, מבוא לעבודה חינוכית –טיפולית, התנהגות קבוצתית, התמודדות עם בעיות התנהגות בעבודה החינוכית, תיאוריה ופרקטיקה בעבודה חינוכית – טיפולית עם נוער במצבי סיכון, התערבות חינוכית מניעתית, התמודדות חינוכית עם אלימות וסטייה בקרב בני נוער, זהות מקצועית של עובד קידום נוער.

במסגרת קורסי הבחירה מוצעים הקורסים הבאים: החינוך במסגרות חוץ – ביתיות, התמודדות עם מצבי לחץ וחירום במערכות החינוך, המגזר השלישי, ישראליות – יהדות, דתיות –חילוניות במדינת ישראל, עבריינות נוער, סמים והתמכרויות בקרב בני נוער.

 

מבנה הלימודים והיקפם

הלימודים בחוג מורכבים מ:

 • קורסי חובה משותפים לשתי ההתמחויות
 • קורסי בחירה משותפים לשתי ההתמחויות
 • קורסי חובה לכל התמחות בנפרד

להלן הפירוט על פי שנים:

קורסי חובה:  

שנה א'

מבוא לחינוך בלתי פורמאלי 2 ש"ש
פסיכולוגיה של גיל ההתבגרות 1 ש"ש
מבוא לגישה קהילתית 1 ש"ש
מבוא לעבודה חינוכית- טיפולית 1 ש"ש
הקבוצה, התנהגות קולקטיבית ותהליכים קבוצתיים 1 ש"ש
סדנא מלווה התנסות מעשית שנה א' 1 ש"ש

 שנה ב'

תרבות נעורים 1 ש"ש
ישראל  – תמונת מצב חברתית וכלכלית והשתקפותה בחינוך 1 ש"ש
פדגוגיה ביקורתית 1 ש"ש

 שנה ג'

הערכת תכניות בחינוך הבלתי פורמאלי בגישה איכותנית 1 ש"ש
ניהול פרויקטים ויזמות חברתית בקהילה 1 ש"ש

 

שנה ד'

 

סמינריון - סוגיות נבחרות בחינוך בלתי פורמאלי 2 ש"ש

קורסי בחירה המשותפים לשתי ההתמחויות

במהלך השנים א- ד' על הסטודנט לבחור בחמישה קורסי בחירה. ביניהם:

החברה הערבית בישראל-תמונת מצב* 1 ש"ש
המגזר השלישי* 1 ש"ש
ישראליות – יהדות, דתיות –חילוניות במדינת ישראל 1 ש"ש
אידיאולוגיות מודרניות והשלכותיהן החינוכיות* 1 ש"ש
החינוך במסגרות חוץ – ביתיות 1 ש"ש
עבודה עם הורים במסגרות חינוכיות 1 ש"ש
התמודדות עם מצבי לחץ וחירום   במערכות החינוך* 1 ש"ש
עבריינות נוער* 1 ש"ש
סמים והתמכרויות 1 ש"ש

 

קורסי חובה בהתמחות בחינוך חברתי-קהילתי
קורסי החובה בהתמחות ילמדו החל משנה ב' באופן הבא:
שנה ב'

קהילה וקהילתיות 1 ש"ש
מיומנויות בעבודה קבוצתית 1 ש"ש
בית הספר הקהילה והממסד 1 ש"ש
סדנה  מלווה התנסות מעשית בחינוך חברתי –קהילתי שנה ב' 1 ש"ש

 

שנה ג'

 

מנהיגות נוער-  מתיאוריה למעשה 1 ש"ש
זהות מקצועית של עובד חינוך חברתי-קהילתי 1 ש"ש
סדנה מלווה התנסות מעשית בחינוך חברתי –קהילתי 1 ש"ש

 

שנה ד'

חינוך ערכי מוסרי 1 ש"ש

 

קורסי החובה בהתמחות בקידום נוער
קורסי החובה בהתמחות ילמדו החל משנה ב' ללימודים באופן הבא:
שנה ב'

 

התמודדות עם בעיות התנהגות בעבודה החינוכית 2 ש"ש
תיאוריה ופרקטיקה בעבודה חינוכית-טיפולית עם נוער במצבי סיכון 1 ש"ש
סדנה  מלווה התנסות מעשית בקידום נוער שנה ב' 1 ש"ש

 

שנה ג'

התמודדות פסיכו - חינוכית עם אלימות וסטייה בקרב בני נוער 1 ש"ש
זהות מקצועית של עובד קידום נוער 1 ש"ש
ליקויי למידה – עבודה חינוכית עם בני נוער בסיכון 1 ש"ש
סדנה  מלווה התנסות מעשית בקידום נוער שנה ג'–2 1 ש"ש

 

שנה ד'

התערבות חינוכית מניעתית 1 ש"ש

 

 

סטודנטים מספרים על החוג

מטפל רגשי באומנות לחימה.
מנהל תכנית "אלון" בבי"ס זיו ומרקס- תכנית חינוכית- רגשית הנעזרת באמנויות לחימה על מנת לקדם תלמידים בעלי קשיים שונים בתוך המסגרת הבית ספרית ולמנוע נשירה.
מנחה צוותים המפעילים תכניות חינוכיות- רגשיות באגף שח"ר במשרד החינוך.

...קרא עוד >
יוני מנהיים

מטפל רגשי באומנות לחימה.
מנהל תכנית "אלון" בבי"ס זיו ומרקס- תכנית חינוכית- רגשית הנעזרת באמנויות לחימה על מנת לקדם תלמידים בעלי קשיים שונים בתוך המסגרת הבית ספרית ולמנוע נשירה.
מנחה צוותים המפעילים תכניות חינוכיות- רגשיות באגף שח"ר במשרד החינוך.

...קרא עוד >
יוני מנהיים

הגעתי ללמוד בחוג עקב רצון ללמוד מקצוע משמעותי בו ארגיש כי אוכל לתת ביטוי ליכולותיי ובו בעת להעניק לאחרים. הבחירה בחוג לא הייתה מיידית וקדמו לה חיפושים בחוגים ובמוסדות שונים אך עם היוודע פתיחת החוג הרגשתי כי יש בו את כל מה שחיפשתי. גם עשייה עם בני נוער שלרוב זקוקים להכוונה ועזרה, גם ביטוי ליכולות הכלה ותמיכה שלי וגם עניין חברתי-קהילתי עם אפיקי פיתוח נרחבים.

...קרא עוד >
אלירן שבו

הגעתי ללמוד בחוג עקב רצון ללמוד מקצוע משמעותי בו ארגיש כי אוכל לתת ביטוי ליכולותיי ובו בעת להעניק לאחרים. הבחירה בחוג לא הייתה מיידית וקדמו לה חיפושים בחוגים ובמוסדות שונים אך עם היוודע פתיחת החוג הרגשתי כי יש בו את כל מה שחיפשתי. גם עשייה עם בני נוער שלרוב זקוקים להכוונה ועזרה, גם ביטוי ליכולות הכלה ותמיכה שלי וגם עניין חברתי-קהילתי עם אפיקי פיתוח נרחבים.

...קרא עוד >
אלירן שבו

הגעתי ללמוד בדוד ילין לאחר ששמעתי כי יש אפשרות ללמוד על עבודה עם נוער המשלבת הן את ההיבט החינוכי והן את הטיפולי, מה שמאוד משך אותי.

...קרא עוד >
הילה טובול

הגעתי ללמוד בדוד ילין לאחר ששמעתי כי יש אפשרות ללמוד על עבודה עם נוער המשלבת הן את ההיבט החינוכי והן את הטיפולי, מה שמאוד משך אותי.

...קרא עוד >
הילה טובול

הכירו את סגל המרצים בחוג

ארקין נטע

ד"ר נטע ארקין
ד"ר
ארקין נטע
Dr. NO NAME

ראש החוג לחינוך בלתי פורמלי

דרמה תרפיסטית. נטע מנחה לתעסוקה ארצית באגף לקידום נוער, ועוסקת בהבניית מודלים לתעסוקה ביחידות לקידום נוער ובפיתוח תוכניות הכנה לעולם העבודה לנוער בסיכון. נטע חוקרת בעבודת הדוקטורט חוקרת את הקשר בין מסוגלות עצמית לשאיפות תעסוקתיות של נוער מנותק.
נטע פעילה כמתנדבת וכמנחה בעמותת ׳נשים לגופן׳ המקדמת בריאות, גוף ומיניות של נשים ונערות.
כמו כן, היא מתנדבת בוועדת הנוער של היישוב כרמי יוסף. בחוג לחינוך בלתי פורמאלי נטע מנחה דידקטית של הסטודנטים המתמחים בקידום נוער בהכשרה המעשית.

גירש ירון

ירון גירש
ד"ר
גירש ירון
Yaron Girsh

ירון גירש הוא סוציולוג העוסק בחקר החינוך ובעולמם הערכי של בני נוער.

בעל תואר דוקטור מהמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית.

עבודת הדוקטורט שלו עוסקת בתפיסות הגבורה בקרב בני נוער בישראל. משמש כחבר סגל במכון מנדל למנהיגות בתכנית למובילי החינוך הבלתי פורמלי בישראל.

גוטפריד רות

גוטפריד רות
ד"ר
גוטפריד רות
Dr. Ruth Gottfried

מנהלת התוכנית לתואר שני M.A.A.T - לטיפול באמצעות תנועה ומחול

תרפיסטית בתנועה ומדריכה, בעלת תואר דוקטור מבית הספר לטיפול באמצעות אמנויות באוניברסיטה חיפה. השלימה שנתיים של לימודי בתר-דוקטורט בבתי-הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל-אביב ובאוניברסיטת מדינת ג'ורג'יה; וכן את קורס הדגל של אוניברסיטת סטנפורד בנושא חמלה (Applied Compassion Training). בנוסף, רות הינה מרצה מן החוץ באוניברסיטה העברית ויועצת בנושאים של טראומטיזציה משנית וחמלה במרכז לטראומה וילדים באוניברסיטת קנטקי (Center on Trauma & Children). תחומי המחקר העיקריים שלה הם: טראומה, טראומטיזציה משנית וחמלה. רות מרצה במכללת דוד-ילין בקורסים בנושא: טראומה והחלמה, מצבי סיכון ומצוקה בקרב ילדים ובני-נוער, תנועה אותנטית, ועוד. 

גולדמן יפתח

יפתח גולדמן
ד"ר
גולדמן יפתח
Dr. Yiftah Goldman

ראש לימודי חינוך

ד"ר יפתח גולדמן הוא בעל תואר דוקטור מאוניברסיטת תל אביב. 

בחוג לחינוך בלתי פורמלי הוא מלמד קורסים העוסקים במשמעות הקהילה בימינו, בחשיבות של החייאת הקהילות ובדרכים ליזמות קהילתית משמעותית.

גרונר הדס

גרונר הדס
ד"ר
גרונר הדס
Dr. Hadas Gruner

הדס גרונר עוסקת בהערכת אפקטיביות של תכניות חינוכיות ופרוייקטים חברתיים. חברת רשות המחקר וממונה על תחום ההערכה במכללה. בעלת תואר דוקטור מאוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לחינוך בלתי פורמאלי. עבודת הדוקטורט שלה עוסקת בבניית כלי הערכה המבוסס על ממדי הקוד הבלתי פורמאלי ומדידת עוצמתם במסגרות בלתי פורמאליות שונות. תחומי המחקר שלה: חינוך בלתי פורמאלי; הערכה בחינוך. 

מאור רותם

רותם מאור
ד"ר
מאור רותם
NO NAME

בעלת תואר דוקטור בחינוך מאוניברסיטת בר אילן. תחומי מחקריה הם: דחייה חברתית, התפתחותן של עמדות כלפי קבוצות חוץ בחברה, סטריאוטיפים ודעות קדומות, יחסי יהודים וערבים בישראל וזכויות אדם.

מושכל עצמון סיגל

סיגל מושכל-עצמון
גב'
מושכל עצמון סיגל
NO NAME

מרכזת היחידה להתמחות בהוראה ומ"מ מרכזת יחידת "נטעים"

עוסקת בהכשרת מורים במכללת דוד ילין כבר כמעט שלושה עשורים. בעברה מורה של ילדים צעירים. במהלך השנים גם לוותה מורים במסגרות חינוכיות שונות. מרצה ומדריכה בתחומים הקושרים בין החשיבה אודות החינוך למעשה החינוכי. מתמחה בשלב הכניסה להוראה, מנחה סדנאות התמחות (סטאז') של מורים בשנת עבודתם הראשונה, ומאז שנה"ל תשע"ח רכזת יחידת ההתמחות במכללה, במסגרתה אחראית על כל סדנאות הסטאז'.

שרב דפנה

ד"ר דפנה שרב
ד"ר
שרב דפנה
NO NAME

ד"ר דפנה שרב היא מרצה ומדריכה פדגוגית במסלול לחינוך היסודי, מרצה בחוג לחינוך בלתי פורמלי ומנחת סדנאות סטאז'.

ד"ר בייעוץ חינוכי, עבדה שנים רבות כיועצת חינוכית בבתי ספר יסודיים ובחט"ע, הדריכה צוותי ניהול ומחנכים בתחום אקלים חינוכי מיטבי, ריכזה צוותים רב-מקצועיים, ועסקה בפיתוח והנחיה של תוכניות מניעה והתערבות. בעלת ניסיון רב בהנחיית צוותים חינוכיים, הנחיית הורים, והדרכה חינוכית-טיפולית של קבוצות ילדים ונוער בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי.

מחקריה עוסקים בפניה לעזרה של מתבגרים ובעיצוב סמכות בקרב מחנכים.

בין הקורסים הנלמדים: עבודה חינוכית עם הורים, סוגיות בהכלה ושילוב, מיומנויות בעבודה קבוצתית.

לוביש נמרוד

נמרוד לוביש
ד"ר
לוביש נמרוד
NO NAME

פסיכולוג קליני, בעל תואר דוקטור בפסיכולוגיה מאוניברסיטת בר אילן. עבודת הדוקטורט שלו עסקה בהיבטים הפסיכולוגיים של מתנדבים לשנת שירות. נמרוד הנחה בעבר קומונות, וכיום הוא מעניק ייעוץ לתנועות נוער בנושא ליווי קומונות בשנת שירות. במסגרת החוג נמרוד מרכז את תחום ההכשרה המעשית, מדריך פדגוגי, ומרצה בקורסים שונים.

בר אב ברוך

ברוך בר אב
ד"ר
בר אב ברוך
Dr. Baruch Bar-Av

ראש התכנית חינוך מבוגרים במסלול היסודי (א'-ו')

בעל תואר דוקטור בקרימינולוגיה מהפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית. עבודת הדוקטורט עסקה באלימות במגרשי ספורט בארץ ובעולם.

עבד כ 30 שנה עם ילדים ונוער בסיכון מתוכן ניהל מעון לבני נוער פוסט אשפוזיים. מסגרת בה עסק בהחזרתם לקהילה של בני נוער לאחר אשפוז פסיכיאטרי, או כחלופה לאשפוז כזה. ברוך מלווה ומדריך צוותים בכירים במסגרות "חסות הנוער" המיועדות לנוער עובר חוק וכן במסגרות טיפוליות ופוסט אשפוזיות נוספות.

מרצה במכון לקרימינולוגיה בפקולטה למשפטים.

ראש שבט הצופים "יונתן" במבשרת ציון (בהתנדבות) כ 10 שנים.

ברוך מרצה במספר תחומים במכללה, בעיקר בכל הקשור לגיל ההתבגרות, עבריינות נוער ומסגרות חוץ ביתיות וכן קורסים שונים בשיטות מחקר כמותיות וסטטיסטיקה. 

כותב הספר "מה עושים עם הבלאגן הזה" העוסק בחייהם של נערים ונערות בסיכון ומבוסס על מקרים אמיתיים משנות עבודתו עם נוער בסיכון.

ברוך נשוי לטלי ואב לאיתי, גל וליהיא.

"אם לא תרים את הראש לעולם לא תראה את הקשת בענן" (צ'ארלי צ'פלין)

ברקן איריס

איריס ברקן
ד"ר
ברקן איריס
Dr. Iris Barkan

עוסקת בתחומים רבים הקשורים לבני אדם, ובכללם ייעוץ, אימון וחינוך, הנובעים מהאמונה שכולנו יכולים להשתנות, לגדול ולאהוב. 

יועצת ארגונית המתמחה בפיתוח צוותים, ייעוץ וטיפוח מנהלים, הכנה לכניסה לעבודה ועוד.

מנחת קבוצות מנוסה במגוון נושאים וביניהם: נוער, הורים, נשים, אנשי חינוך, צוותי עבודה, קבוצות תמיכה.

בעלת קליניקה פרטית לאימון אישי, זוגי, הורי ומקצועי, בגישה ייחודית המשלבת פסיכולוגיה ואימון. 

מנחה ומנהלת שותפה של מערך המנחות - פיתוח הדרכה, הכשרה וסופרוויז'ן, בעמותת ׳נשים לגופן׳ המקדמת בריאות, גוף ומיניות של נשים ונערות.

בעלת Ph.D ב - Coaching Psychology פסיכולוגיה אימונית, מאוניברסיטת מידלסקס בלונדון. 

מנגיסטו וורקו ווביט

ד"ר
מנגיסטו וורקו ווביט
NO NAME

ווביט וורקו מנגסטו בעלת תואר דוקטור מבית הספר לחינוך באוניברסיטת העברית. עבודת הדוקטורט שלה עוסקת בקשר שבין זהות אתנית ואפליה נתפסת לבין נשירה ממערכת החינוך והתנהגויות של סיכון בקרב מתבגרים יוצאי אתיופיה הנמצאים במעבר בין תרבותי. לווביט תואר שני במנהל חינוכי .
ווביט מפקחת על נוער בסיכון ונוער מנותק במשרד החינוך באגף שחר, ומתנדבת בעמותת עולים ביחד. בחוג לחינוך בלתי פורמאלי ווביט מנחה דידקטית לסטודנטים בהתמחות קידום נוער.