collage

החוג לחינוך בלתי פורמלי

לרישום וקבלת סטודנטים: 

אודות החוג

חושבים מחוץ לקופסה?

רואים את מערכת החינוך מזווית אחרת?

בעלי תחושת שליחות ומחויבות לחברה הישראלית?

החוג לחינוך בלתי פורמלי במכללה להכשרת מורים ע"ש דוד ילין הוא המקום עבורכם. כאן תוכשרו לנהל פרויקטים חינוכיים בקהילה, ליזום תכניות חדשניות ולהוביל את החברה האזרחית בישראל בשדה החינוך החברתי בקהילה. 

אנו מזמינים אתכם ללמוד כיצד להפוך למובילים חינוכיים בעל ראייה הומניסטית-ערכית, תודעה חברתית ביקורתית ותחושת אוטונומיה ושליחות בעבודה, כאנשי ונשות חינוך הפועלים מתוך תחושת מחויבות אישית וחברתית.

שנים רבות של חינוך והדרכת מורים באים לידי ביטוי בכלים ובידע הרב המאפשרים לנו להעניק לכם את כל הדרוש לניהול מערכות חינוך בלתי פורמליות. אצלנו תעמיקו את הידע אודות מאפייני גיל ההתבגרות ותרבות הנעורים, תקבלו מיומנויות וכלים ליצירת שיח משותף ואיכותי עם בני נוער, וכן כלים מקצועיים להבנת נוער במצבי סיכון ולהתערבות חינוכית–טיפולית בניהול פרויקטים חינוכיים-חברתיים בקהילה.

:החוג נלמד במסלולים הבאים: 

מה תמצאו אצלנו?

 • שילוב בין ידע אקדמי לרכישת מיומנויות מקצועיות לעבודה בתחום.
 • סגל מרצים מרתק, מקצועי ובעל ידע רחב.
 • מגוון קורסים מעניינים בתחומי: סוציולוגיה, חינוך, קרימינולוגיה, פילוסופיה, פסיכולוגיה ועבודה סוציאלית.  
 • סיורים מודרכים להכרת מערך המסגרות לבני נוער הקיימות בקהילה.
 • הנחיה מקצועית וליווי אישי וקבוצתי בהכשרה המקצועית.     
 • השתתפות בימי עיון וכנסים בנושאים הנלמדים.

החוג לחינוך בלתי פורמלי, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין

תכנית הלימודים

תכנית הלימודים בחוג משלבת את ההכשרה בחינוך הבלתי פורמלי עם החינוך הפורמלי. התוכנית  מיועדת לסטודנטים הלומדים במסלול העל-יסודי ולאקדמאים המעוניינים לעשות הסבה לעבודה בתחום החינוך הבלתי פורמלי.  

הלימודים בחוג מתקיימים במסלול העל-יסודי במסגרת דו-חוגית והם בהיקף של 26 ש"ש.

התכנית מאפשרת לסטודנטים בחירה באחת משתי התמחויות:  

 1. ההתמחות בחינוך חברתי-קהילתי – הלימודים מתמקדים בחינוך הערכי-חברתי כפי שהוא מתקיים בבית הספר ובקהילה.  ההתמחות נועדה להקנות לסטודנטים מיומנויות וכלים מקצועיים לניהול תכניות חינוכיות-חברתיות בקהילה.
 2. התמחות בקידום נוער – הלימודים מתמקדים בתחום הטיפול בבני נוער במצבי סיכון ומצוקה. לימודי ההתמחות נועדו להקנות לסטודנטים ידע אקדמי רחב וכלים מקצועיים להתערבות חינוכית-טיפולית בבני נוער הנמצאים במצבי משבר ומצוקה.

החוג לחינוך בלתי פורמלי - חינוך חברתי-קהילתי

הלימודים מתמקדים בחינוך הערכי- חברתי כפי שהוא מתקיים בבית הספר ובקהילה. ההכשרה נועדה להקנות לסטודנטים מיומנויות וכלים מקצועיים לניהול פרויקטים ותוכניות חינוכיות – חברתיות בבית הספר ובקהילה.
בוגרי ההתמחות משתלבים בעשייה חינוכית-חברתית במרכזים הקהילתיים, בתנועות הנוער ובעמותות, ובמחלקות הנוער והתרבות ברשויות המקומיות.

תוכנית הלימודים מציעה מגוון רחב של קורסים בלימודי החובה והבחירה.

להלן פירוט לגבי חלק מהנושאים הנלמדים בקורסי החובה: מבוא לחינוך בלתי פורמלי, פסיכולוגיה של גיל ההתבגרות, תרבות הנעורים, מבוא לגישה קהילתית, מבוא לעבודה חינוכית –טיפולית, פדגוגיה ביקורתית, ישראל – תמונת מצב חברתית וקהילתית, התנהגות קבוצתית ותהליכים קבוצתיים, קהילה וקהילתיות, חינוך ערכי מוסרי , מנהיגות נוער, ניהול פרויקטים ויזמות חברתית בקהילה, מיומנויות בעבודה קבוצתית.

במסגרת קורסי הבחירה מוצעים הקורסים הבאים: החינוך במסגרות חוץ – ביתיות, התמודדות עם מצבי לחץ וחירום במערכות החינוך, המגזר השלישי, ישראליות – יהדות, דתיות –חילוניות במדינת ישראל, החברה הערבית בישראל, עבריינות נוער, סמים והתמכרויות בקרב בני נוער. ‏

 

החוג לחינוך בלתי פורמלי - קידום נוער

הלימודים בקידום נוער מתמקדים בתחום הטיפול בבני נוער במצבי מצוקה וסיכון. ההכשרה נועדה להקנות לסטודנטים ידע אקדמי רחב ורגישות לצרכים של בני נוער במצבי מצוקה וסיכון. כמו כן, ההכשרה מעניקה לסטודנטים מיומנויות וכלים מקצועיים להתערבות חינוכית -טיפולית.


בוגרי ההתמחות משתלבים כעובדים חינוכיים-טיפוליים בכפרי הנוער, בפנימיות, ביחידות לקידום נוער, ובמגוון המסגרות לטיפול בנוער במצוקה הקיימות בקהילה.

תכנית הלימודים מציעה מגוון רחב של קורסי לימוד.

להלן פירוט לגבי חלק מהנושאים הנלמדים בקורסי החובה: מבוא לחינוך בלתי פורמלי, פסיכולוגיה של גיל ההתבגרות, תרבות הנעורים, מבוא לעבודה חינוכית –טיפולית, התנהגות קבוצתית, התמודדות עם בעיות התנהגות בעבודה החינוכית, תיאוריה ופרקטיקה בעבודה חינוכית – טיפולית עם נוער במצבי סיכון, התערבות חינוכית מניעתית, התמודדות חינוכית עם אלימות וסטייה בקרב בני נוער, זהות מקצועית של עובד קידום נוער.

במסגרת קורסי הבחירה מוצעים הקורסים הבאים: החינוך במסגרות חוץ – ביתיות, התמודדות עם מצבי לחץ וחירום במערכות החינוך, המגזר השלישי, ישראליות – יהדות, דתיות –חילוניות במדינת ישראל, עבריינות נוער, סמים והתמכרויות בקרב בני נוער.

 

מבנה הלימודים והיקפם

הלימודים בחוג מורכבים מ:

 • קורסי חובה משותפים לשתי ההתמחויות
 • קורסי בחירה משותפים לשתי ההתמחויות
 • קורסי חובה לכל התמחות בנפרד

להלן הפירוט על פי שנים:

קורסי חובה:  

שנה א'

מבוא לחינוך בלתי פורמאלי 2 ש"ש
פסיכולוגיה של גיל ההתבגרות 1 ש"ש
מבוא לגישה קהילתית 1 ש"ש
מבוא לעבודה חינוכית- טיפולית 1 ש"ש
הקבוצה, התנהגות קולקטיבית ותהליכים קבוצתיים 1 ש"ש
סדנא מלווה התנסות מעשית שנה א' 1 ש"ש

 שנה ב'

תרבות נעורים 1 ש"ש
ישראל  – תמונת מצב חברתית וכלכלית והשתקפותה בחינוך 1 ש"ש
פדגוגיה ביקורתית 1 ש"ש

 שנה ג'

הערכת תכניות בחינוך הבלתי פורמאלי בגישה איכותנית 1 ש"ש
ניהול פרויקטים ויזמות חברתית בקהילה 1 ש"ש

 

שנה ד'

 

סמינריון - סוגיות נבחרות בחינוך בלתי פורמאלי 2 ש"ש

קורסי בחירה המשותפים לשתי ההתמחויות

במהלך השנים א- ד' על הסטודנט לבחור בחמישה קורסי בחירה. ביניהם:

החברה הערבית בישראל-תמונת מצב* 1 ש"ש
המגזר השלישי* 1 ש"ש
ישראליות – יהדות, דתיות –חילוניות במדינת ישראל 1 ש"ש
אידיאולוגיות מודרניות והשלכותיהן החינוכיות* 1 ש"ש
החינוך במסגרות חוץ – ביתיות 1 ש"ש
עבודה עם הורים במסגרות חינוכיות 1 ש"ש
התמודדות עם מצבי לחץ וחירום   במערכות החינוך* 1 ש"ש
עבריינות נוער* 1 ש"ש
סמים והתמכרויות 1 ש"ש

 

קורסי חובה בהתמחות בחינוך חברתי-קהילתי
קורסי החובה בהתמחות ילמדו החל משנה ב' באופן הבא:
שנה ב'

קהילה וקהילתיות 1 ש"ש
מיומנויות בעבודה קבוצתית 1 ש"ש
בית הספר הקהילה והממסד 1 ש"ש
סדנה  מלווה התנסות מעשית בחינוך חברתי –קהילתי שנה ב' 1 ש"ש

 

שנה ג'

 

מנהיגות נוער-  מתיאוריה למעשה 1 ש"ש
זהות מקצועית של עובד חינוך חברתי-קהילתי 1 ש"ש
סדנה מלווה התנסות מעשית בחינוך חברתי –קהילתי 1 ש"ש

 

שנה ד'

חינוך ערכי מוסרי 1 ש"ש

 

קורסי החובה בהתמחות בקידום נוער
קורסי החובה בהתמחות ילמדו החל משנה ב' ללימודים באופן הבא:
שנה ב'

 

התמודדות עם בעיות התנהגות בעבודה החינוכית 2 ש"ש
תיאוריה ופרקטיקה בעבודה חינוכית-טיפולית עם נוער במצבי סיכון 1 ש"ש
סדנה  מלווה התנסות מעשית בקידום נוער שנה ב' 1 ש"ש

 

שנה ג'

התמודדות פסיכו - חינוכית עם אלימות וסטייה בקרב בני נוער 1 ש"ש
זהות מקצועית של עובד קידום נוער 1 ש"ש
ליקויי למידה – עבודה חינוכית עם בני נוער בסיכון 1 ש"ש
סדנה  מלווה התנסות מעשית בקידום נוער שנה ג'–2 1 ש"ש

 

שנה ד'

התערבות חינוכית מניעתית 1 ש"ש

 

 

סטודנטים מספרים על החוג

מטפל רגשי באומנות לחימה.
מנהל תכנית "אלון" בבי"ס זיו ומרקס- תכנית חינוכית- רגשית הנעזרת באמנויות לחימה על מנת לקדם תלמידים בעלי קשיים שונים בתוך המסגרת הבית ספרית ולמנוע נשירה.
מנחה צוותים המפעילים תכניות חינוכיות- רגשיות באגף שח"ר במשרד החינוך.

...קרא עוד >
יוני מנהיים

מטפל רגשי באומנות לחימה.
מנהל תכנית "אלון" בבי"ס זיו ומרקס- תכנית חינוכית- רגשית הנעזרת באמנויות לחימה על מנת לקדם תלמידים בעלי קשיים שונים בתוך המסגרת הבית ספרית ולמנוע נשירה.
מנחה צוותים המפעילים תכניות חינוכיות- רגשיות באגף שח"ר במשרד החינוך.

...קרא עוד >
יוני מנהיים

הגעתי ללמוד בחוג עקב רצון ללמוד מקצוע משמעותי בו ארגיש כי אוכל לתת ביטוי ליכולותיי ובו בעת להעניק לאחרים. הבחירה בחוג לא הייתה מיידית וקדמו לה חיפושים בחוגים ובמוסדות שונים אך עם היוודע פתיחת החוג הרגשתי כי יש בו את כל מה שחיפשתי. גם עשייה עם בני נוער שלרוב זקוקים להכוונה ועזרה, גם ביטוי ליכולות הכלה ותמיכה שלי וגם עניין חברתי-קהילתי עם אפיקי פיתוח נרחבים.

...קרא עוד >
אלירן שבו

הגעתי ללמוד בחוג עקב רצון ללמוד מקצוע משמעותי בו ארגיש כי אוכל לתת ביטוי ליכולותיי ובו בעת להעניק לאחרים. הבחירה בחוג לא הייתה מיידית וקדמו לה חיפושים בחוגים ובמוסדות שונים אך עם היוודע פתיחת החוג הרגשתי כי יש בו את כל מה שחיפשתי. גם עשייה עם בני נוער שלרוב זקוקים להכוונה ועזרה, גם ביטוי ליכולות הכלה ותמיכה שלי וגם עניין חברתי-קהילתי עם אפיקי פיתוח נרחבים.

...קרא עוד >
אלירן שבו

הגעתי ללמוד בדוד ילין לאחר ששמעתי כי יש אפשרות ללמוד על עבודה עם נוער המשלבת הן את ההיבט החינוכי והן את הטיפולי, מה שמאוד משך אותי.

...קרא עוד >
הילה טובול

הגעתי ללמוד בדוד ילין לאחר ששמעתי כי יש אפשרות ללמוד על עבודה עם נוער המשלבת הן את ההיבט החינוכי והן את הטיפולי, מה שמאוד משך אותי.

...קרא עוד >
הילה טובול

הכירו את סגל המרצים בחוג

גירש ירון

ירון גירש
ד"ר
גירש ירון
Yaron Girsh
ראש החוג

ירון גירש הוא סוציולוג העוסק בחקר החינוך ובעולמם הערכי של בני נוער.

בעל תואר דוקטור מהמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית.

עבודת הדוקטורט שלו עוסקת בתפיסות הגבורה בקרב בני נוער בישראל. משמש כחבר סגל במכון מנדל למנהיגות בתכנית למובילי החינוך הבלתי פורמלי בישראל.

גוטפריד רות

גוטפריד רות
ד"ר
גוטפריד רות
ruth
מנהלת בשיתוף

תרפיסטית בתנועה ומדריכה, בעלת תואר דוקטור מבית הספר לטיפול באמצעות אמנויות באוניברסיטה חיפה. השלימה שנתיים של לימודי בתר-דוקטורט בבתי-הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל-אביב ובאוניברסיטת מדינת ג'ורג'יה, בארה"ב. כיום, רות עמיתת מחקר במכון חרוב באוניברסיטה העברית, ובמרכז המחקר לטיפול באמצעות אמנויות ע"ש אמילי סגול באוניברסיטת חיפה. תחומי המחקר העיקריים שלה הם: ילדים ובני-נוער נפגעי התעללות והזנחה, וטראומטיזציה משנית בקרב מגוון אנשי מקצוע, כולל אנשי חינוך, העובדים עם נפגעי טראומה. רות מרצה במכללת דוד-ילין בקורסים בנושא: התמודדות עם בעיות התנהגות, נערות במצבי מצוקה ותהליכים קבוצתיים – תיאוריה והתנסות.

גולדמן יפתח

ד"ר
גולדמן יפתח
Dr. Yiftah Goldman
ראש היחידה

בעל תואר דוקטור לפילוסופיה פוליטית מאוניברסיטת תל אביב. יפתח מתמקד במחקריו בנושא ה"קהילה", מתוך נקודת מבט סוציאליסטית. גולדמן מחפש דרכים להחיות את הסוציאליזם ואת הקהילתיות בחברת זמננו. גולדמן הוא מחברם של הספרים "הסוציאליזם בין פוליטיקה לאוטופיה" ו"רוסו: הקידמה כמלכודת". יפתח מתגורר בקיבוץ העירוני "תמוז" בבית שמש. הוא נשוי ואב לשלושה. ליפתח אתר אינטרנט ובו מאמרים ורשימות בנושא הפילוסופיה של הקהילה ובעניינים אקטואליים.

גרונר הדס

גרונר הדס
ד"ר
גרונר הדס
Dr. Hadas Gruner
חברת הרשות

הדס גרונר עוסקת בהערכת אפקטיביות של תכניות חינוכיות ופרוייקטים חברתיים. חברת רשות המחקר וממונה על תחום ההערכה במכללה. בעלת תואר דוקטור מאוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לחינוך בלתי פורמאלי. עבודת הדוקטורט שלה עוסקת בבניית כלי הערכה המבוסס על ממדי הקוד הבלתי פורמאלי ומדידת עוצמתם במסגרות בלתי פורמאליות שונות. תחומי המחקר שלה: חינוך בלתי פורמאלי; הערכה בחינוך. 

גרין עדנה

ד"ר
גרין עדנה
NO NAME
דיקנית הסטודנטים
טלפון במשרד: 
02-6587500

בעלת תואר דוקטור בעבודה סוציאלית מאוניברסיטת בן-גוריון. עדנה מרצה ומדריכה במכללה בסדנאות התפתחות מקצועית וכן במגוון של קורסים: שילוב ילד חריג, פסיכולוגיה התפתחותית, ילד קשה הסתגלות, ילדים וילדות בסיכון ועוד. תחומי המחקר : נשירה של בני נוער ממסגרות חינוכיות, סיפורי חיים של בני נוער בסיכון, עבריינות נוער ומורים כמנהיגים חינוכיים. עדנה פעילה מאוד בתחומי מעורבות חברתית - בבית של סוזן- מסגרת תעסוקתית לנוער בסיכון ובעמותת רעות- עמותה הפועלת לרווחת פגועי נפש ושילובם בקהילה.

טוסמן ענבל

ד"ר
טוסמן ענבל
NO NAME

ד"ר ענבל טוסמן, בעלת תואר דוקטור בפסיכולוגיה חינוכית מאוניברסיטת בן גוריון. ענבל היא פסיכולוגית חינוכית המומחית לילדים ובני נוער. כמו כן, היא עוסקת בהכשרת פסיכולוגים ויועצים חינוכיים במסגרות אוניברסיטאיות שונות. ענבל מנחה קבוצות במסגרות חינוך של מנהלי בתי ספר, מורים, גננות, הורים ותלמידים, ומתמחה בהובלת תהליכים לשיפור וקידום המוטיבציה.

יניב דימונה

ד"ר
יניב דימונה
Dimona Yaniv

יועצת חינוכית, בעלת תואר דוקטור בפסיכולוגיה מביה"ס לפסיכולוגיה בסקרמנטו, קליפורניה. בעבודת המחקר בדקה את הקשר בין מאפייני אישיות והורות ובעקבותיה מפתחת תוכניות להדרכה וייעוץ להורים. זכתה במלגה לעובדי הוראה מצטיינים מקרן פולברייט במסגרתה שהתה באוניברסיטת מרילנד בארה"ב, והעמיקה את התמחותה בתחום ההורות והשפעתה על בריאות, תפקוד והישגי הילדים. את ניסיונה העשיר רכשה בעבודה עם תלמידים, הורים וצוותים חינוכיים במהלך שלושה עשורים בהם עבדה כיועצת, כמדריכה וכמורה בבתי ספר, בתפקידי מטה ושדה במשרד החינוך, במרכז לטכנולוגיה חינוכית ובמכללת בית ברל. דימונה מלמדת בחוג לחינוך בלתי פורמלי במכללת דוד ילין ובביה"ס לחינוך וחברה בקריה האקדמית אונו.

דניאלי-לדרמן דבורה

ד"ר
דניאלי-לדרמן דבורה
NO NAME

מתמחה בהוראה דיאלוגית ובתהליך פיתוח היחס הדו-שיחי בקרב אנשי חינוך. מלמדת פדגוגיה ביקורתית, הגות אקזיסטנציאליסטית, חשיבה חינוכית ומגדר. מחקריה עוסקים בנוסף במסורות האלה העברית במקרא ובדת ישראל העתיקה.

מאור רותם

ד"ר
מאור רותם
NO NAME

בעלת תואר דוקטור בחינוך מאוניברסיטת בר אילן. תחומי מחקריה הם: דחייה חברתית, התפתחותן של עמדות כלפי קבוצות חוץ בחברה, סטריאוטיפים ודעות קדומות, יחסי יהודים וערבים בישראל וזכויות אדם.

מושכל עצמון סיגל

סיגל מושכל-עצמון
גב'
מושכל עצמון סיגל
NO NAME
מ"מ מרכזת יחידת "נטעים" ומרכזת היחידה להתמחות בהוראה
טלפון במשרד: 
02-6558159

עוסקת בהכשרת מורים במכללת דוד ילין כבר כמעט שלושה עשורים. בעברה מורה של ילדים צעירים. במהלך השנים גם לוותה מורים במסגרות חינוכיות שונות. מרצה ומדריכה בתחומים הקושרים בין החשיבה אודות החינוך למעשה החינוכי. מתמחה בשלב הכניסה להוראה, מנחה סדנאות התמחות (סטאז') של מורים בשנת עבודתם הראשונה, ומאז שנה"ל תשע"ח רכזת יחידת ההתמחות במכללה, במסגרתה אחראית על כל סדנאות הסטאז'.

נידרלנד דורון

פרופ'
נידרלנד דורון
NO NAME
יו"ר המועצה האקדמית

פרופ' דורון נידרלנד מכהן כיושב ראש המועצה האקדמית במכללה האקדמית לחינוך על שם דוד ילין, ירושלים וכיהן כראש החוג להיסטוריה ומחשבת ישראל בשנים 2001-2011.
תחומי מחקר והוראה שלו הם היסטוריה כללית ויהודית של מרכז אירופה במאות יט-כ, ניתוח ביקורתי של ספרי לימוד בהיסטוריה ותולדות החינוך בישראל בדגש על תולדות הכשרת מורים.
עבודת הדוקטורט יצאה לאור כספר בהוצאת מאגנס:" יהודי גרמניה- מהגרים או פליטים? עיון בדפוסי ההגירה בין שתי מלחמות העולם".
פרופ' דורון נידרלנד היה שותף לכתיבה ולעריכה של שמונה ספרי לימוד בהיסטוריה לחטיבה העליונה.

צדוק אבשלום

מר
צדוק אבשלום
NO NAME

אבשלום הוא עובד סוציאלי – קליני, בעל תואר מ.א. מהאוניברסיטה העברית.
אבשלום הוא מומחה לטפול בבעיות התנהגות של ילדים ומתבגרים, טיפול זוגי ומשפחתי.
הוא ניהל בעבר הוסטל לנערות במצוקה. 
אבשלום מרצה במכללה בתחום - תיאוריה ופרקטיקה בעבודה עם ילדים ונוער בסיכון. כמו כן, הוא מדריך בג'וינט באשלים צוותים בבתי ספר בכל הקשור להתמודדות עם ילדים בסיכון.

ארקין נטע

גב'
ארקין נטע
NO NAME

דרמה תרפיסטית. נטע מנחה לתעסוקה ארצית באגף לקידום נוער, ועוסקת בהבניית מודלים לתעסוקה ביחידות לקידום נוער ובפיתוח תוכניות הכנה לעולם העבודה לנוער בסיכון. נטע חוקרת בעבודת הדוקטורט חוקרת את הקשר בין מסוגלות עצמית לשאיפות תעסוקתיות של נוער מנותק.
נטע פעילה כמתנדבת וכמנחה בעמותת ׳נשים לגופן׳ המקדמת בריאות, גוף ומיניות של נשים ונערות.
כמו כן, היא מתנדבת בוועדת הנוער של היישוב כרמי יוסף. בחוג לחינוך בלתי פורמאלי נטע מנחה דידקטית של הסטודנטים המתמחים בקידום נוער בהכשרה המעשית.

שרב דפנה

ד"ר
שרב דפנה
NO NAME

בעלת תואר דוקטור בייעוץ חינוכי מהאוניברסיטה העברית. דפנה מרצה במכללה במסלול לחינוך יסודי ומדריכה פדגוגית. לדפנה ניסיון רב בייעוץ חינוכי למתבגרים ולהוריהם במסגרות שונות. 
כמו כן, דפנה עסקה בהדרכת צוותי ניהול בבתי ספר בנושא אקלים חינוכי מיטבי; ניהול קו מצוקה טלפוני "נוער עונה לנוער", ובהדרכה חינוכית טיפולית לנוער בסיכון.

לוי מיכל (ח"מ)

ד"ר
לוי מיכל (ח"מ)
NO NAME

בעלת תואר דוקטורט בחינוך המיוחד מהאוניברסיטה העברית. מיכל מרצה במכללות ובאוניברסיטה העברית במגוון קורסים, כגון: פיתוח שליטה עצמית וויסות עצמי, ניתוח התנהגות יישומי, התמודדות עם בעיות התנהגות, מיומנויות חברתיות וכתיבה אקדמית. בנוסף, במשך 6 שנים האחרונות מיכל הדריכה סטודנטים בהכשרה המעשית בחינוך המיוחד במגוון רחב מאד של מסגרות, ובדגש על כיתות מקדמות רגשיות בחטיבות הביניים. תחומי המחקר של מיכל הם: אלימות ובריונות בית ספרית, שליטה עצמית וויסות עצמי של ילדים. בעבר מיכל עסקה במגוון תפקידים בתחום החינוך המיוחד בבתי ספר ובכללם מורת שילוב, מחנכת כיתה מקדמת ותפקידי ריכוז.

שי ורדית

גב'
שי ורדית
NO NAME

בעלת תואר בייעוץ חינוכי מהאוניברסיטה העברית בירושלים. במכללה ורדית מנחה את סדנת הסטאז' בחינוך בלתי פורמאלי. ורדית משמשת כיועצת בתיכון ליפתא בירושלים –תיכון לנוער בסיכון. בעלת ניסיון בליווי מתבגרים עם קשיים והוריהם. במסגרת ביה"ס ורדית חברה בצוות המנהל, מנחה ומדריכה מורים, מנחה קבוצות ומלמדת מיומנויות למידה. נשואה לאליהו ואמא לשלושה ילדים.

לוביש נמרוד

ד"ר
לוביש נמרוד
NO NAME

פסיכולוג קליני, בעל תואר דוקטור בפסיכולוגיה מאוניברסיטת בר אילן. עבודת הדוקטורט שלו עסקה בהיבטים הפסיכולוגיים של מתנדבים לשנת שירות. נמרוד הנחה בעבר קומונות, וכיום הוא מעניק ייעוץ לתנועות נוער בנושא ליווי קומונות בשנת שירות. במסגרת החוג נמרוד מרכז את תחום ההכשרה המעשית, מדריך פדגוגי, ומרצה בקורסים שונים.

בר אב ברוך

ד"ר
בר אב ברוך
Dr. Baruch Bar-Av

בעל תואר דוקטור בקרימינולוגיה מהאוניברסיטה העברית. מנהל מעון לנערים "בית קמפר" המיועד לבני נוער פוסט אשפוזיים מכל הארץ, במסגרת המעון עוסקים בהחזרתם לקהילה של בני נוער לאחר אשפוז פסיכיאטרי, או כחלופה לאשפוז כזה. ברוך מלווה ומדריך צוותים בכירים במסגרות טיפוליות ופוסט אשפוזיות נוספות וכן משמש כיועץ לפרויקט העוסק בערכים בספורט. ברוך מרצה במספר תחומים במכללה, בעיקר בכל הקשור לגיל ההתבגרות, עבריינות נוער ומסגרות חוץ ביתיות וכן קורסים שונים בשיטות מחקר כמותיות וסטטיסטיקה. עבודת הדוקטורט של ברוך עסקה באלימות קהל במגרשי כדורסל. בעבר הרצה בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית כ 20 שנה בקורסים העוסקים בסטטיסטיקה ובאלימות בספורט.
ברוך נשוי לטלי ואב לאיתי, גל וליהיא.

ברקן איריס

ד"ר
ברקן איריס
Dr. Iris Barkan
רכזת

יועצת ארגונית, מנחת קבוצות ומאמנת, עוסקת רבות בתחומי הנחייה וליווי של הורים ומתבגרים, הנחיית צוותי עבודה, בעיקר בתחום קידום נוער, וסדנאות בתחום הכנה לכניסה לעבודה.
דוקטורנטית החוקרת את האופן בו משפיע תהליך אימון של הורים על הקשר והתקשורת עם בני נוער מתבגרים.
עובדת כאחראית פרויקטים, מנחה ומנהלת שותפה של מערך המנחות (הכשרה וסופרוויז'ן) בעמותת ׳נשים לגופן׳ המקדמת בריאות, גוף ומיניות של נשים ונערות.

מנגיסטו וורקו ווביט

ד"ר
מנגיסטו וורקו ווביט
NO NAME

ווביט וורקו מנגסטו בעלת תואר דוקטור מבית הספר לחינוך באוניברסיטת העברית. עבודת הדוקטורט שלה עוסקת בקשר שבין זהות אתנית ואפליה נתפסת לבין נשירה ממערכת החינוך והתנהגויות של סיכון בקרב מתבגרים יוצאי אתיופיה הנמצאים במעבר בין תרבותי. לווביט תואר שני במנהל חינוכי .
ווביט מפקחת על נוער בסיכון ונוער מנותק במשרד החינוך באגף שחר, ומתנדבת בעמותת עולים ביחד. בחוג לחינוך בלתי פורמאלי ווביט מנחה דידקטית לסטודנטים בהתמחות קידום נוער.