הינך נמצא כאן

היחידה למעורבות חברתית

באנר חברה וקהילה

היחידה למעורבות חברתית

מזמינים אתכם להיות שותפים לדרך בעשייה ובדיאלוג

הינך נמצא כאן

ליצירת קשר

היחידה למעורבות חברתית פועלת לפיתוח וליישום ערכים ומיומנויות של מעורבות חברתית ופלורליזם כחלק מתרבות החיים במכללה וכחלק מתהליך הכשרת המורים.

זאת ברוח חזונו של מייסד "בית מדרש למורים העברי", דוד ילין (1864-1941), כפי שהוצג בפני מסיימי המחזור הראשון:

השם "מורה", כשהוא לעצמו, מורה כבר על החלק החשוב שהוא לוקח בחיי הציבור. לא רק לעצמו ולנפשו עליו לדאוג אלא גם לאחרים, עליו להורות הדרך ילכו בה.

היחידה מפעילה פרויקטים התנדבותיים-אזרחיים בתוך המכללה ומחוץ למכללה, הן במסלול הערבי והן במסלולים הכלליים. בנוסף מתקיימים ימי עיון בנושאים שונים הקשורים למעורבות בחברה האזרחית.

רציונל

היחידה למעורבות חברתית חותרת להטמיע בזהותו המתגבשת של הסטודנט כאזרח, כמורה וכהורה את הידע, הערכים והמיומנויות שלהלן:

 • הכרת והבנת רעיונות היסוד בדבר זכויות אדם וזכויות אזרח.
 • הכרת מרכיבי הפסיפס החברתי בישראל וריבוי הזהויות בהם מחזיקים אזרחיה.
 • טיפוח תרבות פלורליסטית ופיתוח מיומנויות דיאלוג אותנטי בין חברי הקבוצות הבונות את החברה הישראלית.
 • הבנת מערכת יחסי הגומלין והמחויבות ההדדית שקיימת בין הפרט לקהילה בה הוא מתקיים. הכרה בחשיבותה של מעורבות חברתית בחברה האזרחית ובתרומתה להתפתחותו של האדם כאזרח וכאיש חינוך.
 • פיתוח מיומנויות מעשיות של מעורבות ויזמות אזרחית, חברתית וקהילתית בתוך כותלי המכללה ומחוצה לה.

מטרות היחידה

 • לבסס את מעמד היחידה כפלטפורמה לעידוד יוזמות למעורבות חברתית, לקידום פלורליזם וליצירת ידע משותף תוך כדי פעולה במתכונת bottom-up & top- down.
 • ליצור חיבור אותנטי בין תכנית הלימודים האקדמית לבין השתתפות הסטודנטים בפעולות של מעורבות חברתית.
 • לטפח את סגל המכללה כמובילי דרך, חוקרים, יצרני ידע ומשתפי ידע בתחומי עקרונות ופרקטיקות של מעורבות חברתית.

דרכי פעולה

 • בניית שותפויות תוך מכללתיות יציבות עם ראשי היחידות האקדמיות, חברי הסגל, אגודת הסטודנטים.
 • בניית מערכת לתיגמול הסטודנטים באמצעות מילגות, אקרדיטציה אקדמית ו/או הערכה חלופית בקורסים קיימים.
 • בניית שותפויות חוץ מכללתיות יציבות לקידום מעורבות בקהילה עם מוסדות, רשויות וארגוני המגזר האזרחי.
 • קיום מפגשים תקופתיים של צוות היגוי בהשתתפות היחידה למעורבות חברתית, דיקנית הסטודנטים, נציגות הסגל האקדמי ונציגות אגודת הסטודנטים.
 • קיום הערכה מעצבת מתמדת.

 

מיזמים ושותפויות - תשע"ח

תכנית אתגרים בחברה הערבית

מספר הסטודנטים בתכנית: 28 סטודנטים הלומדים במסלולים לחברה הערבית (בשנה א').

מקומות הפרויקטים:

 • מרכז קהילתי בית חנינה - מרכז למידה לילדים אחרי צהריים
 • מרכז תעסוקתי אלריאן - מרכז תעסוקתי לצעירים ומבוגרים בשיח' ג'ארח
 • בית ספר השלום - המיועד לבנות העיוורות
 • הוסטל ארפאד בית צפאפא - לנוער בסיכון
 • הוסטל ארפאד בבית נקובה - לנוער בסיכון
 • מרכז קהילתי אלעיסוויה
 • בית חולים אלי"ן - בית חולים שיקומי לילדים עם נכויות מורכבות
 • בית חולים אלמקאסד
 • כולנא - עמותה המקיימת פעילות תרבותית עם ערבים ויהודים
 • מסלול עובדי חינוך - במכללת דוד ילין - פיתוח פרויקט "סטודנטים לטובת סטודנטים"
מלגות דר' אברהים סעדי

מספר הסטודנטים בתכנית: 5 סטודנטים הלומדים במסלולים לחברה הערבית (בשנה ב'-ג').

מקומת הפרויקטים:

בית חולים הדסה עין כרם

בית חולים אגוסטה ויקטוריה

מרכז ספאפורד

מיזם משותף עם קרן המלגות של עיריית ירושלים ומפעל הפיס
 

jerusalem_municipality_logo.png

לוגו עיריית ירושלים
לוגו עיריית ירושלים
                          

מיזם משותף של מכללת דוד ילין, מפעל הפיס ועיריית ירושלים, המיועד לסטודנטים תושבי ירושלים, במטרה להגביר את מעורבותם בעיר תוך עידוד לימודיהם. התכנית מיועדת לסטודנטים הלומדים במוסדות המוכרים להשכלה גבוהה ו/או אמנות, הנמצאים בשטחה העירוני של העיר ירושלים. במסגרת התכנית הסטודנטים יבצעו פעולות של התנדבות חברתית עבור ארגונים שונים בעיר, בהיקף של 140 שעות במהלך שנה"ל התשע"ט ויהיו זכאים למלגה בשווי של 10,000 ₪.

לפרטים אנא פתחו את הקול הקורא בקישור זה.

מספר הסטודנטים בתכנית: 10 סטודנטים הלומדים במסלולים הכלליים.

מקומות הפרויקטים:

הקרן לידידות

ארגון ארצי הפועל למען: קשישים, עולים, יהודי התפוצה, ליווי צעירים יוצאי אתיופיה ומשפחות מתחת לקו העוני בכל המגזרים

בית הצייר

הוסטל לנוער בסיכון

פרויקט קהילה בונה ברחוב שטרן

עמותת שבתות וחגים

בית הנותן מענה לנוער בסיכון בשבתות וחגים.

קשר חי

עמותה שנותנת טיפול רגשי לקשישים באמצעות בעלי חיים בכדי להפיג את הבדידותם.

גן חובה "אילן רמון" בהר חומה

שיתוף פעולה עם מרכז אתגר, תכנית רג"ב והמסלול לח"מ בחברה הערבית

מספר הסטודנטים בתכנית: 9 סטודנטים.

רעיון התכנית:

משתתפי התכנית חונכים סטודנטים של מרכז אתגר, ובמקביל לומדים קורס "אסטרטגיות למידה למבוגר" הכולל מפגשי ליווי אישי.

שיתוף פעולה עם עמותת "כולנא" וארגון "ציוני דרך"
 
                           

 

 

"כולנא", ארגון הפועל בירושלים במטרה ליצור מפגשים תרבותיים בין יהודים לערבים ועל מנת לפעול לשיפור חייהם של ערביי ירושלים והמזרח.

  "ציוני דרך", תנועה חברתית הפועלת ליצירת חברה אזרחית פעילה ומעורבת, על ידי פעילות של קהילות צעירים, אשר פועלות בזירה החברתית-ציבורית על מנת לתת מענה לקשיים והאתגרים העומדים בפני החברה הישראלית כיום.

מספר הסטודנטים בתכנית: 12 סטודנטים.

רעיון התכנית "מעיין בי-ם":

מפגש לימודי בין סטודנטים ערבים ויהודים. חלק מהזמן הסטודנטים הערבים מקבלים סיוע לימודי במקצועות שונים, וחלק אחר של הזמן הסטודנטים היהודים מקבלים סיוע בלימוד השפה הערבית המדוברת.

לימוד השפה הערבית מתקיים דרך למידה מספרים ודרך מעורבות חברתית בכל מיני פרויקטים נקודתיים שעמותת "כולנא" מקיימת.

** הסטודנטים מקבלים מלגה עבור השתתפותם בתכנית.