Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

אודות המכללה

אודות המכללה

הינך נמצא כאן

"בית מדרש למורים העברי", לימים "המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין" נוסד בשנת 1913 על ידי פרופ' דוד ילין, מורה, חוקר העברית וממייסדי וועד הלשון העברית, והיה למוסד הראשון בארץ להכשרת מורים שהלימודים בו התנהלו בעברית. כיום, זו היא המכללה הממלכתית היחידה להכשרת מורים וגננות בירושלים.

המכללה בעלת מסורת ארוכת שנים מעל 100 שנים בהכשרת אנשי חינוך, מורים ומורות, גננים וגננות, מטפלים ומטפלות ש- 90% מבוגריה משתלבים בעבודה במערכת החינוך בכל הארץ ובמסגרות טיפוליות. 

מסגרות הלימודים במכללה שואבות מן ההיסטוריה אבל צועדות 100 שנים קדימה ומשלבות בין תכנית אקדמית עשירה עם מיטב המרצים לבין עבודה מעשית מודרכת וכן מזמנות מפגש עם משאבי למידה מגוונים וחדשניים התומכים את הלמידה ואת העבודה המעשית.

מכללת דוד ילין הינה ארגון ללא מטרות רווח, המנוהלת על ידי חבר נאמנים וועד מנהל שמתכנסים פעם בחודש, ובה סגל מנהלי של כ- 120 איש וכ- 460 מרצים.

בשנת 2007 הסמיך המשרד להגנת הסביבה את המכללה כקמפוס ירוק. קהילת המכללה כולה, בהובלת צוות מרצים מתחומי המדע, הסביבה והחברה, פועלת להטמעת מידע, מיומנויות וערכים הנחוצים לקידום תרבות בת- קיימא לרווחתנו ולרווחת הדורות הבאים באמצעות המכון לחינוך לקיימות במכללה.

David Yellin College Entrance

המכללה מונה כ-5000 סטודנטים הלומדים במגוון תכניות:

לימודים לתואר ראשון ולתעודת הוראה

לימודים לתואר שני

לימודים להסבת אקדמאים להוראה

המרכז ללימודי תעודה והשתלמויות

מכינות ייעודיות קדם אקדמיות

כל תכניות ההכשרה להוראה אושרו להפעלה על-פי המתווים המנחים בהכשרה להוראה של משרד החינוך והמל"ג.

אוכלוסיית הסטודנטים משקפת את החברה הישראלית לגווניה: ילידי הארץ, עולים חדשים ומגוון שכבות סוציואקונומיות המגיעים מכל רחבי הארץ (כ-60% יהודים חילוניים ומסורתיים, כ- 20% יהודים דתיים וכ- 20% ערבים). 

המכללה מפעילה יחידות נוספות וביניהן: מרכז אתג"ר לתמיכה בסטודנטים לקויי למידה ובעלי צרכים מיוחדים; יחידת "נטעים" לליווי מתמחים בהוראה (סטאז'רים) ומורים וגננות בשנת ההוראה הראשונה שלהם; רשות המחקרהיחידה להוראה מיטבית וחדשנית (בשילוב טכנופדגוגיה); יחידה לטיוב הוראה, מרכז סימולציות בהוראה ויחידה למעורבות חברתית.

המכללה מטפחת את תחום המעורבות החברתית והיזמות החינוכית-חברתית בשיתוף עם ארגוני החברה האזרחית בירושלים בפרט ובישראל בכלל. הסטודנטים פעילים בקרב ארגוני החברה האזרחית בהיקף מצטבר של אלפי שעות מדי שנה. היחידה למעורבות חברתית נועדה לאגם את הפעילויות בתחום זה ולפתחו.

חזון המכללה

המכללה מורה את הדרך כבר למעלה ממאה שנה וסוללת את דרכה כפורצת דרך גם בעתיד.
כיאה למוסד המכשיר את מורי העתיד, המכללה מחויבת לערכי הליבה שלהלן, שחרתה על דגלה:

 • חינוך לסובלנות ונגד אלימות
 • שאיפה למצוינות
 • חינוך לקיימות
 • חינוך לרב-תרבותיות בחברה בישראל
 • מעורבות חברתית
 • הובלה בפיתוח מקצועי של עובדי הוראה
 • שילוב אנשים עם צרכים מגוונים בחברה

באמצעות יישום ערכים אלה אנו יכולים להוביל מהלכים לעיצוב פני החברה בישראל בשנים הבאות.

מטרות המכללה

 • לקדם, לפתח וליישם שיטות הוראה עדכניות וחדשניות, למידה ומחקר
 • להעמיק את הפלורליזם והסובלנות בחברה רב תרבותית ולהשתלב בכפר הגלובלי יחד עם שמירת ייחודיות תרבותית-ערכית
 • להנחיל דעת ומתודות פדגוגיות, כמו גם בפיתוח חשיבה ביקורתית אצל הסטודנטים, סקרנות אינטלקטואלית ויצירתיות בכל אחד מתחומי הדעת הנלמדים
 • להכשיר מורים ומחנכים רחבי אופקים, הבקיאים בתחומי הדעת שהם אמונים עליהם ובערכי ליבה תרבותיים-כלליים ובתרבות ישראל הקשובים לכל אחד מתלמידיהם
 • להצמיח בוגרים שהם אזרחים אחראים, המגלים מעורבות חברתית ותורמים לקידום החברה והקהילה
 • להכשיר מורים ובעלי מקצוע המשיקים לחינוך שיוכלו להשתלב במערכת החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית ולתת מענה לכל שכבות הגיל ולכל קשת היכולות, מילדים מוכשרים ועד לילדים עם לקויות משולבות