Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

החוג ללימודי לשון עברית

הנהלת החוג

לייעוץ ורישום ללימודים: 

אודות החוג

שפה היא התשתית לכל תוכן לימודי או לכל שיטת לימוד וחקירה.

אוהבים עברית ומעוניינים להוביל את הדור הבא של אוהבי העברית?

מעוניינים לדעת איך המציאו את "צְרוּפָה" ו"סַחְרִיר"?

שואלים את עצמכם אם משה רבנו היה מבין אותנו היום?

רוצים לחשוב יחד איך תיראה ואיך תישמע העברית בעוד אלף שנה?

אצלנו בחוג ללימודי הלשון העברית במכללה להוראה ע"ש דוד ילין תמצאו את הידע, את הכלים ואת התשוקה לחיפוש התשובות ולמימוש רצונות.

במסגרת הלימודים בחוג תקנו דעת בכל ענפי המחקר של הלשון העברית לתקופותיה. תתוודעו לכלי ניתוח בלשניים מודרניים, תתוודעו לתהליך רכישת השפה הדבורה והכתובה וכן תפתחו רגישות סגנונית לכתיבה בסוגות השונות ובמשלבים השונים. בתוכנית הלימודים מושם דגש בעברית בת־ימינו ובמקומה בחינוך הלשוני בבתי־הספר.

ייחודו של החוג

החוג ללשון העברית משלב בין לימודי הלשון ברמה אקדמית ובין החינוך הלשוני הנדרש להוראה בבית הספר. הלימוד האקדמי ממוקד בעיקר בנושאים שיידרש להם המורה ללשון בית-הספר. המבט של לימודי החוג ממוקד בסטודנט כמורה בעתיד – צרכיו וידיעותיו. החוג מכשיר את הסטודנטים להוראת לשון – השפה והדקדוק – על פי תכנית הלימודים בבית הספר במסלול שבחרו להתמחות בו.

בתום הלימודים תוכשרו כמורים להוראת הלשון העברית בבית הספר היסודי והעל יסודי, בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד.

למי מיועדים הלימודים?

לסטודנטים המעוניינים להתמחות בלשון העברית.

לבעלי תואר אקדמי המעוניינים בהסבה להוראת הלשון העברית.

למורים בעלי תעודת הוראה המעוניינים להרחיב את הסמכתם גם להוראת הלשון העברית.

היקף הלימודים

סטודנטים מן המסלול היסודי, העל־יסודי והחינוך המיוחד, המתמחים בלשון העברית כהתמחות ראשית, חייבים ללמוד 26 ש"ש (קורסי חובה וקורסי בחירה) ולעמוד בכל חובות החוג.

 

סטודנטים מן המסלול לחינוך היסודי המתמחים בלשון עברית לקראת תואר "מורה מוסמך בכיר" ילמדו 12 ש"ש מלימודי החוג והלומדים לקראת תואר B.Ed ילמדו 24 ש"ש (17 ש"ש בהתמחות, 4 ש"ש לימודי יסוד, 2 ש"ש הנחיה בכתיבת עבודה סמינריונית).
סטודנטים מן המסלול לחינוך מיוחד המתמחים בלשון עברית ילמדו 26 ש"ש (17 ש"ש בהתמחות, ו- 1 ש"ש קורס בחירה מכל החוגים בהם אינו מתמחה 4 ש"ש לימודי יסוד, 2 ש"ש הנחיה בכתיבת עבודה סמינריונית).

בנוסף להתמחות ראשית בהיקף של 26 ש"ש מציע החוג ללשון עברית שתי חטיבות של התמחות משנית בהיקף של 15 ש"ש ו- 10 ש"ש.

 

הכשרה מעשית

במסגרת ההכשרה ילמדו הסטודנטים מגוון שיעורים שתכליתם הקניית מיומנויות דידקטיות בנושאים הקשורים לתכנית הלימודים בבית הספר.


בין מטרות ההכשרה המעשית:

  • הכרת מטרות הוראת הלשון כשפת־אם;
  • הכרת תכנית הלימודים בלשון של משרד החינוך;
  • ניתוח תוכני הוראה תוך שימוש בידע לשוני פדגוגי;
  • הכרת גישות להוראת הלשון.

 

מידע נוסף

החוג מפעיל מרכז לסיוע בכתיבת עבודות (מל"ב) המסייע לכלל הסטודנטים במכללה בכתיבת עבודות עיוניות.
במסגרת החוג יוצא לאור כתב העת "חלקת לשון" בשיתוף איל"ש (האגודה הישראלית לבלשנות שימושית).
נוסף על הלימודים הסדירים לתואר ראשון .B.Ed ותעודת הוראה, קיימת בחוג מגמה ללימודי עריכת לשון.