Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

החוג ללימודי לשון עברית

הנהלת החוג

לייעוץ ורישום ללימודים: 

היקף הלימודים

סטודנטים מן המסלול היסודי, העל־יסודי והחינוך המיוחד, המתמחים בלשון העברית כהתמחות ראשית, חייבים ללמוד 26 ש"ש (קורסי חובה וקורסי בחירה) ולעמוד בכל חובות החוג.

סטודנטים מן המסלול לחינוך היסודי המתמחים בלשון עברית לקראת תואר "מורה מוסמך בכיר" ילמדו 12 ש"ש מלימודי החוג והלומדים לקראת תואר B.Ed ילמדו 24 ש"ש (17 ש"ש בהתמחות, 4 ש"ש לימודי יסוד, 2 ש"ש הנחיה בכתיבת עבודה סמינריונית).
סטודנטים מן המסלול לחינוך מיוחד המתמחים בלשון עברית ילמדו 26 ש"ש (17 ש"ש בהתמחות, ו- 1 ש"ש קורס בחירה מכל החוגים בהם אינם מתמחים 4 ש"ש לימודי יסוד, 2 ש"ש הנחיה בכתיבת עבודה סמינריונית).

בנוסף להתמחות ראשית בהיקף של 26 ש"ש מציע החוג ללשון העברית שתי חטיבות של התמחות משנית בהיקף של 15 ש"ש ו- 10 ש"ש.

 

הכשרה מעשית

במסגרת ההכשרה ילמדו הסטודנטים מגוון שיעורים שתכליתם הקניית מיומנויות דידקטיות בנושאים הקשורים לתוכנית הלימודים בבית הספר.


בין מטרות ההכשרה המעשית:

  • הכרת מטרות הוראת הלשון כשפת־אם;
  • הכרת תכנית הלימודים בלשון של משרד החינוך;
  • ניתוח תוכני הוראה תוך שימוש בידע לשוני פדגוגי;
  • הכרת גישות להוראת הלשון.

 

אחפאד - סדרת סרטונים על אוצר המילים המשותף בין השפה העברית לשפה הערבית

יום הלשון העברית נחוג בכ"א בטבת - יום הולדתו של אליעזר בן-יהודה. זמן קצר לפני כן, ב-18 בדצמבר, נחוג גם יום הערבית הבין-לאומי. אליעזר בן-יהודה סבר שראוי לחדש מילים בעברית על פי הערבית משום שרוב אוצר המילים הוא מלכתחילה משותף. ואכן הוא חידש את המילים אדיב, גרב וזִבְדָּה (שמנת חמוצה) ועוד על פי מילים ערביות. לכבוד יום העברית ויום הערבית החוג ללשון במכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין מתחיל לספר על אוצר המילים המשותף בסרטונים קצרים.

تكريما ليوم اللغة العبرية واليوم العالمي للغة العربية (18.12)، يبدأ قسم اللغة العبرية بمقاطع فيديو قصيرة عن مفرداتهم المشتركة.

אחפאד פרק ראשון - אוצר המילים המשותף  - כתוביות בעברית

אחפאד - כתוביות בעברית

אחפאד פרק ראשון - אוצר המילים המשותף  - כתוביות בערבית

אחפאד - כתוביות בערבית

החוג ללשון העברית ממשיך בהכנת סרטוני אחפאד (נכדים) על העברית והערבית ועל המקור המשותף שלהן. הפעם ד"ר רוני קלאוס מוביל את המסע בעקבות הנו"ן האבודה.

אחפאד/נכדים - פרק שני

סגל ההוראה

דובנוב קרן

קרן דובנוב
ד"ר
דובנוב קרן
Dr. Keren Dubnov

ראש החוג ללשון העברית

רכזת תוכנית לעריכת לשון עברית

טלפון במשרד: 
02-6587527

ד"ר קרן דובנוב למדה בלשנות כללית באוניברסיטת מוסקבה ולשון עברית באוניברסיטת בר אילן והאוניברסיטה העברית בירושלים. היא חוקרת את העברית של ספרות ההשכלה ואת הלשון העברית החדשה. קרן מלמדת בחוג ללשון העברית במכללה מתשס"ח ומרכזת את תוכנית לימודי ההמשך בעריכת לשון מתשע"ח. היא גם משמשת מזכירה מדעית באקדמיה ללשון העברית שנים רבות.

שעת קבלה: בתיאום.

אגרנובסקי ורה - ורד

אגרנובסקי ורה - ורד
גב'
אגרנובסקי ורה - ורד
Ms. NO NAME

ההתמחות של גב' אגרונובסקי ורה הינה בלשון העברית. 

תחומי מחקר: התפתחות העברית החדשה, פרודוקטיביות במערכת הפועל

תחומי הוראה: תורת הצורות, תחביר, פיתוח מיומנות הכתיבה, פיתוח מיומנות הדיבור בפני קהל, הוראת עברית כשפה נוספת

גולן בן אורי יהודית

יהודית גולן בן-אורי
ד"ר
גולן בן אורי יהודית
NO NAME

ראש מרכז אולפני עברית כשפה נוספת

הד"ר יהודית גולן בן-אורי משמשת במכללה כראש המרכז של אולפני העברית כשפה נוספת, במסגרתו מתקיימים קורסי הכשרה להוראת העברית וקורסי עברית לסטודנטים סדירים ולקהל הרחב.

תחומי ההתמחות שלה הם הוראת העברית כשפה נוספת. כתבה את ספרי הלימוד "אל העברית – בכיתה" לרמה א', "אל העברית – בעבודה" לרמה ב', אל העברית – נקודת מבט" לרמה ג' וכעת כותבת את הספר לרמה ד' "אל העברית – מעגלים".

במסגרת החוג ללשון עברית שימשה הד"ר גולן בן-אורי שנים רבות כמדריכה דידקטית במסלול העל-יסודי.

נוסף על כך לימדה הד"ר גולן בן-אורי שנים רבות בחט"ב ובח"ע ושימשה בתפקיד רכזת פדגוגית בבית הספר "חוות הנוער הציוני". עבדה כמדריכה ארצית בתחום הוראת העברית כשפה נוספת.

גלצר אהרן

אהרן גלצר
מר
גלצר אהרן
Mr. aharon glatzer

ממלא מקום מרכז לימודי יסוד בלשון

אהרן גלצר הוא תלמיד מחקר בחוג ללשון העברית באוניברסיטה העברית בירושלים.

עבודת המחקר שלו נעשית בהנחייתו של פרופ' יוחנן ברויאר, ונושאה הוא: "הרקע הלשוני של פרשנות המקרא במדרשי התנאים".

תחומי המחקר של אהרן הם לשון חז"ל ולשון הפיוט.

השכל שחם עירית

ד"ר עירית השכל שחם
ד"ר
השכל שחם עירית
Irit Haskel-Shaham

ראש החוג להוראת העברית כשפה נוספת

הד״ר עירית השכל־שחם משמשת כראש החוג להוראת העברית כשפה נוספת במכללה האקדמית לחינוך ע״ש דוד ילין וראש תוכנית ההתמחות ״יוצרים כתיבה״ במכון מופ״ת. תחומי עניין מרכזיים: חקר השיח, כתיבה אקדמית, כתיבה והוראתה, הערכת כתיבה והוראת העברית כשפה נוספת. 

הד״ר השכל־שחם לימדה שנים רבות בחט״ב ובחט״ע, שימשה כמדריכה ארצית בפיקוח על הוראת העברית במשרד החינוך וכן כממלאת מקום המפמ״ר. הייתה חברה בוועדות של תוכניות לימודים לעברית כשפת־אם ליסודי ולעל־יסודי ותוכניות לימודים להוראת העברית כשפה נוספת, וכן עמדה בראש ועדות לכתיבת מבחנים ארציים. 

הד״ר השכל־שחם יזמה פתיחה של כמה תוכניות לימוד למגזר הערבי ועמדה בראשן. כמו כן היא משמשת יועצת אקדמית של כמה ספרי לימוד ליסודי ולעל־יסודי. 

ורטהיימר עדה קלרה

עדה וורטהיימר
ד"ר
ורטהיימר עדה קלרה
Dr. Ada Klara Wertheimer

עוסקת בבלשנות של השפות השמיות  -  עברית,  ערבית,  ארמית,  אמהרית ולשונות שמיות נוספות,  עתיקות וחדשות.
מתמקדת בעיקר בתחביר,  ולאחרונה גם בפרגמטיקה.

מלמדת במכללה מאז שנת  2007. 
לימדתי קורסים שונים במסגרת החוג ללשון העברית ובמסגרת התוכנית של עברית לדוברי ערבית  -   כגון מבוא לבלשנות,  מבוא לבלשנות שמית,  העברית ואחיותיה,  סוגיות בתחביר ובפרגמטיקה,  ועוד.

חמו מיכל

מיכל חמו
ד"ר
חמו מיכל
michal hamo

חוקרת שיח, המתמחה בניתוח דפוסי שימוש בשפה במרחב התקשורתי והציבורי ובבחינת תפקודיהם, משמעויותיהם, וזיקותיהם להקשריהם המוסדי, החברתי-תרבותי והפוליטי. 

כהן - אחדות מירי

מירי כהן אחדות
ד"ר
כהן - אחדות מירי
Dr. NO NAME

חוקרת שיח. תחומי המחקר שלי הם פרגמטיקה, סוציולינגוויסטיקה וקשרי שפה-מגדר-אידאולוגיה.

נוימן ישי

נוימן ישי
ד"ר
נוימן ישי
NO NAME

בעל תואר שני בלשון עברית מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב ודוקטורט בבלשנות כללית מאוניברסיטת הסורבון (פריז). מאמין באיזון בין מחקר והוראה ובשילוב חידושי המחקר בהנחיית עבודות גם בתואר הראשון.

פלד אלחנן נורית

פלד אלחנן נורית
פרופ'
פלד אלחנן נורית
NURIT PELED-ELHANAN

פרופ' נורית פלד אלחנן. מרצה לחינוך לשוני ולסמיוטיקה. מחקריה עוסקים בהתפתחות כתיבה של ילדים בבית הספר היסודי והתיכון, בניתוח שיח הכיתה והדיאלוג הלימודי בשפת אם ובשפה שנייה, בניתוח ספרי לימוד והשיח המדעי המילולי והחזותי.

פרסמה מאמרים וספרים בכל הנושאים הללו, בעברית ובאנגלית. ספרה PALESTINE IN ISRAELI SCHOOLBOOKS - IDEOLOGY AND PROPAGANDA IN EDUCATION  תורגם לערבית, לאיטלקית, לספרדית ולפורטוגזית.

קלאוס רוני

רוני קלאוס
ד"ר
קלאוס רוני
NO NAME

אהרן (רוני) קלאוס (יליד ירושלים, 1975), בעל תואר דוקטור בפילולוגיה שמית מאוניברסיטת ברצלונה ותואר ראשון בשפה וספרות ערבית מהאוניברסיטה העברית. מורה בבית הספר הדמוקרטי במודיעין (מאז 2009) ומרצה בחוג ללשון במכללה (מאז 2014), בעיקר במסלולים של המגזר הערבי. תחומי מחקר והוראה עיקריים – הוראת עברית כשפה זרה שנייה, תרגום ספרותי, פליאוגרפיה עברית, רפואה ערבית מימי הביניים. דובר על בוריין עברית, ערבית, אנגלית, ספרדית וקטלנית. לימד, למד וזכה במלגות בכמה מקומות בחו"ל (בעיקר בספרד, וכן באונ' אוקספורד).

שעות קבלה: באמצעות "זום", בתיאום מראש

רענן אילנה

אילנה רענן
גב'
רענן אילנה
NO NAME

אני עוסקת בחקר העברית הדבורה, בניתוחה ובתיאורה לפי תחומי הלשון השונים ובהבדלים שבין העברית הדבורה והעברית הכתובה.

סגל ההדרכה

פלינט מוריה חיה

פלינט מוריה חיה
גב'
פלינט מוריה חיה
Ms. Moriah Flint

מדריכה פדגוגית ודידקטית במסלול העל-יסודי, העוסקת מעל 10 שנים בהדרכה ארצית מטעם פיקוח על הוראת העברית בתחום פיתוח טכנופדגוגי ומרצה בהשתלמויות להוראת הכתיבה. בעלת תואר ראשון בפסיכולוגיה ובלשון העברית ובעלת תואר שני בלשון העברית.

רויטר ענת

ענת רויטר.jpg
ד"ר
רויטר ענת
Dr. Anat Reuter

ראש המסלול לחינוך יסודי

טלפון במשרד: 
02-6558138

ד"ר ענת רויטר משמשת כראש המסלול לחינוך היסודי במכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין,במסגרתו מוכשרים סטודנטים לחינוך והוראה בבית הספר היסודי.

בעבר, שימשה כמדריכה פדגוגית וכרכזת פדגוגית במסלול.

ד"ר ענת רויטר שימשה שנים רבות כמדריכה לחינוך לשוני באזורים שונים בארץ וכמדריכה ארצית בפיקוח על הוראת העברית ביסודי, במשרד החינוך.

שותפה לכתיבת מסמכי מדיניות ותוכניות לימודים, ריכזה את ועדת המקצוע ועמדה בראש צוות כתיבה של מבחנים ארציים.  

תחום ההתמחות - חינוך לשוני והוראת העברית בבית הספר היסודי.

הדרכה והנחיה בתחום טיפוח האוריינות הלשונית בבית הספר היסודי .

מרצה לחינוך לשוני ולהוראת העברית בכיתה ההטרוגנית. בין הקורסים הנלמדים: כתיבה והוראתה, תהליכי כתיבה, הוראת ספרות ילדים ככלי להתמודדות, , הוראה בכיתה רבת שונויות, בדגש על כישורי השפה, הערכה בכיתה ההטרוגנית.