Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

מלגות והלוואות

לימודים במכללת דוד ילין
מלגות והלוואות

מלגת פר"ח

פר"ח הוא תכנית לאומית להשפעה חברתית המערבת אלפי סטודנטים בפעילות של חונכות לילדים הזקוקים לעזרה לימודית ורגשית. החונך מעניק לילד תשומת לב אישית, טיפוח ודגם חיובי לחיקוי ובכך מסייע לילד לממש את הפוטנציאל הגלום בו, לפתח הערכה עצמית חיובית ולשגשג.

שעת מלגה: 140

גובה מלגה: 6,500 ₪

למילוי טופס מועמדות לחצו כאן