Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

מלגות והלוואות

לימודים במכללת דוד ילין
מלגות והלוואות

הינך נמצא כאן

מלגת סיוע כלכלי של הדיקנט

מלגת הסיוע הכלכלי של הדיקנט, הינה מלגה עד לגובה של 2000 ש"ח.

תנאי זכאות למלגה:

 • סטודנטים לתואר ראשון ושני בלבד.
 • מערכת של 15 ש"ש מינימום.

סטודנטים העומדים בקריטריונים, יכנסו ל "פורטל סטודנט" - "אפשרויות נוספות"- "מלגות".

שם ניתן לפתוח את טופס המלגה.

במידה וקיימת בעיה טכנית, ניתן לפנות למחלקת מחושב במייל: dysupport@dyellin.ac.il

בכל בעיה נוספת, סטודנטים העומדים בקריטריונים יפנות אל מזכירת הדיקנט במייל: onitnaor@dyellin.ac.il 

כפר הסטודנטים דוד ילין

כפר סטודנטים דוד ילין, הינו כפר סטודנטים שכלל חבריו הינם סטודנטים הלומדים במכללה. הכפר פועל בשכונת קריית מנחם-עיר גנים. שכונת פיתוח, ומקיים התנדבות בשכונה באמצעות אירועי שיא ופרויקטים שבועיים תוך מפגש עם מגוון אוכלוסיות בשכונה.

שעות מלגה: 140

גובה מלגה: 8,000 ₪

מלגת מִלגו

מלגת מלגו מיועדת לסטודנטים לתואר ראשון ולסטודנטים במכינה, ולהנדסאים וטכנאים מוסמכים הלומדים במוסדות שקיבלו הכרה ממה"ט, המוענקת על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

קריטריוני מלגת מִלגו המבוססים בעיקרם על מצב סוציו-אקונומי, מנגישים את הלימודים האקדמיים ומסייעים לסטודנטים לסיים את הלימודים בהצלחה.

שנת לימודים ראשונה חינם - מלגת פריפריה

במסגרת תיקון לחוק קליטת חיילים משוחררים - קרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה באזורי סיוע - פריפריה- 2011, ייהנו "הזכאים" להטבות לימודים לתואר בוגר במכללות בירושלים החל משנת הלימודים תשע"ב.

הזכאים להטבה: חיילים משוחררים, בוגרי שירות לאומי ושירות אזרחי.

אופן קבלת הכסף:

 • על הסטודנט לשלם את שכר הלימוד בעצמו.
 • המכללה תדווח למשרד הביטחון.
 • משרד הביטחון יעביר את הכסף לחשבון הפיקדון הצבאי של הזכאי להטבה בסוף שנת הלימודים.
"חבר מביא חבר"

תביאו את החברים שלכם ועל כל חבר שירשם תקבלו מלגה של 500 ₪ (עד חמישה חברים).

ולא רק זה, גם החבר שלכם יקבל מלגה על סך 500 ₪.

כל סטודנט קיים יכול להציע רשימה של עד חמישה מועמדים מטעמו

*לתלמידי תואר ראשון בעלי תנאים מלאים.

*הגמול לא יינתן עבור סטודנטים הזקוקים למכינה או לשנת העצמה או לעובדי המכללה, לא כמפנים ולא כסטודנטים חדשים.

בכפוף לתקנון "חבר מביא חבר"

סטודנטים למען סטודנטים - תוכנית תומכי הוראה במכללה

תוכנית בה סטודנטים עמיתים במכללה תומכים לימודית בסטודנטים המתקשים בקורסים שונים. הסטודנטים תומכי ההוראה נבחרים בקפידה על ידי ראשי המסלולים והחוגים ומועסקים בחוזה העסקה של משרת תומך הוראה במכללה. במסגרת משרה זו יוכל כל תומך הוראה לעבוד עד 100 שעות שיוכל ללמד בהן הן בלמידה פרטנית והן בלמידה קבוצתית.

תומכי ההוראה יקבלו ליווי אקדמי על ידי מרצה הקורס או ראש המסלול/חוג כמו גם לווי מוסדי על ידי רכזת תומכי הוראה גב' אירנה שטיבלמן ורמייקין virena82@dyellin.ac.il

המערך המסייע של משרד החינוך - מענק מותנה ומלגות מפעל הפיס

המערך המסייע של משרד החינוך מסייע במידת האפשר במימון לימודים באמצעות מענק מותנה ומלגת מפעל הפיס, בכפוף לתנאים המפורטים בחוזר המערך המסייע ללומדים במוסדות ההכשרה לחינוך, המופיע מטה.

מענק (הלוואה) מותנה-

המענק המותנה הוא הלוואה בנקאית לכל דבר.

ההלוואה תהפוך למענק בתנאי שהסטודנט יסיים את לימודיו בהצלחה ויעבוד במערכת החינוך מספר שנים ובהיקפים שונים, בהתאם למפורט בחוזר המערך המסייע.

נא לעיין בחוזר המופיע מטה למידע מורחב אודות המענק (ההלוואה) ותנאיו.

 

יש למלא את הבקשה לקבלת מענק מותנה בפורטל הסטודנטים – אפשרויות נוספות – בקשות וערעורים – אפשרויות הגשה – "הלוואה מותנית  - מועדפת למקצועות נדרשים".

יש למלא את הבקשה לא יאוחר מה- 5.12.2023. בקשות שימולאו לאחר מכן לא יטופלו.

יש להגיש את הבקשה החל משנה א' על מנת להיות זכאים להגיש גם בשנים ב' וג'.

קבוצות הסטודנטים הזכאים למענק המותנה –

סטודנטים הלומדים לתואר ראשון בהוראה וסטודנטים הלומדים להסבת אקדמאים:

 • עמידה בתנאי הקבלה ובתנאים המפורטים בחוזר.
 • לומדים במסלול לחינוך לגיל הרך (שנה א' בלבד).
 • לומדים במסלולים לחינוך יסודי שנים א'-ב' בהתמחויות (חוגים) הבאים: מתמטיקה, אנגלית, מדעים, מקרא ולשון.
 • לומדים במסלול ח"מ, סדירים ללא התמחות נוספת (שנה א' בלבד).
 • לומדים בתוכנית ולדורף שנים א'-ג'.

סטודנטים הלומדים לתואר שני משולב תעודת הוראה ( M.Teach.)

 • עמידה בתנאי הקבלה ובתנאים המפורטים בחוזר.
 • כלל הסטודנטים בשנה א' בתוכנית 
 • סטודנטים שנה ב' בהתמחויות (חוגים) הבאים: מתמטיקה, אנגלית, מדעים, מקרא ולשון.

תלמידים הלומדים בתכנית רג"ב -

עמידה בתנאי הקבלה ובתנאים המפורטים בחוזר.

בכל שאלה/בעיה יש לפנות לרכזת המלגות, אונית נאור במייל onitnaor@dyellin.ac.il  או בטלפון : 02-6558108.


מלגת מפעל הפיס -

מלגת מפעל הפיס הינה מלגה שניתן לקבל פעם אחת לכל שנת לימודים והיא מחייבת לקיחת מענק (הלוואה) מותנה ומיועדת לקהל היעד של המענק המותנה.

לשם קבלת המלגה יש לבצע מעורבות חברתית, כמפורט בחוזר המופיע המערך המסייע המופיע מטה.

למידע מורחב אודות המלגה יש לעיין בחוזר המערך המסייע.

יש להגיש את הבקשה למלגת מפעל הפיס בצורה מקוונת עד ל 5.12.2023. 

כל מי שזכאי לקבלת המלגה יימלא בתחילת שנת הלימודים את הטופס המקוון. כמו-כן יש לשלוח כתב התחייבות לביצוע שעות ההתנדבות חתום, צילום תעודת זהות, אישור לימודים וצילום צ'ק/אישור ניהול חשבון בנק על שם הסטודנט.

שימו לב!

 1. לא ניתן לשנות את שעות ההתנדבות/גובה המלגה לאחר הגשת הבקשה.
 2. כאשר עושים "שליחה" תיפתח חלונית עם ההודעה "הטופס נשלח בהצלחה" – ב- 24 שעות שלאחר שליחת הטופס תישלח הודעה לכתובת המייל מאתר אוח "פנייתך התקבלה בהצלחה".
 3. לא ניתן לערוך את טופס הבקשה לאחר הגשה. לכן, אם התגלתה טעות בטופס הבקשה, יש לפתוח טופס בקשה חדש.
 4. יש לשים לב! לאחר בדיקת הבקשות והעמידה בתנאים, יינתנו תשובות ישירות לסטודנטים, לכתובת המייל שתירשם בטופס המקוון, לכן יש לשים לב לכתוב כתובת מדויקת!

התהליך....

 1. הגשה בטופס המקוון עד לתאריך 5.12.2023
 2. לקראת סוף דצמבר, תיבדק זכאות המבקשים.
 3. לאחר בדיקת זכאויות של הסטודנטים, יקבל כל סטודנט מייל, למייל שכתב בטופס הבקשה, אם זכאי/לא זכאי ויכול/לא יכול להתחיל את שעות ההתנדבות, לא מומלץ להתחיל את ההתנדבות לפני קבלת אישור זה.
 4. רק אלה שאושר להם להתחיל התנדבות, יקבלו במהלך חודש אפריל מייל נוסף בו יהיה קישור לטופס מקוון לדיווח שעות התנדבות.
  בטופס זה יהיה על הסטודנטים לצרף אישור על סיום X שעות התנדבות, מקום ההתנדבות ומהות ההתנדבות. האישור חייב להיות חתום בחתימה של האחראי וחותמת של מקום ההתנדבות.
 5. המלגה שתשולם ע"י מפעל הפיס, תעשה בהתאם לדיווח שעות ההתנדבות בפועל, ולא על סמך הצהרת הסטודנט, ישירות לחשבון הבנק של הסטודנט בסוף חודש נובמבר של שנת הלימודים העוקבת.

 בכל שאלה/בעיה יש לפנות לרכזת המלגות, אונית נאור במייל onitnaor@dyellin.ac.il  או בטלפון : 02-6558108. 

תספה - מלגות לסטודנטים יוצאי אתיופיה הלומדים במכללות האקדמיות לחינוך

תכנית תספה (באמהרית "תקווה"), היא תכנית ייחודיות להכשרת מורים בני הקהילה האתיופית במוסדות האקדמיים לחינוך בישראל, אשר הוקמה לפני כעשור.

התכנית מיועדת לסטודנט אשר נולד באיתיופיה או מי מהוריו נולדו באיתיופיה.

למידע מורחב אודות שירותי התכנית במכללה והמלגות לסטודנטים יוצאי אתיופיה הלומדים במכללה, ניתן לפנות לגב' נעמי בן נון, רכזת תכנית תספה במכללה naomib@dyellin.ac.il.

מלגות קציר – מלגת משכילה ומלגת רקיע

ביחד קוצרים הצלחה! 

תכנית מלגות קציר פועלת לקדם נגישות להשכלה גבוהה כמפתח למוביליות חברתית, וזאת באמצעות מסלולי מלגות ללימודי תואר ראשון. התכנית מתמקדת בקבוצות אוכלוסייה כדוגמת אמהות יחידניות וצעירים בוגרי פנימיות חסרי עורף משפחתי, שכדי להגיע ללימודים אקדמיים הם נדרשים להתגבר על חסמים כלכליים, לימודיים וחברתיים הנראים בלתי עבירים.

מלגת משכילה 

אפשר לשלב בין אימהות, עבודה ולימודים גם אם את אם חד הורית!

תכנית "משכילה" פועלת כמיזם משותף עם משרד העבודה והרווחה המאפשר לאמהות יחידניות (ולהורים יחידניים בכלל) לשפר את מצבן באמצעות השכלה גבוהה, תוך דגש על קידום מקצועי ותעסוקתי והעלאת רמת השכר של המשתתפות.

תנאי קבלה : אם חד הורית עד גיל 42 ובמקרים חריגים עד גיל 47 ; מוכרת כאם חד הורית על פי החוק או מסורבת גט, גרושה, עגונה או בתהליך גירושין של שנה ויותר, אלמנה אם לילדים מתחת לגיל 18 ; שכר חודשי לנפש נמוך משכר המינימום ; ללימודי תואר ראשון / מכינה במוסד אקדמי ציבורי מוכר, תינתן עדיפות למוסדות בהם פועלת קציר.


מלגת רקיע

תכנית מלגות רקיע מסייעת לצעירים בגילאי 26-18 החיים במצבי מצוקה וסיכון לפרוץ את המחסומים העומדים מולם, לצמצם פערים ולהגיע לתעסוקה מיטבית באמצעות ליווי מותאם אישית בדרך לרכישת השכלה גבוהה. זהו מיזם משותף עם תכנית יתד – התכנית הלאומית לקידום צעירים וצעירות במצבי סיכון, מפעל הפיס והמוסדות האקדמיים.

תנאי קבלה

צעירים בגילאי 26-18 החיים במצבי מצוקה וסיכון )למשל צעירים ללא עורף משפחתי / בוגרי כפרי נוער ופנימיות רווחה).

המלגה תוענק ל- 3 שנים ומותנת ב- 90 שעות התנדבות בשנה

מה כוללת התכנית?

 • מלגת שכר לימוד
 • מלגת קיום
 • ליווי אקדמי אישי נרחב
 • העשרה אישית וקבוצתית
 • מחשב נייד לכל סטודנט

ליצירת קשר ומידע מורחב אודות המלגות:

08-9146797 ; 08-9146741 
katzir@rashi.org.il
www.rashi.org.il/katzir-scholarships-program

מלגת טנא-חרדים

טנא – תוכנית סיוע כלכלי לסטודנטים בוגרי החינוך החרדי, הוקמה ע"י המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג), במטרה לעודד ולסייע לסטודנטים בוגרי החינוך החרדי ללמוד לימודים אקדמיים ולסיימם בהצלחה, זאת כחלק מסל סיוע רחב.

שעות מלגה: ללא התנדבות

גובה מלגה: עד 7,000 ₪

מלגת פרויקט אומנה

מהות הפרויקט הוא תמיכה בילדים שהוצאו ממשפחותיהם וזקוקים לתמיכה לימודית ורגשית. הפרויקט מסובסד במלואו ע"י משרד הרווחה והוא ומהווה חלק משמעותי בתמיכה הכללית בילדים אלו. ילדים אלו הוצאו ממשפחותיהם הביולוגיות ע"י המדינה והועברו למשפחות אומנה בכדי שיוכלו לחיות חיים רגילים. ילדי האומנה מקבלים בין 4 ל- 12 שעות חודשיות של 60 דק' כל אחת (כלומר בין שעה ל-3 שעות בשבוע בממוצע).

שעות מלגה: משתנה (ראו תקציר)

גובה מלגה: משתנה בהתאם לשעות

מלגת הלל- גברת עם סלים

מפגשים אישיים בין סטודנטים לקשישים בליווי עובדת סוציאלית. בשוק מחנה יהודה בירושלים, מידי חמישי, בין הבסטות, יש שעתיים של קסם. כל שבוע מזה כעשור מגיעים סטודנטים/ות פעילי הלל לעזור לקשישים לסחוב את הקניות וזוכים בסיפורי חיים, טיפים לחיים ותודות גדולות.

שעות מלגה: 120

גובה מלגה: 7,500 ₪

מלגת לתת

סטודנטים תותחים בהדרכה? מנהיגים מלידה? ארגון “נוער לתת” מציע מלגות במיוחד בשבילכם: לתת, להשפיע ולקבל השתתפות במימון שכר הלימוד! ארגון נוער אשר מחנך בני ובנות נוער להתנדבות, מנהיגות ויזמות חברתית בכל רחבי הארץ.

ומכיוון שאנחנו מאמינים בהתנדבות כדרך חיים ובמדריכים שלנו כאישיות לדוגמא.

התנדבות של 5 שעות בשבוע, בשני ימי פעילות של הסניף המקומי, הדרכה וליווי קבוצת נוער לתת לאורך כל שנת הפעילות.

שעות מלגה: 170

גובה מלגה: 10,000 ₪

מלגת נפש יהודי

תכנית להכרת הזהות היהודים בירושלים מזמינה אתכם להגיע פעם בשבוע בשעות אחר הצהריים למספר שעות של הרצאה בגישה נעימה ופתוחה וארוחת ערב. אנו מאמינים שידע הוא כוח, ועל כן מוטלת על כל יהודי ויהודייה לא רק הזכות – אלא גם החובה להכיר את הבסיס התרבותי והערכי ממנו צמחנו כולנו. הדרך להכרת הבסיס, כך אנחנו בנפש יהודי מאמינים, צריכה להיעשות בדרך למידה חווייתית.

שעות מלגה: 140

גובה מלגה: 5,000 ₪

מלגת ירושלים

במלגה הסטודנטים נפגשים אחת לשבוע עם מרצים ומנחים, ובעיקר עם סטודנטים נוספים ומגוונים בעלי דעות שונות. במעגלי שיח ושיעורים הם לומדים ומדברים על מודעות עצמית, זוגיות, חיפוש משמעות, שמחה במצבי לחץ של לימודים, נתינה לחברה עוד, והכל מתוך מבט יהודי, בשיח פתוח ומקבל. בנוסף במשך השנה מתקיימות עבור הסטודנטים במלגה הופעות, סיורים, שבתות משותפות, וטיולים.

שעות מלגה: 140

גובה מלגה: 5,000 ₪

מלגת קרן גרוס

הקרן פועלת באמצעות מתן מלגות לכל סוגי הלימודים לקידום חיילים משתחררים ומשוחררים. הקרן שותפה במיזמים רבים ומייעצת לרשויות, גופים וארגונים המסייעים בידי צעירים מסיימי שרות.

אוכלוסיות היעד של קרן גרוס שנבחרו ע"י מועצת הנאמנים הם: חיילים משוחררים או מסיימי השרות הלאומי\אזרחי תושבי פריפריה, בני מיעוטים, חיילים בודדים, חרדים ויוצאי העדה האתיופית.

שעות מלגה: ללא התנדבות

גובה מלגה: 10,000 ₪

מנהיגות עסקית צעירה

תכנית "עתיד לנוער" הינה תכנית תעסוקה המיועדת לבני נוער במצבי סיכון. מטרתה המרכזית של התכנית היא לשמש כמקפצה בדרך לשילוב מוצלח בשוק העבודה ובחברה בכלל. התכנית הינה בפריסה ארצית והדרכה בתכנית תהיה בהתאם לאיזור מגורים/מוסד לימודים.

אם יש לך ניסיון בהדרכה ואת/ה רואה עצמך בתפקיד הובלה של קבוצה והדרכה בנושאים אשר יעצבו את חייהם העתידים של החניכים נשמח לבחון התאמתך למלגה.

שעות מלגה: 140

גובה מלגה: 8,000-10,000 ₪

מלגת ביטוח לאומי

למי מיועד? לסטודנטים להורים נכים.

סטודנטים שהם בנים ובנות של נכים בדרגת 10% נכות ומעלה, המקבלים תגמול חודשי, יכולים להיות זכאים להשתתפות במימון שכר הלימוד. במקרים המתאימים מענק זה מותאם גם לילדי נכים בפעולות האיבה.

שעות מלגה: ללא התנדבות

גובה מלגה: 40% משכר הלימוד

מלגת פר"ח

פר"ח הוא תכנית לאומית להשפעה חברתית המערבת אלפי סטודנטים בפעילות של חונכות לילדים הזקוקים לעזרה לימודית ורגשית. החונך מעניק לילד תשומת לב אישית, טיפוח ודגם חיובי לחיקוי ובכך מסייע לילד לממש את הפוטנציאל הגלום בו, לפתח הערכה עצמית חיובית ולשגשג.

שעת מלגה: 140

גובה מלגה: 6,500 ₪

מלגות נוספות

SPORT at the Peres Center for Peace Posts - המלגה היא בשיתוף מרכז פרס לשלום, התאחדות הסטודנטים וההתאחדות לכדורגל והיא מתמקדת בהכשרת סטודנטים להעברת מערכי שיעור ופעילויות ספורט בבתי ספר