Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

תרבות, מורשת עם ואזרחות

הינך נמצא כאן

הנהלת החוג

לייעוץ ורישום ללימודים: 

מורים ומורות, מחנכות ומחנכים? מה אתם באמת יודעים על החיים במדינת ישראל? כיצד תוכלו להתמודד עם שאלות מצל תלמידים ותלמידות, סקרנים, צמאים לידע ועקשנים באותה המידה?

משרד החינוך, וליתר דיוק המועצה להשכלה גבוהה, הגיעו לכלל מסקנה שיש להעניק כלי הסברה ויכולת לנהל דיון או ויכוח לכל מורה, החל מיומו הראשון.

על פי מתווה ועדת אריאב, על כל סטודנט להוראה חלה החובה להשתתף בשני קורסים מתחום הדעת "תרבות, מורשת עם ואזרחות", כאשר אחד מן הקורסים "ישראל מדינה יהודית דמוקרטית" הוא קורס חובה ואילו הקורס השני במסגרת זו הוא קורס אותו יבחרו הסטודנטים מתוך רשימה של כעשרים קורסים המשתנה משנה לשנה ומורכבת מקורסים העוסקים בתרבות ובהיסטוריה של עם ישראל ומדינת ישראל.

באיזה אופן תסייע לכם ההשתתפות בקורס ״ישראל מדינה יהודית דמוקרטית?״

כוונת קורס המבוא הנה לסייע לסטודנטים לבדוק את השקפת עולמם לאור הידע שירכשו בו. הדבר נעשה על ידי פיתוח חשיבה ביקורתית, תוך מודעות למורכבות היותה של מדינת ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית, כזו המאפשרת חיים בצוותא של אנשים בעלי אמונות וערכים שונים, לעתים אף כאלה הסותרים האחד את השני.