Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

יחידת נטעים - פיתוח מקצועי למורים חדשים, מתמחים וחונכים

יחידת נטעים
יחידת נטעים - פיתוח מקצועי למורים חדשים, מתמחים וחונכים

הינך נמצא כאן

תעודת זהות

twenty-five_seventyfive
כרזה מאת: טאיסה סקריפצ'ק, מתוך אתר ההתמחות הוראה של משרד החינוך
שנת ההתמחות - סטאז'

שנת ההתמחות בהוראה היא שנת העבודה הראשונה בהוראה ומהווה את השלב הראשון בכניסה למקצוע. בשנה זו עובר פרח ההוראה משלב ההכשרה לשלב העבודה כמורה בפועל.

בסיומה של שנת ההתמחות בהוראה עובר המתמחה למורה מן המניין המתחיל בתהליך פתוח מקצועי הכולל בתוכו ליווי אישי.

 

להכניס לאתר
פיתוח מקצועי לעובדי הוראה בשנתם הראשונה לאחר ההתמחות (שנת הוראה שנייה)

בסיומה של שנת ההתמחות בהוראה עובר המתמחה למורה מן המניין המתחיל בתהליך פתוח מקצועי הכולל בתוכו ליווי אישי.

לקראת שנת ההוראה השנייה

רשימת קורסי מורים חדשים

מרצי קורסי מורים חדשים

כרזה מאת: רינה מזוז, מתוך אתר ההתמחות הוראה של משרד החינוך
חונכים ומלווים

יחידת נטעים מציעה קורסים להכשרת מורים-חונכים ומלווים.

קורסים אלה מקנים למורים ותיקים ובעלי ניסיון ידע ותובנות אודות הקשיים עימם מתמודד המתמחה והמורה החדש, מחד, ודרכים לסייע לו, לתמוך בו, להדריכו ולהעריכו, מאידך.