Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

הסבת אקדמאים להוראה

תואר ראשון בחינוך
הסבת אקדמאים להוראה
לייעוץ ורישום ללימודים: 

אקדמאים? רוצים להשפיע? מחפשים מקצוע עם יעוד? הסבה להוראה! בואו להוביל חינוך!

הסבת אקדמאים להוראה היא דרך ייחודית ומותאמת לכם לחשב מסלול מחדש ולהסב את מקצועכם לטובת קריירה חדשה.

קריירה עם יכולת השפעה נרחבת עם יכולת להביא לשינוי ולהיות מקור להשפעה רבה על דור העתיד.

הלימודים במסגרת הסבת אקדמאים להוראה מתקיימים ביום לימודים מרוכז בשבוע במשך שנה אקדמית במסלולים:

חינוך יסודי וחינוך על יסודי לבעלי תחום דעת (התמחות רלוונטית).

הכשרת האקדמאים מתקיימת בתחומים מגוונים וכוללת:

  • לימודי חינוך
  • לימודי התמחות
  • לימודי דידקטיקה
  • התנסות בהוראה

תכנית הלימודים בכל מסלולי ההכשרה היא אישית ומותאמת לצורכי הלומד ובכל התכניות ניתנת הכרה בלימודים קודמים בהתאם להנחיות המועצה להשכלה גבוהה.

משך הלימודים בתכניות הסבה להוראה לאקדמאים - עד יומיים לימודים בשבוע למשך שנתיים, למעט מקרים שמצויין אחרת.

לבעלי תואר שני או שלישי תינתן תעודת הוראה לתיכון.

הכשרת אקדמאים להוראה במכללת דוד ילין

הסבה להוראה - תנאי קבלה

  • בעלי תואר B.A. ממוסד אקדמי המוכר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה ממוצע ציונים לתואר 75 ומעלה.
  • בעלי תואר B.A. בתחום מדעי הטבע (B Science) ממוסד אקדמי המוכר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה ממוצע ציונים לתואר 70 ומעלה.
  • אקדמאים בוגרי מוסדות ששפת ההוראה בהם איננה עברית, המבקשים להתקבל ללימודים לתעודת הוראה במכללה/ מסלול ששפת ההוראה היא עברית, חלה עליהם חובת בחינת ידע בעברית (יע"ל).
  • ועדת קבלה