הינך נמצא כאן

הסבת אקדמאים להוראה

באנר לימודים והרשמה

הסבת אקדמאים להוראה

הינך נמצא כאן

לרישום וקבלת סטודנטים: 
חייגו 3043* dy100@dyellin.ac.il

הכשרת/הסבת אקדמאים להוראה היא דרך ייחודית ומותאמת לאקדמאים - לחשב מסלול מחדש ולהסב את מקצועם לקריירה חדשה עם יכולת השפעה נרחבת ובכך להביא לשינוי ולהיות מקור להשפעה רבה על דור העתיד.

ההכשרה מתקיימת בתחומים מגוונים וכוללת:

  • לימודי חינוך
  • לימודי התמחות
  • לימודי דידקטיקה
  • התנסות בהוראה

תכנית הלימודים בכל מסלולי ההכשרה היא אישית ומותאמת לצורכי הלומד ובכל התכניות ניתנת הכרה בלימודים קודמים בהתאם להנחיות המועצה להשכלה גבוהה.

משך הלימודים בתכניות ההסבה-  עד יומיים לימודים בשבוע למשך שנתיים, למעט מקרים שמצויין אחרת.

לבעלי תואר שני או שלישי תינתן תעודת הוראה לתיכון.

הכשרת אקדמאים להוראה במכללת דוד ילין

תנאי קבלה

  • בעלי תואר B.A. מאוניברסיטה המוכרת על-ידי המועצה להשכלה גבוהה ממוצע ציונים לתואר 75 ומעלה.
  • בעלי תואר B.A. בתחום מדעי הטבע מאוניברסיטה המוכרת על-ידי  המועצה להשכלה גבוהה ממוצע ציונים לתואר 70 ומעלה.
  • אקדמאים בוגרי מוסדות ששפת ההוראה בהם איננה עברית, המבקשים להתקבל ללימודים לתעודת הוראה במכללה/ מסלול ששפת ההוראה היא עברית, חלה עליהם חובת בחינת ידע בעברית (יע"ל).
  • ריאיון קבלה