הסבת אקדמאים להוראה

באנר לימודים והרשמה

הסבת אקדמאים להוראה

לרישום וקבלת סטודנטים: 

הכשרת/הסבת אקדמאים להוראה היא דרך ייחודית ומותאמת לאקדמאים - לחשב מסלול מחדש ולהסב את מקצועם לקריירה חדשה עם יכולת השפעה נרחבת ובכך להביא לשינוי ולהיות מקור להשפעה רבה על דור העתיד.

חדש!! יום לימודים מרוכז בשבוע במשך שנה אקדמית במסלולים:

חינוך יסודי וחינוך על יסודי

לבעלי תחום דעת (התמחות רלוונטית)

ההכשרה מתקיימת בתחומים מגוונים וכוללת:

  • לימודי חינוך
  • לימודי התמחות
  • לימודי דידקטיקה
  • התנסות בהוראה

תכנית הלימודים בכל מסלולי ההכשרה היא אישית ומותאמת לצורכי הלומד ובכל התכניות ניתנת הכרה בלימודים קודמים בהתאם להנחיות המועצה להשכלה גבוהה.

משך הלימודים בתכניות ההסבה-  עד יומיים לימודים בשבוע למשך שנתיים, למעט מקרים שמצויין אחרת.

לבעלי תואר שני או שלישי תינתן תעודת הוראה לתיכון.

הכשרת אקדמאים להוראה במכללת דוד ילין

תנאי קבלה

  • בעלי תואר B.A. מאוניברסיטה המוכרת על-ידי המועצה להשכלה גבוהה ממוצע ציונים לתואר 75 ומעלה.
  • בעלי תואר B.A. בתחום מדעי הטבע מאוניברסיטה המוכרת על-ידי  המועצה להשכלה גבוהה ממוצע ציונים לתואר 70 ומעלה.
  • אקדמאים בוגרי מוסדות ששפת ההוראה בהם איננה עברית, המבקשים להתקבל ללימודים לתעודת הוראה במכללה/ מסלול ששפת ההוראה היא עברית, חלה עליהם חובת בחינת ידע בעברית (יע"ל).
  • ריאיון קבלה