מנהל סטודנטים

באנר סטודנטים

מנהל סטודנטים

פרטי התקשרות

ניתן לפנות למינהל הסטודנטים בשעות קבלה בימים א'-ה' 12:15-9:30 , 14:15-13:45

בנין א' קומה 2 חדר 224

טלפונים: 02-6558127 ; 02-6558136 ; 02-6587504 ; 02-6587571 

פקס: 02-6587572