Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

התנהלות ידידותית לסביבה ולאדם

באנר קיימות
התנהלות ידידותית לסביבה ולאדם
הנגשה, מכללה מקדמת בריאות, קמפוס נקי מעישון, קמפוס ירוק

קמפוס נקי מעישון حرم خال من التدخين

מחקרים רפואיים מוכיחים כי עישון אקטיבי ופסיבי (חשיפה לסביבת מעשנים) מזיק לבריאות ונחשב התנהגות מסכנת חיים. רוב האוכלוסייה (כ-80%) אינה מעשנת והיא זכאית להגנה בפני נזקי העישון הפסיבי.

העישון ברחבי המכללה אסור בתכלית האיסור למעט באיזורים המיועדים לכך והמוכרזים "פינות עישון".

העישון אסור בכל מרחבי המכללה למעט פינות עישון מוכרזות ובמרחק של 10 מ' לפחות משערי הכניסה לבניין א'.

העישון מותר אך ורק בפינות המוכרזות: שולי מרפסת קומה 6 בניין ד' ופינת העישון בין בניין ב' לג' (שימו לב לשילוט).

אכיפה תיעשה על ידי פקחים מטעם עירית ירושלים. גובה הקנס על פי חוקי העיריה - 1000 ₪

ברכת בריאות טובה לכל קהילת המכללה

הנהלת המכללה, אגודת הסטודנטים, דיקנט הסטודנטים

تشير الدراسات الى أن التدخين الفعال وكذلك السلبي (التعرض لبيئة المدخن) يضر بالصحة، ويعتبر هذا السلوك من السلوكيات التي قد تعرض حياة الفرد للخطر. أكثر من 80% هم من غير المدخنين، ولذا فمن حقهم أن نوفر لهم الحماية من مخاطر التدخين السلبي.

التدخين في ساحات الكلية ممنوعاُ منعاً باتاً، ما عدا في الأماكن المخصصة لذلك والمعروفة بزوايا التدخين، وهي الآتية.

يُحظَر التدخين في جميع أرجاء الكلّيّة، باستثناء زوايا التدخين المعلَن عنها، وعلى بعد 10 أمتار على الأقلّ من بوّابات الدخول إلى البناية "أ".

لا يُسمح بالتدخين إلّا في الزوايا المعلَن عنها: أطراف شرفة الطابق السادس في البناية "د"، وزاوية التدخين بين البناية "ب" والبناية "ج". (انتبِهوا إلى اللافتات).

سيقوم مفتّشون تابعون لبلديّة القدس بالإشراف على تطبيق القانون. قيمة الغرامة وَفق قوانين البلديّة- 1000 شيكل.

مع أطيب التمنّيات بالصحّة الطيّبة لعموم مجتمع الكلّيّة
إدارة الكلّيّة، نقابة الطلبة، وعَمادة الطلبة

לוגו קמפוס נקי מעישון

קמפוס ירוק

תהליך הסמכה לקמפוס ירוק הוא אחת הדרכים לקדם את נושא איכות הסביבה במוסדות החינוך להשכלה גבוהה, המכשירים את  דור העתיד להתמודדות עם האתגרים הסביבתיים הנצבים בפני החברה.

מהן אמות המידה להסמכה לקמפוס ירוק?

  1. "מועצה ירוקה" בה חברים אנשי סגל וסטודנטים
  2. הטמעת קורסים בנושאי קיימות וסביבה בחוגי לימוד שונים
  3. צמצום טביעת הרגל האקולוגית ושימוש מושכל במשאבים: חשמל, מים, נייר, עודפי מזון
  4. קידום פרויקטים קהילתיים וסביבתיים בשיתוף סטודנטים וחברי סגל

 

המכללה הוסמכה לראשונה כקמפוס ירוק כבר בשנת 2007. הסמכה זו משקפת ומבססת את מעמדה כמרכז מדגים לחינוך לקיימות.

הקומפוסטר - מיחזור שאריות מזון

קומפוסט וקומפוסטר – מדוע וכיצד?

למעלה מ-40% מנפח הפסולת הביתית מקורו בשיירי מזון שניתן להפכם לדשן מועיל (קומפוסט) ולהימנע מהעברתם למטמנות.

מרכז הקומפוסט בדוד ילין מדגים בפשטות את תהליכי הכנת הקומפוסט משיירי מזון ונשר עלים יבשים, ומלווה את המעוניינים בעצה ליישום בחצרות בתים פרטיים ובמוסדות חינוך.

מערך איסוף שאריות המזון כולל 4 פחים חומים ייעודיים המפוזרים ברחבי הקמפוס ו-2 מוקדי איסוף בקפיטריות. שאריות המזון מועברות למרכז הקומפוסט שב"מרחב אדם אדמה", ומעת לעת מתקיימות במקום מסיבות מיצי פרי להאכלת הקומפוסטר.

המערך מתופעל בידי קבוצת סטודנטים מתנדבים.

מיחזור פחיות, בקבוקים וסוללות

בקמפוס מפוזרים מיכלים לאיסוף פחיות, בקבוקים וסוללות. הציבור מוזמן להשתמש.