Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

שכר לימוד

רכזים: גב' דדון גלית ; מר כראמה מוחמד ; גב' שמלה חנה

שעות קבלה: 

מענה טלפוני:

א'-ה' 9:30 - 12:30

02-6558111 שלוחה 3

הסדרי תשלום מיוחדים

מורים בשנת שבתון- הסתדרות/ ארגון:

מורים בשבתון שזכאים למימון/חצי מימון לאחר קבלת אישור מקרן השבתון:

  • יש לחתום על טופס הסתדרות/ ארגון בהתאם לשייכות ולהעביר למייל dyslimud@dyellin.ac.il  
  • יש להסדיר תשלום שירותים נלווים.
  • סטודנט שאינו זכאי למימון מלא יצטרך להשלים את ההפרש.

לצפייה והורדת כתב ההתחייבות - קרן שבתון - הסתדרות המורים, לחצו כאן

לצפייה והורדת כתב ההתחייבות - קרן שבתון - ארגון המורים, לחצו כאן


עולים חדשים –  

סטודנט שקיימת זכאות להשתתפות ישלם תשלום מקדמה בפורטל ויעדכן בהסדר "מנהל הסטודנטים" 

יש לוודא מול שכר לימוד לקראת סוף נובמבר שהתקבל אישור ממשרד הקליטה ועודכן במערכת.


רג"ב- מלגה מהמכללה והלוואה מותנית. למידע נוסף ניתן לפנות לדיקנט הסטודנטים. מעבר למידע אודות דיקנט הסטודנטים 


שנה א' חינם (לפי חוק הפריפריה)

הזכאים להטבה: חיילים משוחררים, בוגרי שירות לאומי ושירות אזרחי.

שנה ראשונה חינם הינה מלגה שנתינת ע"י משרד הביטחון ולא ע"י המכללה.

התהליך למימוש ההטבה מתבצע באתר של 'הקרן והיחידה לחיילים משוחררים' באמצעות שובר לתשלום שמתקבל במייל בהתאם לבקשת הסטודנט ממדור שכר לימוד.

  • המכללה מדווחת בסוף כל שנה למשרד הביטחון באופן גורף על כל הסטודנטים שנה א' שסיימו את לימודיהם. לאחר מכן, משרד הביטחון לפי רישומיו יעביר את הכסף לחשבון הפיקדון הצבאי.
  • סטודנט שלא מעוניין להשתמש בכסף הפיקדון וזכאי לפי התנאים לקבלת המלגה, יסדיר תשלום בפורטל באחד האופניים שציינו בהסדר שכר לימוד.
  • בשנה שניה- הזכאים שמשרד הביטחון העביר את התשלום חזרה לפיקדון עבור לימודי שנה א' יכלו לפנות לשכר לימוד לקראת חודש אוגוסט ולבקש שובר עבור המקדמה ובהמשך, שובר נוסף על יתרת שכ"ל בחודש ספטמבר. 

סטודנטים המקבלים מימון ממקור מממן אחר – יש לפנות למדור שכר לימוד ולהמציא את האישורים הנחוצים לשם הסדרת תשלום שכר הלימוד. 


הסדר מימון שכ"ל – פריסה של עד 40 תשלומים שווים - ללא ריבית, ללא הצמדה וללא צורך בערבים. למידע ולבירורים נוספים ניתן לפנות ישירות לחברת שכ"ל בטלפון: 03-9635856 (מותנה בתשלומי רשות של השירותים הנלווים – מפורט בהמשך).

לבדיקת הזכאות להטבה הכנסו לאתר שכ"ל.

מלגות והלוואות

ניתן להעזר בהלוואות ומלגות הניתנות על ידי גופים שונים. 

מידע נוסף על הלוואות ומלגות ועל שנת לימודים ראשונה חינם לחיילים משוחררים במכללות ניתן למצוא בדיקנט הסטודנטים בדף מלגות והלוואות