הצהרת נגישות

coaching

הצהרת נגישות

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין פועלת רבות לשילוב והענקת יחס שוויוני לכל האוכלוסייה ובכלל זה לאנשים עם צרכים מיוחדים.

המכללה משקיעה מאמצים רבים בהנגשת הקמפוס, הנגשת אתר האינטרנט וקיום פעילות אקדמית וחברתית שמטרתה שילוב אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים.