Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

הצהרת נגישות

coaching
הצהרת נגישות

הינך נמצא כאן

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין פועלת רבות לשילוב והענקת יחס שוויוני לכל האוכלוסייה ובכלל זה לאנשים עם צרכים מיוחדים.

המכללה משקיעה מאמצים רבים בהנגשת הקמפוס, הנגשת אתר האינטרנט וקיום פעילות אקדמית וחברתית שמטרתה שילוב אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים.