הינך נמצא כאן

לוח שנה אקדמי

סמסטר א

תחילת אימוני הוראה
01.9.2019
א' באלול תשע"ט
חופשה
ראש השנה
המכללה סגורה
29.9.2019 - 01.10.2019
כ"ט באלול תשע"ט-ב' בתשרי תש"פ
חופשה
יום כיפור
המכללה סגורה
08.10.2019 - 09.10.2019
ט'-י' בתשרי תש"פ
חופשה
סוכות
המכללה סגורה
13.10.2019 - 21.10.2019
י"ד-כ"ב בתשרי תש"פ
יום אוריינטציה
באחריות אגודת הסטודנטים
23.10.2019
כ"ד בתשרי תש"פ
פתיחת שנת הלימודים תש"פ
27.10.2019
כ"ח בתשרי תש"פ
חופשה
חופשת חנוכה
המכללה סגורה ביום סגל מנהלי (יקבע בהמשך)
24.12.2019 - 30.12.2019
כ"ו בכסלו - ב' בטבת תש"פ
סיום סמסטר א'
31.1.2020
ה' בשבט תש"פ
תקופת בחינות סמסטר א'
02.2.2020 - 25.2.2020
ז'-ל' בשבט תש"פ
חופשה
חופשת סמסטר א'
26.2.2020 - 02.3.2020
א'-ו' באדר תש"פ

סמסטר ב

פתיחת סמסטר ב'
03.3.2020
ז' באדר תש"פ
חופשה
פורים ושושן פורים
המכללה סגורה
10.3.2020 - 11.3.2020
י"ד-ט"ו באדר תש"פ
חופשה
חופשת פסח
לא יתקיימו לימודים או בחינות. המכללה סגורה ב 7-15.4.20
02.4.2020 - 15.4.2020
ח'-כ"א בניסן תש"פ
ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה
סיום לימודים בשעה 16:00
27.4.2020
ג' באייר תש"פ
חופשה
יום הזיכרון ויום העצמאות
ביום העצמאות המכללה סגורה
28.4.2020 - 29.4.2020
ד'-ה' באייר תש"פ
חופשה
יום הסטודנט, יום ירושלים
הוקדם. מטעם אגודת הסטודנטים
21.5.2020
כ"ז באייר תש"פ
חופשה
חופשת שבועות
המכללה סגורה
28.5.2020 - 29.5.2020
ה'-ו' בסיון תש"פ
סיום סמסטר ב'. סיום שנת הלימודים
26.6.2020
ד' בתמוז תש"פ
בחינות סמסטר ב'
28.6.2020 - 24.7.2020
ו' בתמוז - ג' באב תש"פ