Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

לוח שנה אקדמי

סמסטר א

תחילת אימוני הוראה
03.9.2023
י"ז באלול תשפ"ג
תקופת בחינות סמסטר ב׳ תשפ"ג, מועד ב'
03.9.2023 - 13.9.2023
י"ז- כ"ז באלול תשפ"ג
קורסים מרוכזים
03.9.2023 - 06.9.2023
י"ז-כ' באלול תשפ"ג
קורסים מרוכזים
10.9.2023 - 12.9.2023
כ"ד-כ"ו באלול תשפ"ג
חופשה
ראש השנה
16.9.2023 - 17.9.2023
ראש השנה א'-ב' בתשרי תשפ"ד
המכללה סגורה
חופשה
יום כיפור
24.9.2023 - 25.9.2023
ט'-י' בתשרי תשפ"ד
המכללה סגורה
חופשה
סוכות ושמחת תורה
30.9.2023 - 07.10.2023
י"ד-כ"ב בתשרי תשפ"ד
המכללה סגורה
חג הסיגד
13.11.2023
כ"ט בחשון תשפ"ד
חופשה
פתיחת שנת הלימודים - נדחה
03.12.2023
כ' בכסלו תשפ"ד
למידה מרחוק
03.12.2023 - 14.12.2023
כ' בכסלו - ב' בטבת, תשפ"ד
חנוכה
08.12.2023 - 16.12.2023
כ"ה בכסלו – ג בטבת תשפ"ד
יום למידה מרחוק
27.12.2023
ט"ו בטבת תשפ"ד
יום למידה מרחוק
08.1.2024
כ"ז בטבת תשפ"ד
הצגת שנה ד' מסלול ולדורף
18.1.2024
ח' בשבט תשפ"ד
הפסקת לימודים בין השעות 12:30-11:30
סיום סמסטר א'
08.2.2024
כ"ט בשבט תשפ"ד
תקופת בחינות סמסטר א', מועד א׳
11.2.2024 - 29.2.2024
ב' - כ' אדר א' תשפ"ד
חופשה
חופשת סמסטר א'
03.3.2024 - 07.3.2024
כ"ג באדר א' - כ"ז באדר א' תשפ"ד
יום האישה הבינלאומי
08.3.2024
כ"ח באדר א', תשפ"ד

סמסטר ב

פתיחת סמסטר ב'
10.3.2024
ל' באדר א' תשפ"ד
תקופת בחינות סמסטר א׳, מועד ב׳
10.3.2024 - 20.3.2024
ל'באדר א'- י' באדר ב' תשפ"ד
יום למידה מרחוק
11.3.2024
א' באדר ב' תשפ"ד
תענית אסתר
21.3.2024
י״ג באדר תשפ"ג
סיום לימודים בשעה 16:00
חופשה
חופשת פורים ושושן פורים
24.3.2024 - 25.3.2024
י״ד-ט״ו באדר ב' תשפ"ד
בחופשת פורים ושושן פורים המכללה סגורה
יום למידה מרחוק
08.4.2024
כ"ט באדר ב' תשפ"ד
חופשה
חופשת פסח
17.4.2024 - 29.4.2024
ט' -כ"א בניסן תשפ"ד
המכללה סגורה
יום סגל מנהלי - סמסטר ב'
משרדי המכללה יהיו סגורים
18.4.2024
י' בניסן תשפ"ד
יום למידה מרחוק
01.5.2024
כ"ג בניסן תשפ"ד
ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה
(הוקדם)
05.5.2024
כ"ז בניסן תשפ"ד
סיום לימודים בשעה 18:00
טקס לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה (דחוי)
06.5.2024
כ"ח בניסן תשפ"ד
הפסקת לימודים בין השעות 14:00-13:00
טקס לציון יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה
08.5.2024
ל' בניסן תשפ"ד
הפסקת לימודים בין השעות 14:00-13:00
ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה
12.5.2024
ד' באייר תשפ"ד
סיום לימודים בשעה 16:00
חופשה
יום הזיכרון ויום העצמאות
13.5.2024 - 14.5.2024
ה'-ו' באייר תשפ"ד
המכללה סגורה
שבוע התנסות מעשית מרוכז
19.5.2024 - 23.5.2024
י"א-ט"ו באייר תשפ"ד
כנס “EXTRABILITY”
27.5.2024
י"ט באייר תשפ"ד
טקס הענקת תעודת הצטיינות לכתיבת עבודות סמינריוניות
29.5.2024
כ"א באייר תשפ"ד
14:45-13:15
פעילות לציון יום נספי סודן
29.5.2024
כ"א באייר תשפ"ד
ערב יום ירושלים
04.6.2024
כ"ז באייר תשפ"ד
סיום לימודים בשעה 16:00
יום הסטודנט, יום ירושלים
05.6.2024
כ"ח באייר תשפ"ד
התאריך הסופי ייקבע בתיאום עם עיריית ירושלים
חופשה
שבועות
11.6.2024 - 12.6.2024
ה'-ו' בסיון תשפ"ד
המכללה סגורה
טקסי הענקת תארים ותעודות
13.6.2024 - 30.6.2024
ז'-כ"ד בסיון תשפ"ד
בשעות אחה״צ
אירוע סיום שנת הלימודים לסגל אקדמי ומנהלי
19.6.2024
י"ג בסיון תשפ"ד
21:00-18:00
סיום סמסטר ב'
19.6.2024
י"ג בסיון תשפ"ד
תקופת בחינות סמסטר ב׳, מועד א׳
23.6.2024 - 11.7.2024
י"ז בסיון - ו' בתמוז תשפ"ד
חופשה
צום תשעה באב
13.8.2024
ט' באב תשפ"ד
המכללה סגורה
קורסים מרוכזים
01.9.2024 - 25.9.2024
כ"ח באב-כ"ב באלול תשפ"ד
תקופת בחינות סמסטר ב׳, מועד ב׳
03.9.2024 - 18.9.2024
ל' באב - ט"ו באלול תשפ"ד
נופש עובדים - סגל מנהלי
מרבית משרדי המכללה יהיו סגורים
24.9.2024 - 26.9.2024
כ"א - כ"ג באלול תשפ"ד
פתיחת שנת הלימודים - תשפ"ה
03.11.2024
ב' בחשוון תשפ"ה