הינך נמצא כאן

לוח שנה אקדמי

סמסטר א

תחילת אימוני הוראה
01.9.2019
א׳ באלול תשע״ט
יום בחירות
שבתון, המכללה סגורה
17.9.2019
י״ז באלול תשע״ט
נופש עובדים - סגל מנהלי
לסיום שנה״ל תשע״ט
17.9.2019 - 19.9.2019
י״ז-י״ט באלול תשע״ט
חופשה
יום כיפור
המכללה סגורה
08.10.2019 - 09.10.2019
ט'-י' בתשרי תש"פ
חופשה
סוכות
המכללה סגורה
13.10.2019 - 21.10.2019
י"ד-כ"ב בתשרי תש"פ
יום אוריינטציה
מטעם אגודת הסטודנטים
23.10.2019
כ״ד בתשרי תש״פ
פתיחת שנת הלימודים תש"פ
27.10.2019
כ"ח בתשרי תש"פ
טקס הענקת תעודות - המרכז ללימודי תעודה והשתלמויות
29.10.2019
ל׳ בתשרי תש״פ
אירוע פתיחת שנת הלימודים לסגל
30.10.2019
א׳ בחשוון תש״פ
18:45 התכנסות, 19:30 כניסה לאולם
אירוע פתיחת שנת הלימודים
מטעם אגודת הסטודנטים, הפסקת לימודים מאושרת
04.11.2019
ו׳ בחשוון תש״פ
11:15-12:45
חג הסיגד
מטעם אגודת הסטודנטים, הפסקת לימודים מאושרת
27.11.2019
כ״ט בחשוון תש״פ
11:15-12:45
הדלקת נר שני של חנוכה
מטעם אגודת הסטודנטים, הפסקת פעילה
23.12.2019
כ״ה בכסלו תש״פ
15:45-16:15
חופשה
חופשת חנוכה
מותאם למשרד החינוך
24.12.2019 - 30.12.2019
כ״ו בכסלו-ב׳ בטבת תש״פ
חופשה
יום סגל מנהלי - סמסטר א׳
משרדי המכללה יהיו סגורים
29.12.2019
א׳ בטבת תש״פ
כנס ספרות ילדים
30.12.2019
ב׳ בטבת תש״פ
יום ספרות ילדים
14.1.2020
י״ז בטבת תש״פ
סיום סמסטר א'
31.1.2020
ה' בשבט תש"פ
תקופת בחינות סמסטר א'
02.2.2020 - 25.2.2020
ז'-ל' בשבט תש"פ
יום סגל אקדמי - סמסטר א׳
05.2.2020
י׳ בשבט תש״פ
חופשה
חופשת סמסטר א'
26.2.2020 - 02.3.2020
א'-ו' באדר תש"פ

סמסטר ב

פתיחת סמסטר ב׳
03.3.2020
ז׳ באדר תש״פ
אירוע פתיחת סמסטר ב׳
מטעם אגודת הסטודנטים, הפסקת לימודים מאושרת
04.3.2020
ח׳ באדר תש״פ
13:15-14:45
תענית אסתר
סיום לימודים בשעה 16:00
09.3.2020
י״ג באדר תש״פ
חופשה
חופשת פורים ושושן פורים
המכללה סגורה
10.3.2020 - 11.3.2020
י״ד-ט״ו באדר תש״פ
שבוע התנסות מעשית מרוכז
לא יתקיימו במכללה לימודים לתואר ראשון. בסדנאות הסטאז׳, בלימודי התעודה וההשתלמויות ובתכניות לתואר שני הלימודים יתקיימו כסדרם
15.3.2020 - 20.3.2020
י״ט-כ״ד באדר תש״פ
תקופת בחינות סמסטר א׳, מועד ב׳
22.3.2020 - 01.4.2020
כ״ו באדר-ז׳ בניסן תש״פ
אירוע רב-תרבותיות
מטעם אגודת הסטודנטים, הפסקות פעילות
30.3.2020
ה׳ בניסן תש״פ
הפעילות תתקיים בהפסקות, ללא הפסקת לימודים
חופשה
חופשת פסח
המכללה סגורה בין התאריכים 8-15.4.20
02.4.2020 - 15.4.2020
ח׳-כ״א בניסן תש״פ
יום סגל מנהלי - סמסטר ב׳
משרדי המכללה יהיו סגורים
02.4.2020
ח׳ בניסן תש״פ
ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה
סיום לימודים בשעה 17:30
20.4.2020
כ״ו בניסן תש״פ
טקס לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה
21.4.2020
כ״ז בניסן תש״פ
9:45-11:00
טקס לציון יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה
27.4.2020
ג׳ באייר תש״פ
11:15-12:45
ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה
סיום לימודים בשעה 16:00
27.4.2020
ג׳ באייר תש״פ
חופשה
יום הזיכרון ויום העצמאות
המכללה סגורה ביום העצמאות
28.4.2020 - 29.4.2020
ד׳-ה׳ באייר תש״פ
שבוע ״חינוך וחברה״
מטעם אגודת הסטודנטים
03.5.2020 - 08.5.2020
ט׳-י״ד באייר תש״פ
אירוע רמדאן
מטעם אגודת הסטודנטים
05.5.2020
י״א באייר תש״פ
בסיום יום הלימודים
ערב יום הסטודנט
סיום לימודים בשעה 16:00
20.5.2020
כ״ו באייר תש״פ
חופשה
יום הסטודנט (יום ירושלים - הוקדם)
מטעם אגודת הסטודנטים
21.5.2020
כ״ז באייר תש״פ
חופשה
חופשת שבועות
המכללה סגורה
28.5.2020 - 29.5.2020
ה'-ו' בסיון תש"פ
אירוע סיום שנת הלימודים
מטעם אגודת הסטודנטים, הפסקת לימודים מאושרת
22.6.2020
ל׳ בסיוון תש״פ
13:15-14:45
סיום סמסטר ב׳
סיום שנה״ל
26.6.2020
ד׳ בסיוון תש״פ
תקופת בחינות סמסטר ב׳, מועד א׳
סיום שנה״ל
28.6.2020 - 24.7.2020
ו׳ בתמוז-ג׳ באב תש״פ
יום סגל אקדמי לסיום שנה״ל
סיום שנה״ל
01.7.2020
ט׳ בתמוז תש״פ
טקסי הענקת תארים ותעודות
02.7.2020 - 14.7.2020
י׳-כ״ב בתמוז תש״פ
בשעות אחה״צ
חופשה
צום תשעה באב
המכללה סגורה
30.7.2020
ט׳ באב תש״פ
תקופת בחינות סמסטר ב׳, מועד ב׳
01.9.2020 - 24.9.2020
י״ב באלול תש״פ-ו׳ בתשרי תשפ״א
תחילת אימוני הוראה לשנת תשפ״א
01.9.2020
י״ב באלול תש״פ
נופש עובדים - סגל מנהלי
לסיום שנה״ל תש״פ
08.9.2020 - 10.9.2020
י״ט-כ״א באלול תש״פ