Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

לוח שנה אקדמי

סמסטר א

תחילת אימוני הוראה
01.9.2020
י״ב באלול תש״פ
חופשה
ראש השנה
18.9.2020 - 20.9.2020
כ״ט באלול-ב׳ בתשרי תשפ״א
המכללה סגורה
חופשה
יום כיפור
27.9.2020 - 28.9.2020
ט׳-י׳ בתשרי תשפ״א
המכללה סגורה
חופשה
סוכות ושמחת תורה
02.10.2020 - 10.10.2020
י״ד-כ״ב בתשרי תשפ״א
המכללה סגורה
יום אוריינטציה - אג״ס
14.10.2020
כ״ו בתשרי תשפ״א
פתיחת שנת הלימודים
18.10.2020
ל׳ בתשרי תשפ״א
אירוע פתיחת שנת הלימודים לסגל אקדמי ומנהלי
21.10.2020
ג' בחשוון תשפ"א
18:45 התכנסות , 19:30 תחילת האירוע
טקס הענקת תעודות - המרכז ללימודי תעודה והשתלמויות
22.10.2020
ד' בחשוון תשפ"א
אירוע פתיחת שנת הלימודים לסטודנטים
28.10.2020
י' בחשוון תשפ"א
11:15-12:45, מטעם אגודת הסטודנטים, הפסקת לימודים מאושרת
טקס לציון יום הזיכרון ליצחק רבין
01.11.2020
י"ד בחשון תשפ"א
13:15 - 14:00, מטעם אגודת הסטודנטים, הפסקת לימודים מאושרת.
חג הסיגד
16.11.2020
כ"ט בחשוון תשפ"א
13:15-14:45, מטעם אגודת הסטודנטים, הפסקת לימודים מאושרת
חופשה
חופשת חנוכה
13.12.2020 - 18.12.2020
כ״ז בכסלו - ג׳ בטבת תשפ״א
יום סגל מנהלי
13.12.2020
כ"ז בכסלו תשפ"א
משרדי המכללה יהיו סגורים
כנס ספרות ילדים
17.12.2020
ב' בטבת תשפ"א
סיום סמסטר א׳
22.1.2021
ט׳ בשבט תשפ״א
תקופת בחינות סמסטר א', מועד א׳
24.1.2021 - 19.2.2021
י״א בשבט - ז׳ באדר תשפ״א
יום סגל אקדמי
27.1.2021
י"ד בשבט תשפ"א
15:00-18:00
הכנס הבלשני של החוג הישראלי לבלשנות ע"ש חיים רוזן
09.2.2021
כ"ז בשבט תשפ"א
חופשה
חופשת סמסטר א'
כולל חופשת פורים
21.2.2021 - 28.2.2021
ט׳-ט״ז באדר תשפ״א
תענית אסתר
25.2.2021
י״ג באדר תשפ"א
סיום לימודים בשעה 16:00
חופשה
פורים ושושן פורים משלוש
המכללה סגורה
26.2.2021 - 28.2.2021
י"ד-ט"ז באדר תשפ"א

סמסטר ב

פתיחת סמסטר ב׳
01.3.2021
י״ז באדר תשפ״א
תקופת בחינות סמסטר א׳, מועד ב׳
07.3.2021 - 17.3.2021
כ״ג באדר - ד׳ בניסן תשפ״א
אירוע פתיחת סמסטר ב' ויום האישה הבין-לאומי
08.3.2021
כ"ד באדר תשפ"א
11:15-12:45, מטעם אגודת הסטודנטים. הפסקת לימודים מאושרת
חופשה
חופשת פסח
המכללה סגורה בין התאריכים 25.3-3.4.21
21.3.2021 - 02.4.2021
ח׳-כ' בניסן תשפ״א
יום סגל מנהלי
22.3.2021
ט' בניסן תשפ"א
משרדי המכללה יהיו סגורים
ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה
(הוקדם)
07.4.2021
כ"ה בניסן תשפ"א
הלימודים מסתיימים בשעה 17:30
טקס לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה
07.4.2021
כ"ה בניסן תשפ"א
11:15-12:15
טקס לציון יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה
12.4.2021
ל' בניסן תשפ"א
11:45
ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה
13.4.2021
א' באייר תשפ"א
סיום לימודים בשעה 16:00
חופשה
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה ויום העצמאות
14.4.2021 - 15.4.2021
ב׳-ג׳ באייר תשפ״א
המכללה סגורה ביום העצמאות
שבוע התנסות מעשית מרוכז
25.4.2021 - 29.4.2021
י"ג-י"ז באייר תשפ"א
לא יתקיימו במכללה לימודים לתואר ראשון. בסדנאות הסטאז', בלימודי התעודה וההשתלמויות ובתכניות לתואר שני הלימודים יתקיימו כסדרם
אירוע רמדאן
02.5.2021
כ' באייר תשפ"א
מפגש ערב במכללה., מטעם אגודת הסטודנטים
ערב יום הסטודנט
09.5.2021
כ"ז באייר תשפ"א
סיום לימודים בשעה 16:00
חופשה
יום הסטודנט, יום שחרור ירושלים
10.5.2021
כ״ח באייר תשפ״א
חופשה
שבועות
16.5.2021 - 17.5.2021
ה׳-ו׳ בסיון תשפ״א
המכללה סגורה
שבוע ״חינוך וחברה״
23.5.2021 - 28.5.2021
י"ב-י"ז בסיוון תשפ"א
מטעם אגודת הסטודנטים . , אירוע רב-תרבותיות יתקיים בהפסקות במהלך השבוע, ללא הפסקת לימודים
אירוע סיום שנת הלימודים
23.6.2021
י"ג בתמוז תשפ"א
13:15-14:45, מטעם אגודת הסטודנטים. הפסקת לימודים מאושרת
סיום סמסטר ב׳
28.6.2021
י״ח בתמוז תשפ״א
תקופת בחינות סמסטר ב׳, מועד א׳
29.6.2021 - 23.7.2021
י״ט בתמוז - י״ד באב תשפ״א
למעט תשעה באב
יום סגל אקדמי לסיום שנה״ל
30.6.2021
כ' בתמוז תשפ"א
טקסי הענקת תארים ותעודות
05.7.2021 - 11.7.2021
כ"ה בתמוז - ב' באב תשפ"א
בשעות אחה״צ
חופשה
צום תשעה באב
18.7.2021
ט' באב תשפ"א
המכללה סגורה
תקופת בחינות סמסטר ב׳, מועד ב׳
01.9.2021 - 19.9.2021
כ״ד באלול - י״ג בתשרי תשפ״ב
חופשה
פתיחת שנת הלימודים תשפ״ב
10.10.2021
ד׳ בחשוון תשפ״ב