Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

לוח שנה אקדמי

סמסטר א

תחילת אימוני הוראה
03.9.2023
י"ז באלול תשפ"ג
תקופת בחינות סמסטר ב׳ תשפ"ג, מועד ב'
03.9.2023 - 13.9.2023
י"ז- כ"ז באלול תשפ"ג
קורסים מרוכזים
03.9.2023 - 06.9.2023
י"ז-כ' באלול תשפ"ג
קורסים מרוכזים
10.9.2023 - 12.9.2023
כ"ד-כ"ו באלול תשפ"ג
חופשה
ראש השנה
16.9.2023 - 17.9.2023
ראש השנה א'-ב' בתשרי תשפ"ד
המכללה סגורה
חופשה
יום כיפור
24.9.2023 - 25.9.2023
ט'-י' בתשרי תשפ"ד
המכללה סגורה
חופשה
סוכות ושמחת תורה
30.9.2023 - 07.10.2023
י"ד-כ"ב בתשרי תשפ"ד
המכללה סגורה
יום אוריינטציה - אג״ס
11.10.2023
כ"ו בתשרי תשפ"ד
פתיחת שנת הלימודים
15.10.2023
ל' בתשרי תשפ"ד
פעילות לסטודנטים לציון פתיחת שנת הלימודים - אג"ס
15.10.2023 - 19.10.2023
ל' בתשרי-ה' בחשון תשפ"ד
פעילות בהפסקות בין השיעורים
אירוע פתיחת שנת הלימודים לסגל אקדמי ומנהלי
18.10.2023
ג' בחשון תשפ"ד
המפגש יתקיים בין השעות 20:30-18:30
טקס לציון יום הזיכרון ליצחק רבין
25.10.2023
י' בחשון תשפ"ד
11:00 - 12:00, הפסקת לימודים מאושרת. השיעור אחריו יחל בשעה 12:30
הבחירות לרשויות המקומיות בישראל
31.10.2023
ט"ז בחשון תשפ"ד
יום שבתון
יום למידה מרחוק
06.11.2023
כ"ב בחשוון תשפ"ד
חג הסיגד
13.11.2023
כ"ט בחשון תשפ"ד
פעילות לציון חג הסיגד - אג"ס
15.11.2023
ב' בכסלו תשפ"ד
פעילות בהפסקות בין השיעורים
יום למידה מרחוק
22.11.2023
ט' בכסלו תשפ"ד
יום למידה מרחוק
04.12.2023
כ"א בכסלו תשפ"ד
פעילות לציון חג חנוכה
06.12.2023
כ"ג בכסלו תשפ"ד
פעילות בהפסקות בין השיעורים
חופשה
חופשת חנוכה
08.12.2023 - 16.12.2023
כ"ה בכסלו – ג בטבת תשפ"ד
יום סגל מנהלי - סמסטר ב'
משרדי המכללה יהיו סגורים
10.12.2023
כ"ז בכסלו תשפ"ד
קורסים מרוכזים
10.12.2023 - 12.12.2023
כ"ז-כ"ט בכסלו תשפ"ד
כנס ספרות ילדים
14.12.2023
ב' בטבת תשפ"ד
יום למידה מרחוק
27.12.2023
ט"ו בטבת תשפ"ד
הצגת שנה ד' מסלול ולדורף
18.1.2024
ח' בשבט תשפ"ד
הפסקת לימודים בין השעות 12:30-11:30
פעילות לסטודנטים סיום סמסטר א' אג"ס
22.1.2024
י"ב בשבט תשפ"ד
הפסקת לימודים בין השעות 12:30-11:30
סיום סמסטר א'
24.1.2024
י"ד בשבט תשפ"ד
תקופת בחינות סמסטר א', מועד א׳
28.1.2024 - 15.2.2024
י"ח בטבת- ו' בשבט תשפ"ד
חופשה
חופשת סמסטר א'
18.2.2024 - 23.2.2024
ט באדר א' -י"ד באדר א' תשפ"ד

סמסטר ב

פתיחת סמסטר ב'
25.2.2024
ט"ז באדר א' תשפ"ד
פעילות לסטודנטים לציון פתיחת סמסטר ב'
26.2.2024
י"ז אדר א' תשפ"ד
פעילות בהפסקות בין השיעורים
תקופת בחינות סמסטר א׳, מועד ב׳
03.3.2024 - 15.3.2024
כ"ג באדר א'- ד' באדר ב' תשפ"ד
פעילות לציון יום האישה, אג"ס
04.3.2024
כ"ד באדר א' תשפ"ד
פעילות בהפסקות בין השיעורים
יום למידה מרחוק
06.3.2024
כ"ו באדר א תשפ"ד
יום למידה מרחוק
11.3.2024
א' באדר ב' תשפ"ד
פעילות לחג פורים, אג"ס
20.3.2024
י' באדר ב' תשפ"ד
פעילות בהפסקות בין השיעורים
תענית אסתר
21.3.2024
י״ג באדר תשפ"ג
סיום לימודים בשעה 16:00
חופשה
חופשת פורים ושושן פורים
24.3.2024 - 25.3.2024
י״ד-ט״ו באדר ב' תשפ"ד
בחופשת פורים ושושן פורים המכללה סגורה
יום למידה מרחוק
08.4.2024
כ"ט באדר ב' תשפ"ד
חופשה
חופשת פסח
17.4.2024 - 29.4.2024
ט' -כ"א בניסן תשפ"ד
המכללה סגורה
יום סגל מנהלי - סמסטר ב'
משרדי המכללה יהיו סגורים
18.4.2024
י' בניסן תשפ"ד
יום למידה מרחוק
01.5.2024
כ"ג בניסן תשפ"ד
ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה
(הוקדם)
05.5.2024
כ"ז בניסן תשפ"ד
סיום לימודים בשעה 18:00
טקס לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה (דחוי)
06.5.2024
כ"ח בניסן תשפ"ד
הפסקת לימודים בין השעות 14:00-13:00
טקס לציון יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה
08.5.2024
ל' בניסן תשפ"ד
הפסקת לימודים בין השעות 14:00-13:00
ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה
12.5.2024
ד' באייר תשפ"ד
סיום לימודים בשעה 16:00
חופשה
יום הזיכרון ויום העצמאות
13.5.2024 - 14.5.2024
ה'-ו' באייר תשפ"ד
המכללה סגורה
שבוע התנסות מעשית מרוכז
19.5.2024 - 23.5.2024
י"א-ט"ו באייר תשפ"ד
פעילות לציון נספי עליית אתיופיה לארץ
27.5.2024
י"ט באייר תשפ"ד
פעילות בהפסקות בין השיעורים
כנס “EXTRABILITY”
27.5.2024
י"ט באייר תשפ"ד
טקס הענקת תעודת הצטיינות לכתיבת עבודות סמינריוניות
29.5.2024
כ"א באייר תשפ"ד
14:45-13:15
ערב יום ירושלים
04.6.2024
כ"ז באייר תשפ"ד
סיום לימודים בשעה 16:00
יום הסטודנט, יום ירושלים
05.6.2024
כ"ח באייר תשפ"ד
התאריך הסופי ייקבע בתיאום עם עיריית ירושלים
חופשה
שבועות
11.6.2024 - 12.6.2024
ה'-ו' בסיון תשפ"ד
המכללה סגורה
טקסי הענקת תארים ותעודות
13.6.2024 - 30.6.2024
ז'-כ"ד בסיון תשפ"ד
בשעות אחה״צ
פעילות לציון סיום שנת הלימודים אג"ס
16.6.2024 - 19.6.2024
י-י"ג בסיון תשפ"ד
פעילות בהפסקות בין השיעורים
אירוע סיום שנת הלימודים לסגל אקדמי ומנהלי
19.6.2024
י"ג בסיון תשפ"ד
21:00-18:00
סיום סמסטר ב'
19.6.2024
י"ג בסיון תשפ"ד
תקופת בחינות סמסטר ב׳, מועד א׳
23.6.2024 - 11.7.2024
י"ז בסיון - ו' בתמוז תשפ"ד
חופשה
צום תשעה באב
13.8.2024
ט' באב תשפ"ד
המכללה סגורה
קורסים מרוכזים
01.9.2024 - 25.9.2024
כ"ח באב-כ"ב באלול תשפ"ד
תקופת בחינות סמסטר ב׳, מועד ב׳
03.9.2024 - 18.9.2024
ל' באב - ט"ו באלול תשפ"ד
נופש עובדים - סגל מנהלי
מרבית משרדי המכללה יהיו סגורים
24.9.2024 - 26.9.2024
כ"א - כ"ג באלול תשפ"ד
פתיחת שנת הלימודים - תשפ"ה
03.11.2024
ב' בחשוון תשפ"ה