לוח שנה אקדמי

סמסטר א

תחילת אימוני הוראה
יום א׳
01.9.2019
א׳ באלול תשע״ט
יום בחירות
שבתון, המכללה סגורה | יום ג׳
17.9.2019
י״ז באלול תשע״ט
נופש עובדים - סגל מנהלי
לסיום שנה״ל תשע״ט | ימים ג׳-ה׳
17.9.2019 - 19.9.2019
י״ז-י״ט באלול תשע״ט
חופשה
יום כיפור
המכללה סגורה
08.10.2019 - 09.10.2019
ט'-י' בתשרי תש"פ
חופשה
סוכות
המכללה סגורה
13.10.2019 - 21.10.2019
י"ד-כ"ב בתשרי תש"פ
יום אוריינטציה
מטעם אגודת הסטודנטים | יום ד׳
23.10.2019
כ״ד בתשרי תש״פ
פתיחת שנת הלימודים תש"פ
יום א׳
27.10.2019
כ"ח בתשרי תש"פ
טקס הענקת תעודות - המרכז ללימודי תעודה והשתלמויות
יום ג׳
29.10.2019
ל׳ בתשרי תש״פ
אירוע פתיחת שנת הלימודים לסגל
יום ד׳
30.10.2019
א׳ בחשוון תש״פ
18:45 התכנסות, 19:30 כניסה לאולם
אירוע פתיחת שנת הלימודים
מטעם אגודת הסטודנטים, הפסקת לימודים מאושרת | יום ב׳
04.11.2019
ו׳ בחשוון תש״פ
11:15-12:45
חג הסיגד
מטעם אגודת הסטודנטים, הפסקת לימודים מאושרת | יום ד׳
27.11.2019
כ״ט בחשוון תש״פ
11:15-12:45
הדלקת נר שני של חנוכה
מטעם אגודת הסטודנטים, הפסקת פעילה | יום ב׳
23.12.2019
כ״ה בכסלו תש״פ
15:45-16:15
חופשה
חופשת חנוכה
מותאם למשרד החינוך | ימים ג׳-ב׳
24.12.2019 - 30.12.2019
כ״ו בכסלו-ב׳ בטבת תש״פ
חופשה
חופשה
יום סגל מנהלי - סמסטר א׳
משרדי המכללה יהיו סגורים | יום א׳
29.12.2019
א׳ בטבת תש״פ
כנס ספרות ילדים
יום ב׳
30.12.2019
ב׳ בטבת תש״פ
יום ספרות ילדים
יום ג׳
14.1.2020
י״ז בטבת תש״פ
סיום סמסטר א'
יום ו׳
31.1.2020
ה' בשבט תש"פ
תקופת בחינות סמסטר א', מועד א׳
ימים א׳-ג׳
02.2.2020 - 25.2.2020
ז'-ל' בשבט תש"פ
בחינות
יום סגל אקדמי - סמסטר א׳
יום ד׳
05.2.2020
י׳ בשבט תש״פ
חופשה
חופשת סמסטר א'
ימים ד׳-ב׳
26.2.2020 - 02.3.2020
א'-ו' באדר תש"פ
חופשה

סמסטר ב

פתיחת סמסטר ב׳
יום ג׳
03.3.2020
ז׳ באדר תש״פ
ב׳
אירוע פתיחת סמסטר ב׳
מטעם אגודת הסטודנטים, הפסקת לימודים מאושרת | יום ד׳
04.3.2020
ח׳ באדר תש״פ
13:15-14:45
תענית אסתר
סיום לימודים בשעה 16:00 | יום ב׳
09.3.2020
י״ג באדר תש״פ
חופשה
חופשת פורים ושושן פורים
המכללה סגורה | ימים ג׳-ד׳
10.3.2020 - 11.3.2020
י״ד-ט״ו באדר תש״פ
חופשה
שבוע התנסות מעשית מרוכז
לא יתקיימו במכללה לימודים לתואר ראשון. בסדנאות הסטאז׳, בלימודי התעודה וההשתלמויות ובתכניות לתואר שני הלימודים יתקיימו כסדרם | ימים א׳-ו׳
15.3.2020 - 20.3.2020
י״ט-כ״ד באדר תש״פ
תקופת בחינות סמסטר א׳, מועד ב׳
ימים א׳-ד׳
22.3.2020 - 01.4.2020
כ״ו באדר-ז׳ בניסן תש״פ
בחינות
אירוע רב-תרבותיות
מטעם אגודת הסטודנטים, הפסקות פעילות | יום ב׳
30.3.2020
ה׳ בניסן תש״פ
הפעילות תתקיים בהפסקות, ללא הפסקת לימודים
יום סגל מנהלי - סמסטר ב׳
משרדי המכללה יהיו סגורים | יום ה׳
02.4.2020
ח׳ בניסן תש״פ
חופשה
חופשת פסח
המכללה סגורה בין התאריכים 8-15.4.20 | ימים ה׳-ד׳
02.4.2020 - 15.4.2020
ח׳-כ״א בניסן תש״פ
חופשה
ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה
סיום לימודים בשעה 17:30 | יום ב׳
20.4.2020
כ״ו בניסן תש״פ
טקס לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה
יום ג׳
21.4.2020
כ״ז בניסן תש״פ
9:45-11:00
טקס לציון יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה
יום ב׳
27.4.2020
ג׳ באייר תש״פ
11:15-12:45
ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה
סיום לימודים בשעה 16:00 | יום ב׳
27.4.2020
ג׳ באייר תש״פ
חופשה
יום הזיכרון ויום העצמאות
המכללה סגורה ביום העצמאות | ימים ג׳-ד׳
28.4.2020 - 29.4.2020
ד׳-ה׳ באייר תש״פ
חופשה
שבוע ״חינוך וחברה״
מטעם אגודת הסטודנטים | ימים א׳-ו׳
03.5.2020 - 08.5.2020
ט׳-י״ד באייר תש״פ
אירוע רמדאן
מטעם אגודת הסטודנטים | יום ג׳
05.5.2020
י״א באייר תש״פ
בסיום יום הלימודים
ערב יום הסטודנט
סיום לימודים בשעה 16:00 | יום ד׳
20.5.2020
כ״ו באייר תש״פ
חופשה
יום הסטודנט (יום ירושלים - הוקדם)
מטעם אגודת הסטודנטים | יום ה׳
21.5.2020
כ״ז באייר תש״פ
חופשה
חופשה
שבועות
המכללה סגורה | ימים ה׳-ו׳
28.5.2020 - 29.5.2020
ה'-ו' בסיון תש"פ
חופשה
אירוע סיום שנת הלימודים
מטעם אגודת הסטודנטים, הפסקת לימודים מאושרת | יום ב׳
22.6.2020
ל׳ בסיוון תש״פ
13:15-14:45
סיום סמסטר ב׳
סיום שנה״ל | יום ו׳
26.6.2020
ד׳ בסיוון תש״פ
ב׳
תקופת בחינות סמסטר ב׳, מועד א׳
סיום שנה״ל | ימים א׳-ו׳
28.6.2020 - 24.7.2020
ו׳ בתמוז-ג׳ באב תש״פ
בחינות
יום סגל אקדמי לסיום שנה״ל
סיום שנה״ל | יום ד׳
01.7.2020
ט׳ בתמוז תש״פ
טקסי הענקת תארים ותעודות
02.7.2020 - 14.7.2020
י׳-כ״ב בתמוז תש״פ
בשעות אחה״צ
חופשה
צום תשעה באב
המכללה סגורה | יום ה׳
30.7.2020
ט׳ באב תש״פ
חופשה
תקופת בחינות סמסטר ב׳, מועד ב׳
ימים ג׳-ה׳
01.9.2020 - 24.9.2020
י״ב באלול תש״פ-ו׳ בתשרי תשפ״א
תחילת אימוני הוראה לשנת תשפ״א
יום א׳
01.9.2020
י״ב באלול תש״פ
נופש עובדים - סגל מנהלי
לסיום שנה״ל תש״פ | ימים ג׳-ה׳
08.9.2020 - 10.9.2020
י״ט-כ״א באלול תש״פ