הינך נמצא כאן

לוח שנה אקדמי

סמסטר א

יום אוריינטציה
באחריות אגודת הסטודנטים
10.10.2018
א' בחשוון תשע"ט
פתיחת שנת הלימודים תשע"ט
14.10.2018
ה' בחשוון תשע"ט
אירוע פתיחת שנת הלימודים לסגל
17.10.2018
ח' בחשוון
18:45 התכנסות 19:30 כניסה לאולם
טקס לציון יום הזיכרון ליצחק רבין
הפסקת לימודים מאושרת
21.10.2018
י"ב בחשוון תשע"ט
14:45 - 13:15
אירוע פתיחת שנה
מטעם אגודת הסטודנטים. הפסקת לימודים מאושרת
24.10.2018
ט"ו בחשוון תשע"ט
11:15 - 12:45
חופשה
בחירות לרשויות המקומיות
יום שבתון - המכללה סגורה
30.10.2018
כ"א בחשוון
הדלקת נר שני של חנוכה
הפסקה פעילה מטעם אגודת הסטודנטים
03.12.2018
כ"ה בכסלו תשע"ט
16:15 - 15:45
חופשה
חופשת חנוכה
04.12.2018 - 10.12.2018
כ"ו בכסלו - ב' בטבת תשע"ט
יום סגל מנהלי
משרדי המכללה יהיו סגורים
06.12.2018
כ"ח בכסלו תשע"ט
כנס ספרות ילדים
10.12.2018
ב' בטבת תשע"ט
יום ספרות ילדים
08.1.2019
ב' בשבט תשע"ט
סיום סמסטר א'
18.1.2019
י"ב בשבט תשע"ט
תקופת בחינות מועד א'
20.1.2019 - 15.2.2019
י"ד בשבט - י' באדר תשע"ט
יום סגל אקדמי לסמסטר א'
23.1.2019
י"ז בשבט תשע"ט
חופשה
חופשת סמסטר א'
17.2.2019 - 22.2.2019
י"ב - י"ז באדר א'

סמסטר ב

פתיחת סמסטר ב'
24.2.2019
י"ט באדר א' תשע"ט
אירוע פתיחת סמסטר ב'
מטעם אגודת הסטודנטים. הפסקת לימודים מאושרת
03.3.2019
כ"ו באדר א' תשע"ט
13:15 - 14:45
יום האישה הבין-לאומי
04.3.2019
כ"ז באדר א' תשע"ט
13:15 - 14:45
תקופת בחינות מועד ב' סמסטר א'
לא יתקיימו בחינות בתענית אסתר ובפורים
10.3.2019 - 26.3.2019
ג' - י"ט באדר ב' תשע"ט
תענית אסתר
סיום לימודים בשעה 16:00
20.3.2019
י"ג באדר ב' תשע"ט
חופשה
חופשת פורים
המכללה סגורה
21.3.2019 - 22.3.2019
י"ד - ט"ו באדר ב' תשע"ט
שבוע התנסות מעשית מרוכז
לא התקיימו במכללה לימודים לתואר ראשון. שימו לב- סדנאות הסטאז', לימודי המשך ותכניות התואר השני - הלימודים יתקיימו כסדרם.
24.3.2019 - 29.3.2019
י"ז - כ"ב באדר ב' תשע"ט
יום סגל מנהלי - סמסטר ב'
משרדי המכללה יהיו סגורים
11.4.2019
ו' בניסן תשע"ט
חופשה
חופשת פסח
המכללה סגורה בין התאריכים 19-27.4.19
14.4.2019 - 26.4.2019
ט'- כ"א בניסן תשע"ט
טקס לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה
01.5.2019
כ"ו בניסן תשע"ט
14:45 - 13:15
טקס לציון יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה
06.5.2019
א' באייר תשע"ט
12:45 - 11:15
ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה
סיום לימודים בשעה 16:00
07.5.2019
ב' באייר תשע"ט
חופשה
יום הזיכרון ויום העצמאות
הוקדם. ביום העצמאות המכללה סגורה
08.5.2019 - 09.5.2019
ג'- ד' באייר תשע"ט
פתיחת שבוע "חינוך וחברה"
מטעם אגודת הסטודנטים. הפסקת לימודים מאושרת
26.5.2019
כ"א באייר תשע"ט
11:15 - 12:45
שבוע חינוך וחברה
26.5.2019 - 31.5.2019
כ"א - כ"ו באייר תשע"ט
ערב יום הסטודנט
הלימודים יסתיימו ב- 16:00
02.6.2019
כ"ח באייר תשע"ט
חופשה
יום הסטודנט
מטעם אגודת הסטודנטים
03.6.2019
כ"ט באייר תשע"ט
חופשה
שבועות
09.6.2019
ו' בסיון תשע"ט
אירוע סיום שנת הלימודים
מטעם אגודת הסטודנטים. הפסקת לימודים מאושרת
19.6.2019
ט"ז בסיון תשע"ט
12:45 - 11:15
יום סגל אקדמי לסיום שנה"ל
19.6.2019
ט"ז בסיון תשע"ט
19:00 - 21:00
סיום סמסטר ב'. סיום שנת הלימודים
סיום שנה"ל
21.6.2019
י"ח בסיון תשע"ז
בחינות מועד א' סמסטר ב'
23.6.2019 - 19.7.2019
כ' בסיון - ט"ז בתמוז תשע"ט
טקסי הענקת תארים ותעודות
בשעות אחה"צ
30.6.2019 - 11.7.2019
בין התאריכים כ"ז בסיון - ח' בתמוז תשע"ט
בחינות מועד ב' סמסטר ב'
04.8.2019 - 15.8.2019
ב' - יב' באב תשע"ט
חופשה
צום תשעה באב (נדחה)
המכללה סגורה
11.8.2019
י' באב תשע"ט