Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

חינוך מבוגרים במסלול היסודי (א'-ו')
תוכנית לימודים לתואר בוגר בהוראה (B.Ed.) משולב עם "תעודת עובד חינוך" במתכונת דו-חוגית כללית: חינוך מבוגרים ולימודים כלליים במסלול חינוך יסודי

הינך נמצא כאן

לייעוץ ורישום ללימודים: 
שעות קבלה: 

ב' 9:30 - 12:30

ד' 9:00 - 10:15 ; 11:15 -12:30

יש לתאם פגישות עם יפעת מראש במייל

חייגו 02-6558111

מתעניינים בתוכנית?

מלאו פרטים ונחזור אליכם

חייגו 3034*   

אודות התכנית חינוך מבוגרים מסלול יסודי (חוג ומסלול)

התכנית ייחודית לבני 30 ומעלה ומאפשרת ללמוד לימודים אקדמיים לתואר ראשון. מדובר בסטודנטים בעלי ניסיון חיים עשיר וידע צבור רב, רובם ככולם עובדים ובעלי משפחות, אשר רכישת השכלה גבוהה בשבילם היא הגשמת חלום והתגברות על נסיבות ובעיות שמנעו מהם ללמוד בעבר. רובם עוסקים בתחומי דעת הנושקים והתומכים בחינוך, בקהילתיות ובשירות הציבורי, או עובדים בארגונים הקשורים לחינוך. סטודנטים אלה מעוניינים לעגן עבודתם בלימודים גבוהים, לצורך קידום ושיפור מעמדם המקצועי. חלקם בחרו בלימודי החינוך כמקצוע נוסף לאחר שסיימו קריירה קודמת. לאלה האחרונים הנעה פנימית חזקה ותחושת שליחות.

מדבריה של ד"ר אורלי עידו, ראשת המסלול ללימודי חינוך מבוגרים במסלול היסודי

לסטודנטים בתכנית תוכננה מסגרת לימודים ייחודית, כיוון שתחומי העניין שלהם שונים משל סטודנטים צעירים הלומדים במכללה. הקורסים בתכנית זו מקנים לסטודנטים מיומנויות אקדמיות ומיומנויות מעשיות. היא משלבת לימודים תיאורטיים עם לימודים מעשיים הכוללים עבודה קהילתית, באמצעותם נחשפים הסטודנטים לעולמם של אוכלוסיות מוחלשות ולמערכות חינוך פורמאליות ובלתי פורמאליות.

דוד ילין מסלול חינוך מבוגרים

הדגש ניתן במיוחד על יכולת הנתינה לחברה, ועל פיתוח דרכים מורכבות ועשירות להבנת החברה וצרכיה ולהענקת עזרה לזולת במקצועיות ומתוך מודעות אישית ובין-אישית. הלימודים מוצאים הד לניסיון חיים והשקפת עולם של אנשים מבוגרים. נקודת ההנחה היא, כי על כל העוסקים בחינוך לדעת להתמודד מקצועית עם הסובב אותם. ואכן כל הסטודנטים עוסקים במסגרת הלימודים בפעילות חינוכית בקהילה. התכנית פותחת בפני הסטודנטים אפשרות להיות דמות משמעותית. תוכנית הלימודים מקדמת אותם ותוך כדי כך גם את הסובבים אותם: בני משפחתם ומעגלים חברתיים רחבים יותר. משך הלימודים ארבע שנים כולל סמסטר חורף וסמסטר קיץ.

גיליתי בית חם! מירי חולו סטודנטית במסלול לימודי חינוך מבוגרים בדוד ילין מספרת.

מבנה ותכנית הלימודים

פירוט מורחב על הקורסים הנלמדים בתכנית "עובד חינוך"
לימודי חינוך עיוניים:
 • מבוא לפסיכולוגיה
 • מבוא למחשבת החינוך
 • מבוא ללקויי למידה
 • הוראת מיומנויות יסוד - קריאה וכתיבה
 • סמינריון בחינוך
 • מבוא למחקר כמותי
 • מבוא למחקר איכותני

קורסי ליבה: 
 • מעורבות בקהילה א' וב'
 • התנסות מעשית בקהילה
 • לימודי העשרה: לשון, אנגלית עד לרמה של פטור, לימודי תרבות, ומרשת עם, אזרחות ומיומנויות מחשב.
 • עבודות סמינריוניות: במסגרת הלימודים הסטודנטים כותבים שתי עבודות. אחת בחינוך והשנייה בהתמחות – חינוך מבוגרים.
 • התמחות בחוג לחינוך מבוגרים - 26 ש"ש
 

מעורבות בקהילה - 

כמכללה לחינוך, אנו רואים בהתנדבות ערך עליון ועל כן, כל סטודנט מחויב ב 112 שעות עבודה קהילתית. הקורס המלווה את העבודה הקהילתית נקרא: סדנא למעורבות חברתית.

מעורבות חברתית א':

הקורס עוסק בקשר בין הפרט לקהילה ולחברה, כפי שהוא בא לידי ביטוי בפעולת ההתנדבות. ההתנדבות מקשרת את הפרט לחברה בה הוא חי ומסייעת בבנייה של קהילות. כמו כן, ההשתתפות הנה אחד המרכיבים המרכזיים בתרבות הפוליטית הדמוקרטית.

תכני הלימוד בקורס: מהי ההתנדבות; מה חשיבותה לחברה ומה מניע אנשים להתנדב (תוך דגש על החברה הישראלית); הקשרים הדו-כיווניים בין הפרט לקהילה בה הוא חי, ובין הפרט לחברה ולמדינה; תופעות המנהיגות וההעצמה הקהילתית בהקשר להתנדבות ולבניית חברה.

סוגיות מרכזיות הרלבנטיות לתופעת ההתנדבות בהקשר הישראלי: תופעת ההתנדבות ביהדות, הקשר בין התנדבות לחינוך לאזרחות טובה, והתפתחות המגזר השלישי והתנועות החברתיות בישראל.

במהלך הקורס מתקיימים דיונים בחוויות העולות מתוך ההתנדבות, בהתמודדות עם קשיים ואתגרים שונים שעולים במהלך ההתנדבות – כל אלה בהקשר לחומר הנלמד.

מעורבות חברתית ב':

קורס זה מתמקד ביחסי הגומלין שבין הפרט לבין הקבוצות החברתיות הסובבות אותו (המשפחה, ארגון העבודה ומעגלים רחבים יותר). הוא בוחן מניעים, תהליכים והתנהגויות של האדם מרמת הפרט עד רמת המקרו- המשפחה והארגון. בקורס זה מתקיים עיסוק בנושאים שונים מתחום הפסיכולוגיה החברתית ובהם: אישיות האדם, מעברים ושינויים. נלמדים תהליכי מוטיבציה, לחץ ושחיקה, מקורות כוח וביטויי כוח, מנהיגות וניהול. כמו כן, מתקיימת התנסות בדרכי התחנכות אישית וחברתית.

כמו-כן, ישנה התמקדות במושג "אנדרגוגיה", הקניית ידע ומיומנויות ללומד המבוגר, בלמידה לאורך החיים ובחשיבות האוריינות לפרט ולחברה. כמו כן נידונים ההבדלים בין הלומד המבוגר ללומדים צעירים, בתחום הלימודי, הרגשי, המוסרי והקוגניטיבי. דגש מיוחד מושם על תפקיד המבוגר הלומד בחיי משפחתו וילדיו, וכן על הלומד המבוגר כמנהיג בקהילתו. הקורס שם דגש על הוראת מבוגרים במאה ה-21, בהקשר לגלובליזציה ולטכנולוגיה המשתנה, ובקשר בין למידת המבוגר לבין זכויות דמוקרטיות ואזרחות.

בנוסף, קורס זה בוחן השקפות עולם מנחות בחינוך ומשמעותן, דימוי הלומד והמלמד, ומתקיימת היכרות עם המערכות בסביבתנו – תפקידים ומשמעות הפרופסיה. זאת ועוד, בקורס נלמדות תיאוריות העוסקות בהתפתחות ולמידה אישית וחברתית. כמו כן, הסטודנטים נחשפים להשקפות ולאידיאולוגיות שונות בחינוך ומגבשים תפיסת עולם אישית לגבי דמות המחנך. נוסף על כך, הקורס מבוסס על מפגש ראשוני שבין תהליכי הוראה – למידה - הערכה. מפגש זה קשור לעולמו הפנימי של כל סטודנט, לזיכרונות שלו, לתהליכים האישיים שעבר וכן לתהליכים החברתיים והפוליטיים שמשפיעים על כולנו, כיחידים וכחברה.

בקורס מתקיים תהליך שתומך בפיתוח תפיסות, ידע, כלים ומיומנויות של למידה עצמית שיסייעו לסטודנט להתגבר על קשיים ומשברים, להתפתח באופן אישי וגם לפעול בהתאמה לפרט ולקבוצה, תוך מחויבות למוביליות אישית, לימודית וחברתית.

נלמדים נושאים מרכזיים מעולם המחקר בתחום החינוך וההוראה כבסיס ללימוד האקדמי. הסטודנטים מתנסים בהוראה מגוונת על בסיס תכנים אקדמיים, נחשפים לשיטות הערכה מסורתיות וחדשניות ומנתחים מאמרים מקצועיים מתחום החינוך תוך פיתוח החשיבה, למידה והערכה.

מושם הדגש על הגברת המודעות לסוגיות עכשוויות במרחב, בתחומי חינוך חברה וסביבה, תוך הבנת המורכבות של כל שיח חברתי – חינוכי ולצד עידוד למעורבות וללקיחת אחריות.

תנאי קבלה

ד"ר דבורה לדרמן, מרצה בתוכנית לחינוך מבוגרים במסלול היסודי , מספרת מעט על המסלול

שנת העצמה*

* מכינה לגילאי 30+ בהתאם להחלטת המל"ג בנושא

שנה זו מיועדת לסטודנטים חסרי תעודת בגרות, המייעדים עצמם ללימודי בוגר בחינוך היסודי לבני 30 +.

תכנית הלימודים כוללת את המקצועות הבאים:

 • אוריינות אקדמית
 • ידע עם וישראל
 • מתמטיקה או מדעים
 • לימודי אנגלית לקראת פטור (ציון אמיר או אמיר"ם על מנת לקבוע את רמת הסטודנט)
 • לשון

הקבלה ללימודים אקדמיים לתואר בוגר בהוראה (.B.Ed), מותנית בכך שהסטודנט יעמוד בסיום שנת ההעצמה בכל תנאי הקבלה הנדרשים ללימודים לתואר (ממוצע ציונים ותנאי סף באנגלית).

במידה ובתום שנת העצמה מתקבל הסטודנט ללימודים אקדמיים לתואר B.Ed "עובד חינוך", הוא יחוייב בשכר לימוד מלא בכל שנות הלימוד , בניכוי השעות ששולמו בשנת העצמה וזאת בהתאם למשך שנות הלימוד שנקבעו.
שכר הלימוד לשנת העצמה הינו שכר לימוד של שנת לימודים אקדמית.

סגל המרצים

ד"ר בר אב ברוך

ד״ר אורלי עידו

פרופ' נעמי לוי-וינר

פרופ' בלה קוטיק

ד"ר בועז ברונשטיין

ד"ר ברקן איריס

ד"ר אפרת ברט

ד"ר מאור רותם

ד"ר יפתח גולדמן

פרופ' לילי זמיר

ד"ר דבורה לדרמן- דניאלי

ד"ר נאווה ט. מרכוס

ד"ר אריאלה פופר – גבעון

ד"ר משה פיאמנטה

ד"ר בלה שגיא

ד"ר תמי שלמון- מאק

מרצים מדברים קצת על התוכנית ללימודי חינוך למבוגרים במסלול היסודי במכללת דוד ילין

המרכז ללימודי נשים ומגדר - לימודי תעודה

בנוסף לתוכנית הלימודים הרגילה, סטודנטים הלומדים במסלול חינוך יסודי 30+ בהתמחות חינוך מבוגרים, יכולים להוסיף לימודים בעלי ערך מוסף ותעודה במסגרת המרכז ללימודי נשים ומגדר.

ראש המרכז: פרופ' לילי זמיר

המרכז ללימודי נשים ומגדר, מזמין את הלומדות/ים במסלול בוגר בחינוך היסודי ללימודים חווייתיים ומרתקים בנושאי מגדר, דיני עבודה, קולנוע משפט ועוד...

מעבר לעניין, הלימודים מאפשרים לבוגרים/ ות לגשת למכרזים במקומות העבודה בכל הנוגע לתפקידים כגון: הממונה על מעמד האישה (תפקיד הקיים בכל מקום עבודה שבו מעל ל-25 עובדים/ות). או הנציב /ות לטיפול בהטרדות מיניות ומניעתן (גם תפקיד זה מחויב על פי חוק בכל מוסד!)

ולאלה שעוסקות/ים בהוראה בפועל, הוראת הנושא בבתי הספר ובמסגרות החינוך הפורמלי (נגשים לבחינות בגרות בנושא, בבתי ספר בהם הנושא נלמד),הבלתי פורמלי, ומסגרות אחרות כגון בניית תכניות התערבות בקהילה.

הלימודים בנויים כך שחלק מהקורסים חופפים לאלה הנלמדים במסלול, ואת יתר הקורסים ניתן להשלים, ביעוץ אישי עם ראש המרכז, למכסת 10 ש"ש כנדרש בחוק. ניתן לפרוס את הלימודים על פני כל תקופת הלימודים, ואם יש צורך, אפשר להשלים קורסים בתום הלימודים בתשלום נוסף, כמקובל במכללה.

בתום הלימודים מקבלים תעודה הנלווית לתעודת הבוגר/ת.

לפרטים נוספים אפשר לפנות אלי ישירות.

בוגרים מספרים ומודים

שמי אבי ובשנת תשס"ו סיימתי בהצלחה תואר ראשון בחינוך במסלול עובדי ציבור. לאחר שעברתי כברת דרך במכללה ברצוני להודות מעומק הלב לצוות המרצים והעובדים שאיפשרו לי ללמוד במסלול כה מאתגר, מעניין ותורם. במסגרת לימודיי קיבלתי כלים להתקדם בתחום החינוך בו אני עובק היום.

...קרא עוד >
אבי - תשס"ו

שמי אבי ובשנת תשס"ו סיימתי בהצלחה תואר ראשון בחינוך במסלול עובדי ציבור. לאחר שעברתי כברת דרך במכללה ברצוני להודות מעומק הלב לצוות המרצים והעובדים שאיפשרו לי ללמוד במסלול כה מאתגר, מעניין ותורם. במסגרת לימודיי קיבלתי כלים להתקדם בתחום החינוך בו אני עובק היום.

...קרא עוד >
אבי - תשס"ו

התחלתי את לימודי במכללה בשנה"ל תשס"ג.... ברצוני לציין את הצוות והסגל הנפלא של המכללה, מורין, מנהלי החוגים, אך בעיקר בעיקר את הצוות שטיפל בנו, בחינוך מבוגרים אישית, אשר תמך, חיזק, עודד ושוב תמך עם המון סבלנות (ואני ערב לכך שאנחנו דורשים המון תשומת לב וסבלנות).

...קרא עוד >
עופר

התחלתי את לימודי במכללה בשנה"ל תשס"ג.... ברצוני לציין את הצוות והסגל הנפלא של המכללה, מורין, מנהלי החוגים, אך בעיקר בעיקר את הצוות שטיפל בנו, בחינוך מבוגרים אישית, אשר תמך, חיזק, עודד ושוב תמך עם המון סבלנות (ואני ערב לכך שאנחנו דורשים המון תשומת לב וסבלנות).

...קרא עוד >
עופר

עם סיום לימודינו כקבוצה מוסדית של משרד העבודה והרווחה במחו חיפה והצפון. ברצוננו להביע את תודנתו והערכתנו מקרב לב על הסבלונות, היחס הלבבי, האיכפתיות והרצון חעזור לנו כקבוצה מגובשת ללמוד במכללת דוד ילין בירושלים לתעודת הוראה.

המרחק הרב שנאלצנו לנסוע מהצפון מתגמד, שאת עשית הכל להצלחתינו. 

מילים לא יספיקו להעביר את רגשותינו ולסיום תודה מכל קבוצת הצפון ושנתראה רק בשמחות.

קבוצת עובדי משרד העבודה והרווחה- צפון

עם סיום לימודינו כקבוצה מוסדית של משרד העבודה והרווחה במחו חיפה והצפון. ברצוננו להביע את תודנתו והערכתנו מקרב לב על הסבלונות, היחס הלבבי, האיכפתיות והרצון חעזור לנו כקבוצה מגובשת ללמוד במכללת דוד ילין בירושלים לתעודת הוראה.

המרחק הרב שנאלצנו לנסוע מהצפון מתגמד, שאת עשית הכל להצלחתינו. 

מילים לא יספיקו להעביר את רגשותינו ולסיום תודה מכל קבוצת הצפון ושנתראה רק בשמחות.

קבוצת עובדי משרד העבודה והרווחה- צפון

ליעלה. רציתי להודות לך על המסע המופלא, השיקוף האמיתי והכן שהראת לי בזמן הליווי האישי. תודה גם על הדוגמה האישית על שמתיד דיברת בגובה העיניים, על האיכפתיות והדאגה , על החום ועל שילמדת אותנו שתמיד יש דרך אחרת. 

ג'ואי

ליעלה. רציתי להודות לך על המסע המופלא, השיקוף האמיתי והכן שהראת לי בזמן הליווי האישי. תודה גם על הדוגמה האישית על שמתיד דיברת בגובה העיניים, על האיכפתיות והדאגה , על החום ועל שילמדת אותנו שתמיד יש דרך אחרת. 

ג'ואי

רק רצינו לומר מכל הלב: תודה לאישה נפלאה. על שהיית לצידנו ודחפת להצלחה, על שנתת לנו את הכוח כדי להגיע להגשמה. תודה על שנתת לנו להבין שיש עם מי לדבר ושיש מי שדואג לכל סטודנט. 

...קרא עוד >
אפרת, ג'ודי ואיריס

רק רצינו לומר מכל הלב: תודה לאישה נפלאה. על שהיית לצידנו ודחפת להצלחה, על שנתת לנו את הכוח כדי להגיע להגשמה. תודה על שנתת לנו להבין שיש עם מי לדבר ושיש מי שדואג לכל סטודנט. 

...קרא עוד >
אפרת, ג'ודי ואיריס

ברצוננו לציין במיוחד את גב' יעלה חודציזן. יעלה היתה האדם הראשון אותו פגשנו כאשר בגענו לבדוק אפשרות ללימוידם. הכרנו אשת חינוך המאמינה באדם, אכפתית ותומכת. אישיותה הכובשת תמרה להחלטתנו לבחור את מכללת דוד ילין כמקום לימודינו. יעלה יעצה לנו ותמכה בנו באופן אישי במהלך כל שנות הלימודים והיתה בשבילינו חברה ומורה לחיים. 

...קרא עוד >
מרב, סמי, בתיה וחניתה

ברצוננו לציין במיוחד את גב' יעלה חודציזן. יעלה היתה האדם הראשון אותו פגשנו כאשר בגענו לבדוק אפשרות ללימוידם. הכרנו אשת חינוך המאמינה באדם, אכפתית ותומכת. אישיותה הכובשת תמרה להחלטתנו לבחור את מכללת דוד ילין כמקום לימודינו. יעלה יעצה לנו ותמכה בנו באופן אישי במהלך כל שנות הלימודים והיתה בשבילינו חברה ומורה לחיים. 

...קרא עוד >
מרב, סמי, בתיה וחניתה

המקור להצלחה שלי, צמח בלימודי במכללת "דוד ילין", בזכות אישה מיוחדת מאוד שליוותה אותי, האמינה בי, נטעה בי ביטחון ומוטיבציה ולא וויתרה עלי גם ברגעי משבר שהיו רבים ולא פשוטים. אישה זו שמה: יעלה אשר ריכזה בזמנו את פרוייקט שלושים פלוס, וברצוני להביע את הערכתי האישית ולהוקיר לה תודה, כמוגם למרצים נוספים במכללה שליוו ותמכו בהתאם למדיניות ולקו המנחה של המכללה להכוונת הסטודנטים להצלחה.

...קרא עוד >
יוחנן

המקור להצלחה שלי, צמח בלימודי במכללת "דוד ילין", בזכות אישה מיוחדת מאוד שליוותה אותי, האמינה בי, נטעה בי ביטחון ומוטיבציה ולא וויתרה עלי גם ברגעי משבר שהיו רבים ולא פשוטים. אישה זו שמה: יעלה אשר ריכזה בזמנו את פרוייקט שלושים פלוס, וברצוני להביע את הערכתי האישית ולהוקיר לה תודה, כמוגם למרצים נוספים במכללה שליוו ותמכו בהתאם למדיניות ולקו המנחה של המכללה להכוונת הסטודנטים להצלחה.

...קרא עוד >
יוחנן

מבקשת להודות לך יעלה, על שנים רבות (מידי) בהם משכתי את סיום התואר. תודה על אורך הרוח, הסבלנות והפיכת העולמות כדי שאצלי לסיים את התואר ולקבל את האישורים, רגע לפני שהפסדתי את מקום עבודתי במשרד החינוך.

...קרא עוד >
תמר

מבקשת להודות לך יעלה, על שנים רבות (מידי) בהם משכתי את סיום התואר. תודה על אורך הרוח, הסבלנות והפיכת העולמות כדי שאצלי לסיים את התואר ולקבל את האישורים, רגע לפני שהפסדתי את מקום עבודתי במשרד החינוך.

...קרא עוד >
תמר

סטודנטית במסלול ללימודי חינוך מבוגרים במסלול היסודי מברכת על התוכנית.

רחל בניטה סטודנטית במסלול לימודי חינוך מבוגרים במסלול היסודי, מספרת על חווית הלמידה .

צור קשר - יעוץ והרשמה

היחידה לייעוץ ורישום

 

02-6558111 שלוחה 1

dy100@dyellin.ac.il

לגבי