באנר לימודים והרשמה

חינוך יסודי - גילאי 30+

לרישום וקבלת סטודנטים: 
דלת פתוחה: 

ימי שני ורביעי בתיאום מראש

מתעניינים בתוכנית?

מלאו פרטים ונחזור אליכם

חייגו 3034*   

אודות המסלול

התכנית ייחודית לבני 30 ומעלה ומאפשרת ללמוד לימודים אקדמיים לתואר ראשון. מדובר בסטודנטים בעלי ניסיון חיים עשיר וידע צבור רב, רובם ככולם עובדים ובעלי משפחות, אשר רכישת השכלה גבוהה בשבילם היא הגשמת חלום והתגברות על נסיבות ובעיות שמנעו מהם ללמוד בעבר. רובם עוסקים בתחומי דעת הנושקים והתומכים בחינוך, בקהילתיות ובשירות הציבורי, או עובדים בארגונים הקשורים לחינוך. סטודנטים אלה מעוניינים לעגן עבודתם בלימודים גבוהים, לצורך קידום ושיפור מעמדם המקצועי. חלקם בחרו בלימודי החינוך כמקצוע נוסף לאחר שסיימו קריירה קודמת. לאלה האחרונים הנעה פנימית חזקה ותחושת שליחות.

לסטודנטים בתכנית תוכננה מסגרת לימודים ייחודית, כיוון שתחומי העניין שלהם שונים משל סטודנטים צעירים הלומדים במכללה. הקורסים בתכנית זו מקנים לסטודנטים מיומנויות אקדמיות ומיומנויות מעשיות. היא משלבת לימודים תיאורטיים עם לימודים מעשיים הכוללים עבודה קהילתית, באמצעותם נחשפים הסטודנטים לעולמם של אוכלוסיות מוחלשות ולמערכות חינוך פורמאליות ובלתי פורמאליות.

הדגש ניתן במיוחד על יכולת הנתינה לחברה, ועל פיתוח דרכים מורכבות ועשירות להבנת החברה וצרכיה ולהענקת עזרה לזולת במקצועיות ומתוך מודעות אישית ובין-אישית. הלימודים מוצאים הד לניסיון חיים והשקפת עולם של אנשים מבוגרים. נקודת ההנחה היא, כי על כל העוסקים בחינוך לדעת להתמודד מקצועית עם הסובב אותם. ואכן כל הסטודנטים עוסקים במסגרת הלימודים בפעילות חינוכית בקהילה. התכנית פותחת בפני הסטודנטים אפשרות להיות דמות משמעותית. תוכנית הלימודים מקדמת אותם ותוך כדי כך גם את הסובבים אותם: בני משפחתם ומעגלים חברתיים רחבים יותר. משך הלימודים ארבע שנים כולל סמסטר חורף וסמסטר קיץ פעמיים בשבוע.

מבנה ותכנית הלימודים

תכנית לימודים B.Ed. בוגר בחינוך היסודי, התמחות חינוך מבוגרים 


פירוט מורחב על הקורסים הנלמדים בתכנית "עובד חינוך"
לימודי חינוך עיוניים:
 • מבוא לפסיכולוגיה
 • מבוא למחשבת החינוך
 • מבוא ללקויי למידה
 • הוראה ולמידה
 • הוראת מיומנויות יסוד - מתמטיקה
 • הוראת מיומנויות יסוד - קריאה וכתיבה
 • סמינריון בחינוך
 • מבוא למחקר כמותי
 • מבוא למחקר איכותני

קורסי ליבה: 
 • בין הוראה ללמידה, הוראה למידה ואני, הוראת מבוגרים.
 • התנסות מעשית בקהילה
 • לימודי העשרה: לשון, אנגלית עד לרמה של פטור, לימודי תרבות, ומרשת עם, אזרחות ומיומנויות מחשב.
 • עבודות סמינריוניות: במסגרת הלימודים הסטודנטים כותבים שתי עבודות. אחת בחינוך והשנייה בהתמחות – חינוך מבוגרים.
 • התמחות בחינוך מבוגרים - 26 ש"ש
חטיבות משניות:

אפשרות א': שלוש חטיבות משניות 10 ש"ש מכל חטיבה (בחירת 3 חטיבות מתוך 4):

 • היסטוריה ומחשבת ישראל
 • מדעים
 • אמנות
 • תקשורת

אפשרות ב': שתי חטיבות של 15 ש"ש מכל חטיבה:

 • מדעים
 • תרבות ישראל: היסטוריה, יהדות, מקרא, אמנויות, לשון וספרות
מקצועות הליבה בחינוך:

בין הוראה ללמידה:

כמכללה לחינוך, אנו רואים בהתנדבות ערך עליון ועל כן, כל סטודנט מחויב ב 112 שעות עבודה קהילתית. הקורס המלווה את העבודה הקהילתית נקרא: "בין הוראה ללמידה".

הקורס עוסק בקשר בין הפרט לקהילה ולחברה, כפי שהוא בא לידי ביטוי בפעולת ההתנדבות. ההתנדבות מקשרת את הפרט לחברה בה הוא חי ומסייעת בבנייה של קהילות. כמו כן, ההשתתפות הנה אחד המרכיבים המרכזיים בתרבות הפוליטית הדמוקרטית.

תכני הלימוד בקורס: מהי ההתנדבות; מה חשיבותה לחברה ומה מניע אנשים להתנדב (תוך דגש על החברה הישראלית); הקשרים הדו-כיווניים בין הפרט לקהילה בה הוא חי, ובין הפרט לחברה ולמדינה; תופעות המנהיגות וההעצמה הקהילתית בהקשר להתנדבות ולבניית חברה.

סוגיות מרכזיות הרלבנטיות לתופעת ההתנדבות בהקשר הישראלי: תופעת ההתנדבות ביהדות, הקשר בין התנדבות לחינוך לאזרחות טובה, והתפתחות המגזר השלישי והתנועות החברתיות בישראל.

במהלך הקורס מתקיימים דיונים בחוויות העולות מתוך ההתנדבות, בהתמודדות עם קשיים ואתגרים שונים שעולים במהלך ההתנדבות – כל אלה בהקשר לחומר הנלמד.

הוראת מבוגרים:

קורס זה מתמקד ביחסי הגומלין שבין הפרט לבין הקבוצות החברתיות הסובבות אותו (המשפחה, ארגון העבודה ומעגלים רחבים יותר). הוא בוחן מניעים, תהליכים והתנהגויות של האדם מרמת הפרט עד רמת המקרו- המשפחה והארגון. בקורס זה מתקיים עיסוק בנושאים שונים מתחום הפסיכולוגיה החברתית ובהם: אישיות האדם, מעברים ושינויים. נלמדים תהליכי מוטיבציה, לחץ ושחיקה, מקורות כוח וביטויי כוח, מנהיגות וניהול. כמו כן, מתקיימת התנסות בדרכי התחנכות אישית וחברתית.

הקורס מתמקד במושג "אנדרגוגיה", הקניית ידע ומיומנויות ללומד המבוגר, בלמידה לאורך החיים ובחשיבות האוריינות לפרט ולחברה. כמו כן נידונים ההבדלים בין הלומד המבוגר ללומדים צעירים, בתחום הלימודי, הרגשי, המוסרי והקוגניטיבי. דגש מיוחד מושם על תפקיד המבוגר הלומד בחיי משפחתו וילדיו, וכן על הלומד המבוגר כמנהיג בקהילתו. הקורס שם דגש על הוראת מבוגרים במאה ה-21, בהקשר לגלובליזציה ולטכנולוגיה המשתנה, ובקשר בין למידת המבוגר לבין זכויות דמוקרטיות ואזרחות.

הוראה למידה ואני:

קורס זה בוחן השקפות עולם מנחות בחינוך ומשמעותן, דימוי הלומד והמלמד, ומתקיימת היכרות עם המערכות בסביבתנו – תפקידים ומשמעות הפרופסיה. זאת ועוד, בקורס נלמדות תיאוריות העוסקות בהתפתחות ולמידה אישית וחברתית. כמו כן, הסטודנטים נחשפים להשקפות ולאידיאולוגיות שונות בחינוך ומגבשים תפיסת עולם אישית לגבי דמות המחנך. נוסף על כך, הקורס מבוסס על מפגש ראשוני שבין תהליכי הוראה – למידה - הערכה. מפגש זה קשור לעולמו הפנימי של כל סטודנט, לזיכרונות שלו, לתהליכים האישיים שעבר וכן לתהליכים החברתיים והפוליטיים שמשפיעים על כולנו, כיחידים וכחברה.

בקורס מתקיים תהליך שתומך בפיתוח תפיסות, ידע, כלים ומיומנויות של למידה עצמית שיסייעו לסטודנט להתגבר על קשיים ומשברים, להתפתח באופן אישי וגם לפעול בהתאמה לפרט ולקבוצה, תוך מחויבות למוביליות אישית, לימודית וחברתית.

בקורס נלמדים נושאים מרכזיים מעולם המחקר בתחום החינוך וההוראה כבסיס ללימוד האקדמי. הסטודנטים מתנסים בהוראה מגוונת על בסיס תכנים אקדמיים, נחשפים לשיטות הערכה מסורתיות וחדשניות ומנתחים מאמרים מקצועיים מתחום החינוך תוך פיתוח החשיבה, למידה והערכה.

בקורס מושם הדגש על הגברת המודעות לסוגיות עכשוויות במרחב, בתחומי חינוך חברה וסביבה, תוך הבנת המורכבות של כל שיח חברתי – חינוכי ולצד עידוד למעורבות וללקיחת אחריות.

שנת העצמה

שנה זו מיועדת לסטודנטים חסרי תעודת בגרות, המייעדים עצמם ללימודי בוגר בחינוך היסודי לבני 30 +.

תכנית הלימודים כוללת את המקצועות הבאים:

 • אוריינות אקדמית
 • ידע עם וישראל
 • מתמטיקה או מדעים
 • לימודי אנגלית לקראת פטור (ציון אמיר או אמיר"ם על מנת לקבוע את רמת הסטודנט)

הקבלה ללימודים אקדמיים לתואר בוגר בהוראה (.B.Ed), מותנית בכך שהסטודנט יעמוד בסיום שנת ההעצמה בכל תנאי הקבלה הנדרשים ללימודים לתואר (ממוצע ציונים ותנאי סף באנגלית).

המרכז ללימודי נשים ומגדר

ראש המרכז: ד"ר לילי זמיר

המרכז ללימודי נשים ומגדר, מזמין את הלומדות/ים במסלול בוגר בחינוך היסודי ללימודים חווייתיים ומרתקים בנושאי מגדר, דיני עבודה, קולנוע משפט ועוד...

מעבר לעניין, הלימודים מאפשרים לבוגרים/ ות לגשת למכרזים במקומות העבודה בכל הנוגע לתפקידים כגון: הממונה על מעמד האישה (תפקיד הקיים בכל מקום עבודה שבו מעל ל-25 עובדים/ות). או הנציב /ות לטיפול בהטרדות מיניות ומניעתן (גם תפקיד זה מחויב על פי חוק בכל מוסד!)

ולאלה שעוסקות/ים בהוראה בפועל, הוראת הנושא בבתי הספר ובמסגרות החינוך הפורמלי (נגשים לבחינות בגרות בנושא, בבתי ספר בהם הנושא נלמד),הבלתי פורמלי, ומסגרות אחרות כגון בניית תכניות התערבות בקהילה.

הלימודים בנויים כך שחלק מהקורסים חופפים לאלה הנלמדים במסלול, ואת יתר הקורסים ניתן להשלים, ביעוץ אישי עם ראש המרכז, למכסת 10 ש"ש כנדרש בחוק. ניתן לפרוס את הלימודים על פני כל תקופת הלימודים, ואם יש צורך, אפשר להשלים קורסים בתום הלימודים בתשלום נוסף, כמקובל במכללה.

בתום הלימודים מקבלים תעודה הנלווית לתעודת הבוגר/ת.

לפרטים נוספים אפשר לפנות אלי ישירות.

צור קשר - יעוץ והרשמה

היחידה לייעוץ ורישום

 

*3043

dy100@dyellin.ac.il

לגבי