Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

באנר אנגלית
לימודי יסוד באנגלית

הנהלת החוג

לייעוץ ורישום ללימודים: 
פניות למשרד

לימודי יסוד באנגלית יכולים להיות חוויה מתקנת לכל מי שהתקשה בעבר ללמוד את השפה האנגלית. אנו במכללה להכשרת מורים ע"ש דוד ילין מאמינים בהנגשת השפה האנגלית לכלל הסטודנטים כדי שיגעו להישגים גבוהים, ירחיבו את ידיעותיהם ויתעדכנו במתרחש בעולם החינוך. לימודי היסוד באנגלית מעניקים לסטודנטים את הכלים הדרושים לקרוא ולהבין אנגלית ברמה אקדמית.

לימודי אנגלית לסטודנטים סדירים (.B.Ed ותעודת הוראה)

סטודנטים ישובצו לקורסים לפי הטבלה הבאה:

רמה

ציון מיון אמי"ר/ם

פטור מלימודי אנגלית

134 ויותר

מתקדמים ב'

120-133

מתקדמים א'

100-119

בסיסי

85-99

טרום בסיסי ב'

70-84

טרום בסיסי א'

60-69

לימודי אנגלית לסטודנטים במסלול חינוך מבוגרים

סטודנטים ישובצו לקורסים לפי הטבלה:

רמה

ציון מיון (אמי"ר/ם)

פטור מלימודי יסוד אנגלית

134 ומעלה

מתקדמים א+ב

100-133

בינוני

85-99

מתחילים

60-84

טרום מתחילים

50-59

שעות לימוד

ציון מיון באנגלית חייב להיות מעודכן במערכת לפני תחילת סמסטר א'. לאחר עדכון הציון, ייפתח קורס לשיבוץ עצמי על פי הרמה המתאימה. גם אם הציון משבץ אתכם לרמה נמוכה – בסוף כולם מגיעים לפטור (ראו מסלול התקדמות בטבלה).

הקורסים ברמות טרום בסיסי א', טרום בסיסי ב' ובסיסי מחויבים בתוספת תשלום לשכר הלימוד (570 ש''ח לכל ש"ש).

שיעורי אנגלית עבור כל מסלולי ההתמחות מתקיימים בימים א'ו-ג' אחרי הצהרים (לשנה א': יום א' בשעות 14:15-15:45 ויום ג' בשעות 16:00-17:30.

במסלול חינוך מבוגרים שיעורי אנגלית מתקיימים ביום הלימודים הקבוע (ב' או ד').