Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

באנר לימודי אנגלית
לימודי יסוד באנגלית

הנהלת החוג

לייעוץ ורישום ללימודים: 
פניות למשרד

לימודי יסוד באנגלית יכולים להיות חוויה מתקנת לכל מי שהתקשה בעבר ללמוד את השפה האנגלית. אנו במכללה להכשרת מורים ע"ש דוד ילין מאמינים בהנגשת השפה האנגלית לכלל הסטודנטים. מטרתם של לימודי היסוד באנגלית היא להקנות לכם, המורים לעתיד, מיומנויות לתקשורת בינלאומית עם קהילות אנשי חינוך ברחבי העולם, ולכן קורסים באנגלית הם לימודי חובה במהלך התואר.

לימודי אנגלית לסטודנטים סדירים (.B.Ed ותעודת הוראה)

סטודנטים ישובצו לקורסים לפי הטבלה הבאה:

רמה

ציון מיון אמי"ר/ם

קורס תוכן באנגלית EMI

134 ומעלה

מתקדם B2

120-133

מתקדם B1

100-119

בסיסי B1

85-99

טרום בסיסי A2

70-84

טרום בסיסי A1

60-69

שעות לימוד

סטודנטים סדירים בשנה א'-  יום הלימוד הוא יום שלישי בשעה 16:00

סטודנטים סדירים בשנה ב' -  יום הלימוד הוא יום שלישי בשעה 14:15

סטודנטים במסלול מבוגרים בשנה א' - ימי הלימוד הינם שני או רביעי בשעה 10:00

סטודנטים במסלול מבוגרים בשנה ב' -  ימי הלימוד הינם יום שני בשעה 12:00 או יום רביעי בשעה 16:00.

סטודנטים במכינה -  ימי הלימוד שני ושלישי בשעה 8:30 ויום רביעי בשעה 17:45