Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

באנר לימודי אנגלית
לימודי יסוד באנגלית

הינך נמצא כאן

לימודי יסוד באנגלית יכולים להיות חוויה מתקנת לכל מי שהתקשה בעבר ללמוד את השפה האנגלית. אנו במכללה להכשרת מורים ע"ש דוד ילין מאמינים בהנגשת השפה האנגלית לכלל הסטודנטים. 
מטרתם של לימודי האנגלית היא להקנות לכם, המורים לעתיד, מיומנויות לתקשורת בינלאומית עם קהילות אנשי חינוך ברחבי העולם.

שעות לימוד

סטודנטים סדירים בשנה א'-  יום הלימוד הוא יום שלישי בשעה 16:00

סטודנטים סדירים בשנה ב' -  יום הלימוד הוא יום שלישי בשעה 14:15

סטודנטים במסלול מבוגרים בשנה א' - ימי הלימוד הינם שני או רביעי בשעה 10:00

סטודנטים במסלול מבוגרים בשנה ב' -  ימי הלימוד הינם יום שני בשעה 12:00 או יום רביעי בשעה 16:00.

סטודנטים במכינה -  ימי הלימוד שני ושלישי בשעה 8:30 ויום רביעי בשעה 17:45

הנהלת החוג

לייעוץ ורישום ללימודים: 
פניות למשרד