Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

המרכז לסימולציות בחינוך

המרכז ללימודי תעודה והשתלמויות
המרכז לסימולציות בחינוך

הינך נמצא כאן

אינך יכול ללמד אדם דבר.
אתה יכול לעזור לו למצוא את הדבר בתוך עצמו."

גלילאו

המרכז לסימולציות הוא חלק בלתי נפרד מהמרכז ללימודי תעודה והשתלמויות במכללה, הפועל לפיתוח המצוינות האקדמית של המורים באמצעות שילוב שיטות הוראה חדשות וטכנולוגיות למידה המותאמות למאה העשרים ואחת.

למידה מבוססת-סימולציה, היא שיטת הוראה המשולבת בפיתוח מקצועי של מורים ובקורסים אקדמיים מגוונים, המאפשרת התנסות בסימולציה (הדמיה) אותנטית של סיטואציות לימודיות שתוכננו מראש בהתאם למטרות שהוצבו ללומדים. הסימולציה מתרחשת בחדרים ייעודים ומתועדת בטכנולוגיית הקלטה וצילום איכותית מזוויות שונות, המאפשרת תִחקור קבוצתי באמצעות מודלים המיועדים לאימון סימולטיבי.

במכללת דוד ילין פיתחנו מודל ייחודי של סדנת סימולציה כאשר מתבצעת למידה נוספת האם התהליך היה נכון  "double loop learning", כאשר במודל זה אנחנו עושים תחקיר ומפיקים את התובנות מהצילום הראשון ואז מצלמים את אותה סיטואציה פעם שנייה כדי לראות איך המסקנות השפיעו על המתנסה.

הסדנאות מיועדות למורים בפועל, לסטג'רים ולסטודנטים להוראה, אשר מתקיימות בקבוצות קטנות בין 12-15 משתתפים, משך הסדנה כארבע שעות.

מטרת הסדנאות

מטרת הסדנאות היא הכשרת אנשי חינוך והוראה בניהול קונפליקטים ביעילות, ובפיתוח מיומנויות תקשורת בין אישיות , כגון:

  • בניית יחסי אמון
  • הקשבה ואמפטיה
  • התמודדות עם התנגדות
  • מיומנויות גישור
  • ניהול משברים
  • מתן משוב
  • התנהלות מוצלחת בישיבות

הסדנאות יהיו בהשתתפות שחקנים מקצועיים, שהוכשרו לגלם את התפקידים הפועלים בעולם המורים המקצועי, כגון: תלמידים, הורים, אנשי צוות מקצועי, על פי סיפורי מקרה קונפליקטואליים, טעונים ומורכבים, המותאמים ו/או מפותחים בהתאם לצרכי המשתלמים.

תחקיר הסימולציה

לאחר ההתנסות בסימולציה מתקיים תחקיר המבוסס על צפייה, על ניתוח הסימולציה ועל משוב רפלקטיבי: משוב של המתנסה לעצמו בעקבות הצפייה בסימולציה, קבלת משוב מחברי הקבוצה, קבלת משוב מהשחקנים אודות חוויותיהם הבין אישיות במפגש הסימולטיבי עם המתנסה, ומשוב ממנחה הקבוצה.

בתום המפגש הלימודי צילום הווידאו נמסר למשתתף בסימולציה לצפייה אישית כדי לבחון את התנהגותו ביעילות רבה יותר ולסייע ברפלקציה מעמיקה ויסודית.