הינך נמצא כאן

הועד המנהל

הינך נמצא כאן

דבר יו"ר הוועד המנהל, רו"ח אוריאל נייגר


וְלֵאמֹר לִירוּשָׁלִַם תִּבָּנֶה, וְהֵיכָל תִּוָּסֵד." (ישעיה מ"ד פסוק 28)

המכללה האקדמית על שם דוד ילין קמה בירושלים לפני מאה שנים כדי לממש ולהנחיל לבאים בשעריה ערכים חינוכיים וחברתיים, לאומיים ואנושיים. במרוצת שנות קיומה העמידו בוגרי המכללה רבבות תלמידים ובכך הטביעו חותם משמעותי ורב חשיבות על החברה והתרבות בישראל.

מחולליו של בית המדרש, ובראשם פרופ' דוד ילין, הציבו לנגד עיניהם את ערך תחייתה, העצמתה ושכלולה של השפה העברית והפיכתה לשפה משותפת, חיה ומעודכנת. במהלך מאות השנים בהן גלינו מארצנו היוותה העברית חוט המלכד בין פזורי העם. התפילות, הפיוטים ושירי הערגה שנכתבו בשפת התנ"ך ביטאו כמיהה לארץ-ישראל ולירושלים. השיבה לציון והתחיה הלאומית היו שזורות בתחיית השפה ומפעלו החינוכי והתרבותי של בית המדרש העברי קידם את התרעננות העברית והפיכתה לשפה חיה ומעודכנת המסוגלת לשמש מכנה תרבותי משותף וציר מרכזי בקיומה של חברה רבת צבעים, מחלוקות וגוונים.

פרופ' בן-ציון דינור, סגנו של ילין וממשיך דרכו בראשות המכללה, כיהן כשר חינוך בממשלת ישראל וגיבש את מסגרת החינוך הממלכתי שעקרונותיו מבוססים על מחויבות הדדית בין המדינה לאזרחיה. כל אזרח מחויב, על פי חוק, לרכוש השכלה בסיסית ולהנחיל אותה לילדיו, המדינה מחויבת לאפשר לכל אזרח, ללא הבדל מגזר או עדה, מעמד כלכלי או אורח חיים, לרכוש השכלה ולהתייצב על קו הזינוק החברתי כשהוא מצויד בכלים נאותים של ידע וערכים. הסכם חברתי זה הוא אבן יסוד בבניין חיינו. מתוך כך, אין למדינה זכות לשמוט מעליה את האחריות לחינוך שהוא תשתית חיונית לעצם קיומה של החברה.

אנו, חברי הוועד המנהל, רואים בערך החינוך את ציפור הנפש של המהות הישראלית. אנו מאמינים בחינוך יהודי, ציוני ואנושי. חינוך המכיל באהבה ובפתיחות, תחת קורת גג אחת, את כל המורכבות אשר יוצרת את הפסיפס הישראלי.

המכללה האקדמית לחינוך על שם דוד ילין היא בית היוצר לנושאי הדגל החינוכי, המדעי והערכי. מתוך הכרה בחשיבות העצומה של העשייה הגדולה אותה מובילה המכללה נטלנו, חבריי ואני, על עצמנו להקדיש זמן ומרץ ולתרום מניסיוננו ויכולותינו כדי לסייע למכללה להוסיף ולממש את היעדים והאתגרים המונחים לפתחה. אנו מברכים את כל משפחת המכללה ומאחלים המשך מבורך של תנופה ויצירה.

בברכה רו"ח אוריאל נייגר

יו"ר הוועד המנהל