מכרזים

באנר אודות המכללה

מכרזים

מכרזים

המכללה מפרסמת מדי פעם מכרזים פומביים על פי תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מסודות להשכלה גבוהה), התש"ע 2010- ועל פי החלטות ועדת המכרזים המכללתית.

בכל הקשור למכרזים ניתן לפנות ל:

ארי שליט סמנכ"ל כספים דוא"ל shalit@dyellin.ac.il  טלפון 02-6558109

אביה זוהר דוא"ל aviazo@dyellin.ac.il  טלפון 02-6558122

סוג מכרז נושא המכרז סטטוס הגשת הצעות עד פרסום המכרז מסמכים להורדה
פומבי מכרז 2/2020 לאספקה, התקנה ואינטגרציה של רשת אלחוטית פעיל 15.9.2020 13.8.2020 הזמנה למכרז - עברית, הזמנה למכרז מקוצר - עברית, הזמנה למכרז מקוצר - ערבית