באנר לימודים והרשמה

חינוך מיוחד- מורים לתלמידים עם מוגבלויות מרובות

לרישום וקבלת סטודנטים: 
דלת פתוחה: 

09:30-12:00

13:30-14:00

מתעניינים בתוכנית?

מלאו פרטים ונחזור אליכם

חייגו 3034*   

אודות המסלול

מסלול המלמ"מ הינו יייחודי ויחיד בארץ, ומטרתו להכשיר מורים להוראת תלמידים עם מוגבלויות מרובות הזקוקים לחינוך בעל אופי שונה, יצירתי, פתוח, ובעיקר מאמין באדם וביכולת שלו להשתנות ולהתפתח.

הכשרת המורים לאוכלוסייה זו מצריכה למידה מעמיקה, רב תחומית בגישה אינטר-דיסציפלינארית, שתניב התמקצעות בריבוי מוגבלויות אלו. הכשרה זו דורשת אינטגרציה של ידע ושל מיומנויות מתחומים שונים, מגוונים וחדשים.

ההכשרה במלמ"מ כוללת לימוד שיטות מתחומים שונים המאפשרים גילוי ופיתוח של היכולות החבויות בתלמידים עם מוגבלויות מרובות; הקניית מיומנויות לעבודה שיתופית עם הילד/המתבגר ועם משפחתו; לימוד והתנסות של הסטודנטים להיותם סוכני שינוי בתפיסת האנשים עם צרכים מיוחדים ומורכבים.

בכל שנה מסיימים כ-30 סטודנטים אשר במהרה מוצאים עבודה במוסדות הרבים הקיימים בארץ. המשובים של מנהלי בתי הספר – מצויינים!

הסטודנטית רביד מספרת מהו מסלול מלמ"מ

מבנה ותכנית הלימודים

רכיבי הלימודים

היקף שעות

הכשרה להוראה

לימודי חינוך
דידקטיקות
אוריינות מחקר בחינוך
עבודה מעשית

36-30 ש"ש

התמחות בחינוך מיוחד

26 ש"ש

2 חטיבות: אומנות, ספרות ומדעים

15 ש"ש כל אחת מהחטיבות

לימודי יסוד והעשרה

לימודי שפת ההוראה לרמת פטור
לימודי אנגלית לרמת פטור
לימודי אוריינות עבודה בסביבה ממוחשבת לרמת פטור
לימודי תרבות ומורשת עם
עזרה ראשונה ובטיחות
העשרה כלל מכללתית

16-10 ש"ש

תנאי קבלה לתואר ראשון .B.Ed

1. תעודת בגרות (מקור או זהה למקור)
 • או בעלי זכאות לתעודת בגרות
 • או בוגרי מכינה קדם-אקדמית מוכרת
 • או בוגרי מכינה ייעודית המאושרת על ידי משרד החינוך - במכללה קיימת גם מכינה ייעודית אשר מחליפה את הצורך בשיפור/שדרוג תעודת הבגרות ו/או פסיכומטרי (ציון ממוצע של המכינה ייחשב כציון ממוצע משוקלל).
 • או תעודת בגרות מחו"ל – עולים חדשים ללא בגרות ישראלית חייבים במבחן יע"ל. כמו כן עליהם
 • להיבחן בתנ"ך, בספרות, בהיסטוריה ובלשון. מועמדים אלה יתקבלו על סמך ציון מבחן פסיכומטרי ומבחן יע"ל.
 • או מועמדים אשר חסרים ציון במקצוע בגרות אחד (ובלבד שאינו בלשון עברית או בלשון ערבית) בתנאי שהם חיילים משוחררים או מי ששירת/ה שירות לאומי וטרם חלפו שלוש שנים מתום השירות. על המועמד לעמוד בשאר תנאי הקבלה. כמו כן עליו להשלים את הבחינה ולקבל ציון במשך שנת הלימודים הראשונה.
 • או מועמדים בני 30 ומעלה ללא תעודת בגרות, בתנאי שיעמדו בתכנית העצמה, ויעברו בחינה פסיכומטרית בציון 540 ומעלה.

2. פטור מחובת מבחן פסיכומטרי לבעלי תעודת בגרות איכותית

ניתן להתקבל ללימודים על סמך ציוני הבגרות ללא מבחן פסיכומטרי, בכפוף לתנאים הבאים: להתמחויות ההומניות: 4-5 יח"ל אנגלית, 5 יח"ל במקצוע מוגבר. להתמחויות במתמטיקה ומדעי הטבע: 4-5 יח"ל אנגלית, 4-5 יח"ל מתמטיקה, 5 יח"ל מקצוע מדעי מוגבר.

למסלולים בגננות ובחינוך יסודי (ללא שילוב התמחות בחינוך מיוחד).

הפטור ניתן למועמדים הנרשמים למסלולים אלה בעלי ממוצע בגרות משוקלל של 92 ומעלה.

מועמדים בעלי נתוני קבלה נמוכים מהנדרש יוכלו להתקבל לאחר שעברו ועדת קבלה ויידונו בוועדת חריגים אשר תבדוק את קבלתם ללימודים בהתאם לשיקולי המכללה. 

עבור כל שאר מסלולי הלימוד לתואר ראשון במכללה, הפטור ניתן למועמדים בעלי ממוצע בגרות משוקלל של 95 ומעלה.

מועמדים שהתקבלו ללימודים על סמך ציוני הבגרות בלבד חייבים במבחן אמי"ר לפני תחילת שנת הלימודים.

למתמחים במתמטיקה לעל יסודי – 5 יחידות מתמטיקה בציון 70 לפחות.

למתמחים באנגלית לעל יסודי – 5 יחידות באנגלית בציון 70 לפחות וציון 100 לפחות ברכיב האנגלית במבחן הפסיכומטרי או ציון 200 לפחות במבחן אמי"ר.

למתמחים בחוג לערבית במסלולים יסודי ועל-יסודי – ציון 80 לפחות בבגרות בערבית 4 יח"ל.

מועמדים בעלי 4 יחידות לימוד (אנגלית או מתמטיקה) המעוניינים להתמחות במתמטיקה או באנגלית במסלול העל-יסודי מוזמנים להשתתף במכינה פנימית המתגברת ל – 5 יחידות לימוד ומאפשרת לימודים בהתמחויות אלה.

מועמדים למסלולים אלה בעלי בגרות ישראלית מהמגזר הערבי שבחרו ללמוד במסלול בשפה העברית יחויבו בנוסף בבחינת ידע בעברית (יע"ל) בציון 120 לפחות.

3. אישור על ציון בבחינה הפסיכומטרית (מקור או זהה למקור)

 

מידע מורחב על הבחינה הפסיכומטרית

על המועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה כפי שפורטו בסעיפים 1 ו -2, לעבור בחינה פסיכומטרית. על ציון הפסיכומטרי להיות 500 לפחות (ציון משולב 540 לפחות).

4. ציון משולב – לבעלי תעודת בגרות ומבחן פסיכומטרי 

מועמדים יתקבלו על-פי ציון משולב של 540 לפחות בסולם הציונים הפסיכומטרי של ממוצע ציוני תעודת הבגרות (88 לפחות) וציון פסיכומטרי (500 לפחות).

5. מצוינים להוראה - לתכנית המצוינים יתקבלו מועמדים בעלי ציון משולב 650 וכן תתאפשר קבלת מועמדים המוכיחים הצטיינות ערכית חברתית בציון משולב 630 ומעלה.

בעלי ציון משולב 615 – 649 חייבים לעבור את מבחני מסיל"ה (מערכת מיון שבוחנת התאמה למקצוע הוראה) בציון 7 ומעלה. 

התוכנית מתקיימת בכל המסלולים פרט להתמחויות: אומנויות ותקשורת.

6. סל חיזוקים (ראה מקצועות מועדפים בהלוואה מותנית של משרד החינוך ) - מסלולים: חינוך יסודי ועל-יסודי. להתמחויות מדעי הטבע, מתמטיקה ואנגלית יתקבלו מועמדים על-פי ציון משולב של 585 לפחות ויהיו חייבים במבחן הפסיכומטרי.

7. גיל - יתקבלו מועמדים שמלאו להם 18 שנה (אם קיבלו פטור מצה"ל). תינתן עדיפות ליוצאי צבא שירות לאומי או אזרחי.

8. ועדת קבלה - כל מועמד חייב לעבור ועדת קבלה וריאיון אישי. 

מידע מורחב על ועדת הקבלה

מועמדים בעלי נתוני קבלה נמוכים מהנדרש יוכלו להתקבל לאחר שעברו ועדת קבלה ויידונו בוועדת חריגים אשר תבדוק את קבלתם ללימודים בהתאם לשיקולי המכללה. בכל שנה המכללה מקבלת עד 10% מהמועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה, בכפוף להחלטת המועצה האקדמית במכללה.

מועמדים ללימודים בעלי ציון משולב 525 - 539 יתקבלו ללימודים אם ישיגו ציון 5.5 לפחות במבחן מסיל"ה  (מערכת מיון שבוחנת התאמה למקצוע הוראה).

הערות לתנאי הקבלה:

1. פטור באנגלית - אנגלית למטרות אקדמיות

המכללה מציעה למעוניינים קורס הכנה למבחן אמי"ר/אמיר"ם בעלות מוזלת.

הרשמה לקורס מבחן אמי"ר/אמיר"ם במכללה

א. אחד מתנאי הקבלה למכללה הוא ציון באנגלית בבחינה הפסיכומטרית או ציון במבחן אמי"ר.

ב. מועמד ללימודים עם ציון של פחות מ-85 בחלק האנגלית של המבחן הפסיכומטרי (185 במבחן אמי"ר) יוכל להתקבל ללימודים ובלבד שיגיע לרמת ידע בסיסית באנגלית עד סוף שנה א', אחרת לא יורשה לעבור לשנה ב'.

ג. כל סטודנט חייב בלימודי אנגלית למטרות אקדמיות עד הגעתו לרמת פטור. הסיווג לרמות יעשה על-פי ציון האנגלית בבחינה הפסיכומטרית או הציון במבחן אמי"ר.

ד. מטרת הקורס "אנגלית למטרות אקדמיות" היא להקנות לסטודנט כלים שיאפשרו לו להתמודד עם מטלות אקדמיות בשפה האנגלית.

ה. על הסטודנט להגיע לרמת ידע בסיסית באנגלית (סיום בהצלחה של קורס טרום בסיסי) עד סוף שנה א', אחרת לא יורשה לעבור לשנה ב'.

ו. כל סטודנט חייב להגיע לרמת פטור באנגלית עד סוף שנה ג'.

ז. ציון של 134 ומעלה בפסיכומטרי/אמיר"ם או 234 ומעלה במבחן אמי''ר מקנה פטור מלימודי אנגלית.

החלוקה לרמות לימוד אנגלית למטרות אקדמיות תהא על פי המפורט להלן:

ציון הפסיכומטרי/אמיר ציון אמי"ר רמת אנגלית  ש"ש (קורס שנתי) תשלום
120-133 220-233 מתקדמים ב' 2 ש"ש כלול בשכר הלימוד לתואר
100-119 200-219 מתקדמים א' 4 ש"ס       כלול בשכר הלימוד לתואר
85-99 185-199 בסיסי 6 ש"ס תשלום נוסף עבור השעות
70-84 170-184 טרום בסיסי ב' 6 ש"ס תשלום נוסף עבור השעות
60-69 160-169 טרום בסיסי א' 4 ש"ש תשלום נוסף עבור השעות

מעבר למידע המלא בדף לימודי יסוד באנגלית

2. סיווג בלשון עברית

כל הסטודנטים במסלולי ההכשרה להוראה חייבים בלימודי יסוד בשפת ההוראה. סיווג הלומדים לרמות לימוד בלשון נעשה על-פי:

 • לנבחנים במבחן הפסיכומטרי – על-פי הציונים של הרכיב הלשוני במבחן הפסיכומטרי, שיתקבלו באמצעות המרכז הארצי לבחינות.
 • למתקבלים שלא על פי מבחן הפסיכומטרי – מועמדים שיתקבלו ללימודים על סמך ציוני הבגרות בלבד: על-פי הציון בלשון ובהבעה בתעודת הבגרות שיציגו המתקבלים.
 • מועמדים בעלי בגרות ישראלית מהמגזר הערבי שבחרו ללמוד במסלול בשפה העברית יחויבו גם  בבחינת ידע בעברית (יע"ל). לקשר לפסיכומטרי.

הערה: תשלום עבור לימודי לשון עברית עד היקף של 4 ש"ש כלול בשכר הלימוד לתואר. כל שעת לימוד נוספת עד לרמת פטור תחויב בתשלום לכל שעת לימוד שנתית. עלות ש"ש מתפרסמת בתקנון שכר לימוד לקראת תחילת שנת הלימודים.

החלוקה לרמות לימוד בלשון עברית/ערבית תהא על פי המפורט להלן:

רמת                     לימוד מספר               ש"ש  ציון ברכיב המילולי בבחינה הפסיכומטרית בעברית ציון ברכיב המילולי בבחינה הפסיכומטרית בערבית הציון בלשון במבחן הבגרות בעברית הציון בלשון במבחן הבגרות בערבית
א' 6 90   82 70-75  80
ב' 4 91-120 83-103 76-92 81-104
ג'  121 104+  93  105 

 

3. ידע בשפה הערבית 

מועמדים למסלול לחינוך מיוחד בחברה הערבית נדרשים נוסף לתנאי הקבלה, להשיג ציון 80 לפחות בשפה הערבית בתעודת הבגרות (3 יח"ל לפחות), או ציון 70 לפחות בהיקף של 4 יחידות לימוד בשפה הערבית.

4. מבחן ידע בשפה הערבית 

כל המועמדים למסלול חינוך מיוחד בחברה הערבית (סטודנטים סדירים והסבת אקדמאים להוראה) מחויבים במבחן כניסה בשפה הערבית. מועמדים שלא יעברו את הבחינה יחויבו במכינת קיץ לפני תחילת הלימודים. המבחן אחיד לכל המכללות, תוכן הבחינה: הבנת הנקרא 30%, ידע לשוני 40%, הבעה בכתב 30%. ציון המעבר במבחן הינו 75.

מידע אודות עלות המבחן ומועדיו יפורסם באתר האינטרנט של המכללה ובמזכירות המסלול.

5. סטודנטים במסלול לחינוך מיוחד ולגיל הרך בחברה הערבית 

נוסף על תנאי הקבלה למכללה, יחויבו בשליטה בעברית ברמה א'-ב'.

 • מבחן רמה בעברית יתקיים במהלך הקיץ. סטודנטים שאינם שולטים בעברית ברמה א-ב יצטרכו ללמוד בקיץ באופן פרטי כדי לעמוד בהצלחה במבחן שיתקיים באחד באוקטובר (רמה ב).
 • הסטודנטים יוכלו ללמוד באולפנים השונים בעיר או בקורס ללימודי העשרה בעברית הפועל במכללה במסגרת המרכז ללימודי תעודה והשתלמויות.
 • בחינת הכניסה הפסיכומטרית, ידע בעברית- מבחן יע"ל ומבחן אמי"ר.

דבר ראש המסלול, דר' עידו אורלי

אחת המטרות ששמנו לעצמנו בעשור האחרון היא קידום ופיתוח של תחום המוגבלויות. זאת על פי רוח המודל החברתי-הומניסטי שמגמתו לפרוץ מחסומים חברתיים, מבניים וסביבתיים ולאפשר את התפתחותם וקידומם של אנשים עם מוגבלות כבני אדם שווים לכל דבר ועניין. המודל החברתי קורא תיגר על המודל הרפואי ועל הראייה האישית המצומצמת.

אחד המאפיינים הבולטים של המסלול הוא ראייה חברתית וקידום נושאים בתחום המוגבלויות, באמצעות שיתופי פעולה בין בתי הספר למסלול המלמ"מ ושיתופי פעולה נוספים עם משרדי ממשלה, עמותות ומוסדות להשכלה גבוהה, ובהם: משרד הרווחה ומשרד החינוך, "אלווין ישראל", "בית הגלגלים", "צעד קדימה", בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, "גוונים", "בית איזי שפירא", "שק"ל", "בזכות" ועוד.

מקווה ומאחלת לנו המשך צמיחה והתפתחות מקצועית."

פורום מרצים

פורום זה מהווה קבוצת חשיבה משותפת לסגל הפדגוגי של המסלול ולנציגות מקרב הסטודנטים לשם ליבון קשיים הקשורים בתוכנית הלימודים המוצהרת ובאופני הביצוע שלה. בפגישות של הקבוצה נדונים נושאים כדוגמת: קשיים בהוראה ובלמידה הנוצרים עקב תכנון תכנית ההכשרה במתכונת הקיימת, טיפוח הדימוי של המסלול בתוך המכללה וכן נושאים העוסקים בגישות פילוסופיות אודות הילד עם המוגבלות, שילובו בחברה ופיתוח עמדות הלומדים ביחס למעורבות ולאחריות חברתית כללית. ה"פורום" מאפשר קיומו של דיאלוג בין המשתתפים. נוצרים ערוצי תקשורת אשר מציפים בעיות במתכונת הלימודים וניתנים פתרונות. משתתפי ה"פורום" לוקחים חלק פעיל בתכנון ובהפעלת הסטודנטים והמורים בפעילות חוץ- קוריקולריות. כגון, ארגון אירוע פתיחת שנה, יום המסלול, התנדבות בבתי הספר, ארגון יום עיון, כתיבת חזון המסלול, השתתפות בפורום שונים ובכנסים ועוד ועוד.

 

סטודנטים מספרים על הפורום

מהו הפורום בשבילי?

הפורו"ם של המלמ"מ, הוא מקום בו הסטודנט יכול לבטא את עצמו ואת עולמו במסגרת מכילה ותומכת. מקום שסטודנטים ומרצים יושבים ביחד ומנסים בשיתוף הדדי ליצור חברה לומדת יותר ועושה יותר.

...קרא עוד >
סטודנט
שחר כלאף

הפורו"ם של המלמ"מ, הוא מקום בו הסטודנט יכול לבטא את עצמו ואת עולמו במסגרת מכילה ותומכת. מקום שסטודנטים ומרצים יושבים ביחד ומנסים בשיתוף הדדי ליצור חברה לומדת יותר ועושה יותר.

...קרא עוד >
סטודנט
שחר כלאף

בתור סטודנטית הפורום מייצג עבורי מקום בו מתקיים שיח מרצה -סטודנט בגובה העיניים, מקום בו ניתן להעלות הערות והארות מחיי היום יום במכללה ולקבל מענה מראש המסלול מהמרצים השונים.

...קרא עוד >
דגל ישראל
סטודנטית
גבי קליימן

בתור סטודנטית הפורום מייצג עבורי מקום בו מתקיים שיח מרצה -סטודנט בגובה העיניים, מקום בו ניתן להעלות הערות והארות מחיי היום יום במכללה ולקבל מענה מראש המסלול מהמרצים השונים.

...קרא עוד >
דגל ישראל
סטודנטית
גבי קליימן

שחר כלאף - בוגר המסלול בטקס חלוקת תארים ותעודות

שחר כלאף - בוגר מסלול המלמ"מ בטקס חלוקת תארים ותעודות

מיזמים חברתיים שונים

במסלול המלמ"מ קיימות תכניות שונות ומגוונות המעשירות את חוויית הלימוד והופכות אותה לחוויה משמעותית ביותר עבור הסטודנטים - המלמדים והתלמידים כשותפים בתהליך הלמידה. מחקרים רבים מדגישים את חשיבותה של הלמידה ההתנסותית. חיבור בין המעשה לתיאוריה דרך ההתנסות מכונה על ידי בול 'גישור' (Ball, 2000). גישור בין התיאוריה לפרקטיקה. מטרתן של התוכניות המיוחדות ממוקדת בהעצמה של חוויית ההכשרה והפיכתה ללמידה פעילה, אקטיבית ומאפשרת עצמאות (מעשית וחשיבתית) ומעודדת יוזמה ( Darling-Hammond, 2006).

 • שותפות עם בתי הספר פרויקט ה-pds

התכנית השיתופית מאפשרת התחדשות בבית הספר וגם במכללה לחינוך ומעשירה את הלמידה של הסטודנטים להוראה, צוות בית הספר, המדריכה הפדגוגית עם הלמידה של התלמידים במרכז (Teitel ,2003).

 •  מיזם בייביסיטר מיוחד במינו

הורים לילדים עם מוגבלויות מורכבות, עמותת "קשר", מסלול המלמ"מ- המכללה האקדמית לחינוך ע"ש  דוד ילין

מהות המיזם: הורים עם ילד עם מוגבלות מורכבת חוברים לסטודנטים המומחים בתחום המוגבלויות ומעסיקים אותם כבייביסיטרים לילדיהם.

הישגים:

- בימים אילו יצאה אפליקציה שתסייע לחבר בין הורים לסטודנטים על פי צרכי ההורים, כישורי הסטודנטים ומקום מגורם.
- הורים מעידים כי החלו לבלות ולצאת ככל ההורים, מאז שתכנית זו פועלת וסטודנטים נהנים מאפשרות לעבודה נוספת בערבים.

אתגרים: פרסום התכנית לערים נוספות.

 •  מיזם: הרחבת השכלה לבוגרים עם מוגבלות שכלית

שותפים: עמותת "צעד קדימה" והמכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין- מסלול המלמ"ם

מהות המיזם: תכנית בת 4 שניםאשר הוקמה ביוזמתם של הורים ואנשי מקצוע של עמותת "צעד קדימה". מיועדת לבוגרים עם מוגבלויות פיזיות וקוגניטיביות, המשתתפים במרכז היום בעמותת "צעד קדימה" ומעוניינים להשתלב במסגרת אקדמית, המאפשרת להם למידה חווייתית ואקטיבית בנושא דתות ותרבויות בירושלים.

הישגים:

- לימוד במסגרת של מכללה אקדמית מרגש כל פעם מחדש את הבוגרים ואת הוריהם.
- הבוגרים מאותגרים אינטלקטואלית וחווים חוויה של הצלחה בלימוד חווייתי מותאם.
- הסטודנטים של מסלול המלמ"ם מתאמנים בהוראה ועבודה עם בוגרים עם מוגבלויות, כחלק מההתנסות המעשית.

אתגרים: הרחבת התכנית למרכזי יום נוספים.

 • המיזם: תכנית ליווי לבנות השירות הלאומי

שותפים: עמותת "בת עמי" והמכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין- מסלול המלמ"מ

מהות המיזם: יצירת מערך ליווי מקצועי למתנדבי השירות הלאומי. בעמותת "בת עמי", העובדים במהלך שירותם במערכות חינוכיות ובמסגרות שונות של החינוך המיוחד באזור ירושלים וסביבותיה.

הישגים: בנות השירות הלאומיעובדות במסגרותשבהן הסטודנטים של מסלול המלמ"ם מקיימים התנסות מעשית מודרכת. היכרות זו והחשיפה לידע המקצועי בתחום תורמות להתמקצעות בנות השירות, כך שכולם יוצאים מורווחים - בתי הספר, בנות השירות ובעיקר התלמידים.

אתגרים: הרחבת התכנית לעמותות נוספות. יצירת קשר עם עמותת שלומית 

קליניקות

קליניקת חשבון

קליניקת קריאה

קליניקת ליקויי ראייה

קליניקת חשבון

בשנה ב' מתנסים הסטודנטים בהוראת החשבון באוכלוסיות מורכבות.

הקליניקה כוללת לימוד תיאורטי על דרכי הוראת החשבון ובתוך כך הוראת החשבון הפונקציונאלי.

 קליניקת קריאה

בשנה א' לומדים הסטודנטים את נושא הוראת הקריאה באוכלוסיות מורכבות.

נלמדות מספר שיטות קריאה והן נצפות בבתי הספר השונים. כמו כן בונים הסטודנטים עזר לתלמיד בנושא הקריאה.

קליניקת ליקויי ראייה

במסגרת הקורס ליקויי ראיה הניתן בשנה ג', הסטודנטים משתתפים בפרויקט לימוד התלמידים ביחד עם ההורים ועם צוות בית הספר.

שיתוף פעולה זה יוצר סיעור מוחין הממנף את הלמידה של התלמידים ( ברובם הם תלמידים עם שיתוק מוחי, עיוורון או לקות ראייה ועוד.

הערך המוסף הנוסף לתוכנית זו הוא ההתוודעות של הסטודנטים (שאוטוטו הופכים למורים) למקומם המרכזי והחשוב של ההורים בהתפתחות הילד שלהם.

התנסות זו מכינה אותם טוב יותר לעבודתם כמורים בשדה.

שרים ביחד - יום מסלול

שרים יחד

כמו בכל שנה, התקיים יום מסלול המלמ״מ. במסגרת יום המסלול התכנסנו כ - 200 סטודנטים עם וללא מוגבלות במטרה להרחיב את מערכי ההשכלה לאנשים עם מוגבלות באקדמיה בפארק גילה לשיר יחדיו.

מטרת ההתכנסות הייתה בראש ובראשונה להראות שכל אחד יכול ללמוד באקדמיה, אך על הדרך גם לגבש את הסטודנטים במסלול.

הקליפ מהווה סיכום של שנות פעילות של מסלול המלמ"מ עם בוגרים עם מוגבלויות (מעל גיל 21) אשר מגיעים ללימודים במכללה. רכישת השכלה באקדמיה זו זכות ואנו מנסים לממש אותה.

אנו קוראים לכל המכללות בארץ לאפשר לאנשים עם מוגבלות לזכות בלימודים המותאמים לרצונותיהם ולתחומי העניין שלהם.

תמונות מהביקור

בייביסיטר מיוחד במינו מבקרים בעלה נגב
בייביסיטר מיוחד במינו מבקרים בעלה נגב 2
בייביסיטר מיוחד במינו מבקרים בעלה נגב 3

צור קשר - יעוץ והרשמה

צור קשר עם יועץ

היחידה לייעוץ ורישום

 

*3043

dy100@dyellin.ac.il

לגבי תואר ראשון מלמ"מ