Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

banner_ar_new
הוראת העברית כשפה נוספת - חינוך יסודי בחברה הערבית
تعليم اللغة العبرية كلغة اضافية في التربية الابتدائية في المجتمع العربي

הינך נמצא כאן

הנהלת המסלול

עליאן ניבין

רכזת ייעוץ ורישום

מזכירת התכנית להוראת עברית כשפה נוספת, במסלול לחינוך יסודי בחברה הערבית

גב'
עליאן ניבין
02-6558198
לייעוץ ורישום ללימודים: 

חייגו 02-6558111

מתעניינים בתכנית?

מלאו פרטים ונחזור אליכם

חייגו 3034*   

על אודות התוכנית

התוכנית נועדה להכשיר מורים/ות לעברית כשפה נוספת שיהיו בעלי שליטה טובה בעברית ובעלי ידע לשוני רחב; שיכירו את השפה העברית על כל רבדיה; שיכירו תהליכים של רכישת שפה נוספת; שיידעו ללמד בצורה חווייתית ויחד עם זאת להקנות לתלמידיהם כלים פרקטיים לשימוש בשפה;  שיכירו שיטות מגוונות וכלים שונים להוראת שפה נוספת ויידעו להשתמש בהם בצורה מיטבית.

תוכנית הלימודים

מבנה כללי של תוכנית הלימודים

החוג להוראת העברית - 26 שעות + 8-6 שעות לימודי יסוד והעשרה

לימודי הכשרה להוראה – 30 שעות

חטיבה בערבית – 15 שעות

חטיבה בחינוך מכיל – 15 שעות

הקורסים השונים בתכנית יתייחסו לחמישה ממדים:

 1. העמקת השליטה בשפה העברית ובשפה הערבית (במסגרת לימודי חטיבה)
 2. היכרות עם תאוריות מתחום רכישת שפות
 3. הרחבת אופקים בנושאים בלשניים שונים, כולל הקשר שבין השפות השמיות: העברית והערבית
 4. רכישת כלים דידקטיים להוראת נושאים לשוניים בכיתה הטרוגנית
 5. רכישת ידע על צורכי הילדים השונים שיוכללו בחינוך הרגיל ועל שיטות העבודה וההערכה המותאמים לילדים אלה (במסגרת לימודי החינוך וההכשרה להוראה ובחטיבה ל"חינוך מכיל").

כל אלה יילמדו בקורסים העיוניים ובהכשרה המעשית. בין שני תחומים אלה יהיה קשר הדוק. בהתנסות המעשית יישמו הסטודנטים/ות את הנלמד בקורסים העיוניים, ומן השטח יביאו סיפורי מקרה, אתגרים והצלחות שינותחו בקורסים העיוניים.

 

* היקף השעות בלימודי השפות ייקבע בהתאם לרמת השליטה של הסטודנטים/ות בשפה.

* היקף השעות בפועל תלוי במספר השעות שכל סטודנט/ית נדרש/ת ללמוד עד לרמת פטור בלימודי היסוד.

הכשרה מעשית

תוכנית ההכשרה מדגישה את חשיבות ההתנסות המעשית מתוך הבנה כי אי אפשר ללמוד על ילדים וילדות, על התנהגותם, על התפתחותם, על דרכי הלמידה שלהם ועל מגוון רעיונותיהם, כישוריהם ורגשותיהם בלי להימצא בקרבתם, לצפות בהם, לעקוב אחרי התנסויותיהם וליצור איתם אינטראקציות במגוון פעילויות. לכן מקפיד המסלול לשבץ את הסטודנטיות/ים בהתנסות בהוראה כבר משנת לימודיהם הראשונה ובמהלך כל שנות הכשרתם.

 

התנסות מעשית זו מלווה בהדרכה אישית וקבוצתית. השנה הרביעית במסלול היא שנת התמחות (סטאז'). על פי דרישות משרד החינוך, בשנה זו, נוסף על השלמת החובות האקדמיים לתואר בחינוך, יוכלו הסטודנטים והסטודנטיות לצאת לשנת התמחות בשטח.

ההתנסות משולבת לאורך 3 שנות לימודים על-פי הפירוט שלהלן:

תוכנית התנסות רגילה

שנה א – 2 ש"ש באימוני הוראה כלליים, יום בשבוע

שנה ב – 3 ש"ש בהתנסות מעשית בהתמחות, יום בשבוע

שנה ג – 7 ש"ש, מתוכם 3 ש"ש בהתנסות המעשית בהתמחות ו-4 ש"ש באימוני הוראה כלליים, יומיים בשבוע

תוכנית "אקדמיה כיתה"

שנה א – 2 ש"ש באימוני הוראה כלליים, יום בשבוע

שנה ב – 3 ש"ש באימוני ההתמחות, יום בשבוע

שנה ג – 12 ש"ש, מתוכם 3 ש"ש באימוני ההתמחות ו-9 ש"ש באימוני הוראה כלליים, שלושה ימים בשבוע

תנאי קבלה ייחודיים למסלול

ככלל, תנאי הקבלה ללימודים במכללות אקדמיות לחינוך נקבעים על-ידי משרד החינוך מדי שנה.

 1. לתוכנית יתקבלו מועמדים שרמתם בעברית היא סוף רמה ג (אולפן). מועמדים שלא יעמדו בסף קבלה זה יצטרכו להשלים לימודי עברית עד לסוף רמה ג (אולפן) לפני תחילת לימודיהם.
  המכללה תקיים אולפן ללימודי השפה העברית לרמות א-ג בתקופת הקיץ.
  בסיום האולפן יתקיים מבחן פנים-מוסדי שיבדוק את רמת השליטה בעברית כדי לקבוע שילוב הסטודנטים בלימודי יסוד בעברית ולהביאם לרמת שליטה טובה בשפה.
 2. ממוצע תעודת בגרות העומד על 92 נקודות.
 3. סטודנטים שיש להם זכאות בבחינת התוג'יהי וציון פסיכומטרי עומד על 540 נקודות.
 4. מבחן כניסה בשפה הערבית (חוץ מוסדי) בציון 70 לפחות, כנדרש ממועמדים למסלולי הכשרה ייעודיים לדוברי ערבית תעודת בגרות מלאה בציון ממוצע 92 לפחות, או: 
  מסלול תעודת בגרות ופסיכומטרי למועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה לפי "מסלול תעודת בגרות איכותית". מועמדים אלה יוכלו להיבחן בבחינה פסיכומטרית וקבלתם ללימודים תהיה על סמך ממוצע של ציון הבחינה הפסיכומטרית והציון המשוקלל של תעודת הבגרות (כולל הבונוסים), במשקל 50% לכל רכיב. הציון המשולב הנדרש לקבלה הנו 540 לפחות
 5. ציון 80 לפחות בתעודת הבגרות בשפה וספרות ערבית בהיקף של 3 יח"ל, או ציון 70 לפחות בהיקף של 4 יח"ל ומעלה למועמדים ללימודים במסלולי הכשרה להוראה ייעודיים לדוברי ערבית.

 

לבעלי תעודת תוג'יהי -

 1. מבחן פסיכומטרי בציון 540 לפחות. בעלי ציון 539-525 יתקבלו ללימודים, אם ישיגו ציון 5.5 לפחות במבחן מסיל"ה
 2. על-פי הנחיות משרד החינוך, בעלי תעודת בגרות לא בשפה העברית חייבים במבחן ידע בלשון העברית (בחינת יע"ל): ציון 85 לפחות במסלולים ששפת ההוראה אינה עברית.

המעוניינים לשפר את תנאי הקבלה שלהם, מוזמנים להצטרף ללימודי המכינה.

תנאי קבלה לתואר ראשון .B.Ed

*למידע המורחב יש לעיין בחוזר היערכות של משרד החינוך – נספח 1: תנאי קבלה, המתעדכן מעת לעת.

אנו מזמינים אתכם ליצור קשר עם יועצ/ת לימודים במכללה לקבלת מידע נוסף וסיוע בחישוב הציון המשולב. 02-6558111

 מעבר למחשבון לחישוב הציון המשולב

 1. זכאות לתעודת בגרות
 2. עמידה בהצלחה באחד ממסלולי הקבלה הבאים:
  1. מסלול תעודת בגרות איכותית – פטור מחובת מבחן הפסיכומטרי, למועמדים בעלי ממוצע משוקלל של ציוני הבגרות 92 לפחות, לכלל המסלולים, מלבד המסלול לחינוך מיוחד, בו נדרש ממוצע של 95.
   מועמדים למסלולים אלה בעלי תעודת בגרות ישראלית שאינה בשפה העברית, שבחרו ללמוד במסלול בשפה העברית יחויבו בנוסף בבחינת ידע בעברית (יע"ל). המבחן יכול להתקיים עד סוף שנה א' ויש לקבל ציון של 110 לפחות.
  2. מסלול תעודת בגרות ומבחן פסיכומטרי: מועמדים יתקבלו על פי ציון משולב של 540 לפחות.   מעבר למחשבון חישוב ממוצע בגרות וציון משולב לחישוב
  3. מסלול מכינות קדם אקדמיות: בוגרי המכינה האקדמית במכללת דוד ילין או בוגרי מכינות קדם אקדמיות המוכרות ע"י המועצה להשכלה גבוהה, יוכלו להתקבל ללא בחינה פסיכומטרית.
  4. מסלול חינוך יסודי – גילאי 30+  - מועמדים בני 30 ומעלה ללא תעודת בגרות, בתנאי שיעמדו בתכנית העצמה.
  5. מצוינים להוראה - לתכנית המצוינים יתקבלו מועמדים בעלי ציון משולב 615 ומעלה בהתאם לציון מבחן מסיל"ה והמוכיחים הצטיינות ערכית.מסלול ועדת חריגים - מועמדים אשר אינם עומדים באחד ממסלולי הקבלה לעיל, תיבחן קבלתם על בסיס ועדת חריגים לאחר שעברו ועדת קבלה ובהתאם לשיקולי המכללה.
 3. ועדת קבלה - כל מועמד חייב לעבור ועדת קבלה וריאיון אישי.
 4. ציון מיון באנגלית – לשם סיוג לרמת לימודים באנגלית. כל הסטודנטים המתקבלים ללימודים במכללה מחויבים להציג ציון מיון באנגלית. ציון זה נקבע על סמך מבחן מיון חיצוני של המרכז הארצי לבחינות והערכה (מבחן אמי"ר, מבחן אמיר"ם, החלק היחסי של אנגלית בבחינה הפסיכומטרית).
  סטודנט שאין ברשותו ציון מיון מתבקש להירשם למבחן במועד הקרוב ביותר האפשרי. המכללה מתאמת מבחן אמיר"ם במספר מועדים. לאחר קבלת הציון מהמרכז הארצי לבחינות יש להעביר את הציון לשם הזנתו למדור רישום.
 5. בעלי תעודת בגרות מחו"ל – מועמדים ללא בגרות ישראלית חייבים במבחן יע"ל ויתקבלו על סמך ציון מבחן הפסיכומטרי בציון 540 ומבחן יע"ל בציון 110.
 6. תנאי קבלה ייחודיים לסטודנטים במסלולים בשפה הערבית – חינוך מיוחד, יסודי וגיל הרך
  1. מבחן ידע בשפה העברית 
   מועמדים בעלי תעודת בגרות ישראלית שאינה בשפה העברית, שבחרו ללמוד במסלול בשפה הערבית יחויבו בבחינת ידע בעברית (יע"ל). המבחן יכול להתקיים עד סוף שנה א' ויש לקבל ציון של 85 לפחות.
  2. מבחן כניסה בערבית –
   על מועמדים המבקשים ללמוד במסלולים בשפה הערבית לעבור מבחן כניסה בערבית בציון של 70 לפחות.

סגל המרצים الهيئة التدريسيّة

הוראת העברית כשפה נוספת

אגרנובסקי ורה - ורד

אגרנובסקי ורה - ורד
גב'
אגרנובסקי ורה - ורד
Ms. NO NAME

ההתמחות של גב' אגרונובסקי ורה הינה בלשון העברית. 

תחומי מחקר: התפתחות העברית החדשה, פרודוקטיביות במערכת הפועל

תחומי הוראה: תורת הצורות, תחביר, פיתוח מיומנות הכתיבה, פיתוח מיומנות הדיבור בפני קהל, הוראת עברית כשפה נוספת

השכל שחם עירית

ד"ר עירית השכל שחם
ד"ר
השכל שחם עירית
Irit Haskel-Shaham

ראש החוג להוראת העברית כשפה נוספת

הד״ר עירית השכל־שחם משמשת כראש החוג להוראת העברית כשפה נוספת במכללה האקדמית לחינוך ע״ש דוד ילין וראש תוכנית ההתמחות ״יוצרים כתיבה״ במכון מופ״ת. תחומי עניין מרכזיים: חקר השיח, כתיבה אקדמית, כתיבה והוראתה, הערכת כתיבה והוראת העברית כשפה נוספת. 

הד״ר השכל־שחם לימדה שנים רבות בחט״ב ובחט״ע, שימשה כמדריכה ארצית בפיקוח על הוראת העברית במשרד החינוך וכן כממלאת מקום המפמ״ר. הייתה חברה בוועדות של תוכניות לימודים לעברית כשפת־אם ליסודי ולעל־יסודי ותוכניות לימודים להוראת העברית כשפה נוספת, וכן עמדה בראש ועדות לכתיבת מבחנים ארציים. 

הד״ר השכל־שחם יזמה פתיחה של כמה תוכניות לימוד למגזר הערבי ועמדה בראשן. כמו כן היא משמשת יועצת אקדמית של כמה ספרי לימוד ליסודי ולעל־יסודי. 

קלאוס רוני

רוני קלאוס
ד"ר
קלאוס רוני
NO NAME

אהרן (רוני) קלאוס (יליד ירושלים, 1975), בעל תואר דוקטור בפילולוגיה שמית מאוניברסיטת ברצלונה ותואר ראשון בשפה וספרות ערבית מהאוניברסיטה העברית. מורה בבית הספר הדמוקרטי במודיעין (מאז 2009) ומרצה בחוג ללשון במכללה (מאז 2014), בעיקר במסלולים של המגזר הערבי. תחומי מחקר והוראה עיקריים – הוראת עברית כשפה זרה שנייה, תרגום ספרותי, פליאוגרפיה עברית, רפואה ערבית מימי הביניים. דובר על בוריין עברית, ערבית, אנגלית, ספרדית וקטלנית. לימד, למד וזכה במלגות בכמה מקומות בחו"ל (בעיקר בספרד, וכן באונ' אוקספורד).

שעות קבלה: באמצעות "זום", בתיאום מראש

פלד אלחנן נורית

פלד אלחנן נורית
פרופ'
פלד אלחנן נורית
NURIT PELED-ELHANAN

פרופ' נורית פלד אלחנן. מרצה לחינוך לשוני ולסמיוטיקה. מחקריה עוסקים בהתפתחות כתיבה של ילדים בבית הספר היסודי והתיכון, בניתוח שיח הכיתה והדיאלוג הלימודי בשפת אם ובשפה שנייה, בניתוח ספרי לימוד והשיח המדעי המילולי והחזותי.

פרסמה מאמרים וספרים בכל הנושאים הללו, בעברית ובאנגלית. ספרה PALESTINE IN ISRAELI SCHOOLBOOKS - IDEOLOGY AND PROPAGANDA IN EDUCATION  תורגם לערבית, לאיטלקית, לספרדית ולפורטוגזית.

ורטהיימר עדה קלרה

עדה וורטהיימר
ד"ר
ורטהיימר עדה קלרה
Dr. Ada Klara Wertheimer

עוסקת בבלשנות של השפות השמיות  -  עברית,  ערבית,  ארמית,  אמהרית ולשונות שמיות נוספות,  עתיקות וחדשות.
מתמקדת בעיקר בתחביר,  ולאחרונה גם בפרגמטיקה.

מלמדת במכללה מאז שנת  2007. 
לימדתי קורסים שונים במסגרת החוג ללשון העברית ובמסגרת התוכנית של עברית לדוברי ערבית  -   כגון מבוא לבלשנות,  מבוא לבלשנות שמית,  העברית ואחיותיה,  סוגיות בתחביר ובפרגמטיקה,  ועוד.

קוטיק בלה

פרופ' בלה קוטיק
פרופ'
קוטיק בלה
NO NAME

ראשת התכנית לתואר שני בשילוב תלמידים עם ליקויי למידה וקשיי התנהגות

גולן בן אורי יהודית

יהודית גולן בן-אורי
ד"ר
גולן בן אורי יהודית
NO NAME

ראש מרכז אולפני עברית כשפה נוספת

הד"ר יהודית גולן בן-אורי משמשת במכללה כראש המרכז של אולפני העברית כשפה נוספת, במסגרתו מתקיימים קורסי הכשרה להוראת העברית וקורסי עברית לסטודנטים סדירים ולקהל הרחב.

תחומי ההתמחות שלה הם הוראת העברית כשפה נוספת. כתבה את ספרי הלימוד "אל העברית – בכיתה" לרמה א', "אל העברית – בעבודה" לרמה ב', אל העברית – נקודת מבט" לרמה ג' וכעת כותבת את הספר לרמה ד' "אל העברית – מעגלים".

במסגרת החוג ללשון עברית שימשה הד"ר גולן בן-אורי שנים רבות כמדריכה דידקטית במסלול העל-יסודי.

נוסף על כך לימדה הד"ר גולן בן-אורי שנים רבות בחט"ב ובח"ע ושימשה בתפקיד רכזת פדגוגית בבית הספר "חוות הנוער הציוני". עבדה כמדריכה ארצית בתחום הוראת העברית כשפה נוספת.

נוימן ישי

נוימן ישי
ד"ר
נוימן ישי
NO NAME

בעל תואר שני בלשון עברית מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב ודוקטורט בבלשנות כללית מאוניברסיטת הסורבון (פריז). מאמין באיזון בין מחקר והוראה ובשילוב חידושי המחקר בהנחיית עבודות גם בתואר הראשון.

איזיקיאל שרית

ד"ר שרית איזיקיאל
ד"ר
איזיקיאל שרית
Dr. Sarit Ezekiel

מרצה וחוקרת ספרות בראיה בינתחומית ומדריכה פדגוגית במסלול היסודי. 

תחומי התמחות :הוראת הספרות, SEL,  הדרכה פדגוגית של סטודנטים בבתי ספר מסוגים שונים. 

תחומי הוראה: דידקטיקה, הוראת מקצוע הספרות, היצירה העגנונית, הוראה השואה וספרות ילדים. 

מאמינה בהוראה דיאלוגית, עידוד חשיבה יצירתית, סקרנות אינטלקטואלית ושימוש בטכנולוגית המידע ושיתופיות. 

רובין נגה

נגה רובין
ד"ר
רובין נגה
NO NAME

מרצה וחוקרת ספרות וספרות יידיש. מתמחה בספרות מדרש, ספרות עממית וספרות יידיש עתיקה.

מלמדת בחוג לספרות וספרות ילדים, מדריכה פדגוגית במסלול העל יסודי ומאמנת הוראה.

מאמינה בעידוד בטחונו העצמי של הסטודנט, בפיתוח יכולותיו האינטלקטואליות, בעבודה עצמית בקורסים מקוונים ולא מקוונים כאחד ובהפיכתו/הפיכתנו לאנשים טובים יותר, אמפתיים יותר, הרואים זה את זה.

ספרהּ:

כובש הלבבות – ספר לב טוב לר' יצחק בן אליקום מפוזנא, פראג ש"פ (1620) – ספר מוסר מרכזי ביידיש (הקבה"מ 2013)

דובנוב קרן

קרן דובנוב
ד"ר
דובנוב קרן
Dr. Keren Dubnov

ראש החוג ללשון העברית

רכזת תוכנית לעריכת לשון עברית

טלפון במשרד: 
02-6587527

ד"ר קרן דובנוב למדה בלשנות כללית באוניברסיטת מוסקבה ולשון עברית באוניברסיטת בר אילן והאוניברסיטה העברית בירושלים. היא חוקרת את העברית של ספרות ההשכלה ואת הלשון העברית החדשה. קרן מלמדת בחוג ללשון העברית במכללה מתשס"ח ומרכזת את תוכנית לימודי ההמשך בעריכת לשון מתשע"ח. היא גם משמשת מזכירה מדעית באקדמיה ללשון העברית שנים רבות.

שעת קבלה: בתיאום.

חטיבת לימודי חינוך

דעבול דיאנא

דיאנה דעבול
ד"ר
דעבול דיאנא
NO NAME

מרצה ומדריכה פדגוגית וחוקרת בתחום החינוך והחינוך המיוחד, חוקרת בתחום החינוך הכללי ובמיוחד החינוך נגד אלימות במשפחה, והתמודדות מערכת החינוך איתה,ערכה מחקרים בנושא שיתוף הורים בעשייה החינוכית, חינוך רגיש מגדר, הדרכה פדגוגית וחינוך לזהות... ועוד

מנהלת מרכז "אלפרח" לתמיכה בתלמידים ליקויי למידה וצוותי חינוך בבתי ספר פרטיים בירושלים המזרחית.

ראש המועצה הפדגוגית הערבית. 

محاضرة ومرشدة تربوية وباحثة في مجال التربية والتربية الخاصة، تهتم بالابحاث التي تعنى بالتربية بشكل عام والتربية ضد العنف العائلي بشكل خاص ومواجهة اجهزة التربية له، لها ابحاث بمجال مشاركة الاهل بالعملية التربوية، التربية الحساسه للجندر، الارشاد التربوي والتربية للهوية....

مديرة مركز الفرح لدعم ذوي/ذوات الصعوبات التعلمية بالقدس، ورئيسة المجلس التربوي العربي.

חגאזי יחיא

יחיא חיג'אזי
ד"ר
חגאזי יחיא
Dr. Yahya Hijazi

ראש המסלול לחינוך יסודי בחברה הערבית

סגן דיקנית הסטודנטים

טלפון במשרד: 
02-6587500

ד"ר יחיא חג'אזי הוא יועץ חינוכי העוסק בהכשרת מורים בשנות עבודתם הראשונות. בעל תואר דוקטור בחינוך מאוניברסיטה בן גוריון בנגב. כיום הוא מרצה, מדריך סדנאות סטאז' ויועץ לסטודנטים במשרד לדיקנט הסטודנטים במכללה.

תחומי המחקר העיקריים שלו: התמודדות מתבגרים עם מצבי לחץ, קבלת החלטות מקצועיות בקרב מתבגרים, אתגרים חברתיים בקרב בני נוער, חינוך במזרח ירושלים ומורים בתחילת דרכם המקצועית.

ותד חוסאם

חוסאם ותד
מר
ותד חוסאם
Hussam Wattad

מרצה ומדריך פדגוגי ,ואחראי על המכינה הייעודית האקדמית של המסלול לחינוך מיוחד ,חינוך יסודי וגיל הרך בחברה הערבית .יועץ בתחום הכשרת מורים וצוותי חינוך להתערבות עם תלמידים תת משיגים וחשופים לסיכון ,ומסיים דוקטורט בתחום.

 حسام سماره وتد - محاضر ومرشد تربوي ومسؤول السنة التحضيرية االاكاديمية للطالب العرب في كلية التربية دافيد يلين، مستشار تربوي ومدرب بمجال تأهيل معلمين وطواقم تربوية للعمل مع طالب بضائقة، وينهي رسالة الدكتوراه بهذا

מסארווה אפנאן

ד"ר אפנאן מסארוה
ד"ר
מסארווה אפנאן
Masarwah Srour Afnan

ראשת המסלול לגיל הרך

ראשת המסלול לגיל הרך בחברה הערבית

0544658367
טלפון במשרד: 
02-6587586

ד"ר אפנאן מסארוה סרור היא ראש המסלול לגיל הרך בחברה הערבית במכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין בירושלים; מדריכה פדגוגית ומרצה במכללה האקדמית לחינוך אלקאסמי. מחקריה עוסקים בחקר תפיסות ילדות, תכניות התערבות חינוכיות לאימהות ולילדים, לצד חקר נשים בחברות ובתרבויות מוסלמיות. מחברת הספר "נשים, ילדים וכיבוש: תכנית האתג"ר במזרח ירושלים"; מעורכות הספר "ילדות בחברה הערבית בישראל".

סנדוקה יאסר

יאסר סנדוקה
ד"ר
סנדוקה יאסר
Mr. Yasser Sanduka

ראש המסלול לחינוך מיוחד בחברה הערבית

טלפון במשרד: 
02-6558198

ד"ר יאסר סנדוקה הוא מומחה לחינוך מיוחד וליקויי למידה ואבחון ליקויי למידה, עוסק בתחום החינוך המיוחד ואבחון ליקויי למידה. בעל תואר דוקטור בחינוך וחינוך מיוחד ותעודת מאבחן כישורי למידה.

כיום הוא ראש המסלול לחינוך מיוחד בחברה הערבית, מרצה ומדריך פדגוגי.

תחומי המחקר העיקריים שלו: אוכלוסיות בחינוך מיוחד וליקויי למידה בנוסף לפיתוח אבחונים וחוברות הדרכה לליקויי למידה אצל דוברי ערבית.

מסארווה מראם

מראם מסארווה
ד"ר
מסארווה מראם
NO NAME

מומחית לחינוך לגיל הרך וחוקרת בתחומים שמשיקים למגדר דת ולאום בחברה הפלסטינית.

דיקנית הפקולטה לחינוך במכללת אלקאסמי, מרצה וחוקרת במכללת דוויד ילין, ומנהלת התכנית ליישוב סכסוכים ולימודי שלום, ע"ש אחמד חג'אזי -נווה שלום, בשיתוף עם אוניברסיטת מסצ'וסטס בוסטון- University of Massachusetts, מומחית לחינוך לגיל הרך וחוקרת בתחומים שמשיקים למגדר, דת ולאום בחברה הפלסטינית.

מצארוה סאיד

סאיד מצארוה
מר
מצארוה סאיד
said massarwa

אני נשוי ואב לשתי ילדות, אני גר בטייבה בה גרים הוריי ואחיי. שמי סאיד מצארוה, אמי עקרת בית, אחי הבכור חשמלאי מוסמך, אחותי הבכורה יועצת חינוכית, אבי עובד בחינוך והוראה מאז שנות השבעים, אחותי השנייה מפקחת בבקרת אשפוזים ומרצה, אחותי הצעירה היא מורה בכירה לספרות ערבית ורכזת בחינות בגרות. כולנו בוגרי אוניברסיטאות של מוסדות בישראל: אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת בר אילן, האוניברסיטה העברית בירושלים והמכללה האקדמית בית ברל, מכללת דוד ילין, מכללת סמינר הקבוצים.

אני מטפל באומנויות ומטפל משפחתי זוגי, מטפל ורכז בכיר בבית ספר חינוך מיוחד בירושלים, מרצה ומדריך במכללת דוד ילין, מתמקד בהתמודדות עם החברה הערבית החיים בישראל.

המטרה שלי היא להעצים נשים בקהילה הישראלית הערבית, במעגל המשפחתי האישי וברמת החברה כולה.

אני לומד מאז 20 שנה, עוד מעט מסיים דוקטורט מבית הספר המקצועי לפסיכולוגיה בקליפורניה, יש לי חמישה תארים (תואר שני) מתקדמים בנושאים שונים. טיפול במוזיקה, אמנות, תנועה, פסיכודרמה והבעה ויצירה באומנות. השנה התחלתי להתמחות בסקסולוגיה. כל זאת על פי צרכי לקוחותיי בחברה הערבית בישראל.

גנאים מוחמד

מוחמד גנאים
מר
גנאים מוחמד
Mohammad Ghanayim

מרצה בחוג לגיל הרך ובמסלול לחינוך יסודי בחברה הערבית- הוראת עברית כשפה נוספת. דוקטורנט לפסיכולוגיה, ופסיכולוג חינוכי והתפתחותי מומחה. מדריך בתחום אובדנות בתוכנית הלאומית למניעת האובדנות במשרד החינוך ומטפל במתבגרים בסיכון ומשבר. מומחה בתחום אבחון וטיפול בילדים אוטיסטים, וטיפול באנשים עם לקויות למידה והפרעות קשב.

תחומי עניין, לקויות התפתחותיות, אבחון וטיפול בילדים על הרצף האוטיסטי, לקויות למידה, הפרעות קשב, חשיבה ומוטיבציה, אובדנות, חירום ומשבר. 

עליאן סמירה

סמירה עליאן
ד"ר
עליאן סמירה
Samira Alayan

מרצה בכירה באוניברסיטה העברית ובמכללה לחינוך על שם דוד ילין. חוקרת השוואתית בתחום המחקר הבינלאומי של תוכניות לימודים וספרי לימוד, באוניברסיטה העברית היא מרצה בתחומי סוציולוגיה של החינוך, פדגוגיה חינוכית וניתוח ספרי לימוד.

במכללת דוד ילין מרצה לשיטות הוראה מגוונים, תפקידו של המחנך בראייה מגדרית, חינוך רב תרבותי, ותוכניות לימודים.

לאון-בק מיקה

מיקה לאון-בק
ד"ר
לאון-בק מיקה
NO NAME

תחומי עניין ועשייה אקדמית:

מדעי בעלי חיים – היבטים זואולוגיים, התנהגותיים ורגשיים.

הוראת המדעים במגוון שיטות- החקר המדעי, למידה פעילה והוראת עמיתים.

הסביבה כמשאב חינוכי והתפתחותי.

הדרכה פדגוגית בבית הספר היסודי.

הערכה מעצבת ככלי למידה משמעותי.

זגל ראיד

ראאד זגל
ד"ר
זגל ראיד
Raid Zaghal

רכז התוכנית לחינוך טכנולוגי לדוברי ערבית

ד"ר ראיד זגל קיבל את תואר הדוקטורט למדעי המחשב מאוניברסיטת (Kent State Univ) בארה"ב בשנת 2005, ותואר שני במדעי המחשב באוניברסיטה האמריקאית (American Univ) בארה"ב בשנת 1996. תחום ההתמחות והמחקר שלו הינו ברשתות מחשבים, פרוטוקולי רשתות, הנדסת תוכנה ושילוב טכנולוגיה בחינוך. הוא פרסם מעל 35 מאמרים בכתבי עת מדעיים שפוטים ובכנסים בינלאומיים. מאז 2010 הוא השתתף בקורסי התמחות ובפרויקטים רבים בארץ ובחול בתחומי ידע שונים כמו: תיאוריית החינוך, עיצוב הוראה בעידן המידע, כישורים למקום העבודה, תפעול ערים חכמים, בינה מלאכותית ועוד. כעת, הוא הרכז של תכנית החינוך הטכנולוגי למהנדסים בחברה הערבית במכללת דוד ילין.

حصل الدكتور رائد الزغل على درجة الدكتوراه في علوم الحاسوب من جامعة (Kent State Univ) في الولايات المتحدة الأمريكية في العام 2005، ودرجة الماجستير في علوم الحاسوب من جامعة (American Univ) في الولايات المتحدة الأمريكية في العام 1996. مجال تخصصه وأبحاثه في مجالات شبكات الكمبيوتر وبروتوكولات الشبكات وهندسة البرمجيات ودمج التكنولوجيا في التعليم. منذ عام 2003  نشر أكثر من 35 مقالاً في المجلات العلمية المحكمة والمؤتمرات الدولية. ومنذ العام 2010، شارك في العديد من الدورات التخصصية والمشاريع البحثية في البلاد والخارج في مختلف مجالات المعرفة مثل: نظرية التعليم، وتصميم التدريس في عصر المعلوماتية، ومهارات سوق العمل، وتشغيل المدن الذكية، والذكاء الاصطناعي وغيرها. وهو حاليًا منسق برنامج التعليم التكنولوجي للمهندسين في المجتمع العربي في كلية ديفيد يلين.

חטיבת לימודי ערבית

שיך- חשמה לינה

ד"ר שיך- חשמה לינה
ד"ר
שיך- חשמה לינה
NO NAME

ד"ר לינה אלשיך- חשמה מרצה וחוקרת בספרות הערבית המודרנית.

בעלת תואר דוקטור מהחוג לשפה וספרות ערבית מאוניברסיטת חיפה.

עבודת הדוקטורט שלה עסקה  בחופש וצנזורה בספרות במצרים, בסוריה ובעיראק. ואילו עבודת התיזה עסקה בחופש וצנזורה בספרות המפרץ הפרסי.

תחומי המחקר העיקריים שלה:

ספרות בתי סוהר בספרות הערבית: התכנים המרכזיים והסגנונות והמאפיינים האמנותיים, חופש היצירה בספרות הערבית המודרנית, גבולות חופש הביטוי שהצנזורה הפוליטית, הדתית והחברתית מאפשרת לסופר הערבי, הסופר הערבי וה"טאבו"- שלושת האיסורים: פוליטיקה, דת ומין, מאבקו עם הצנזורה אשר עלול לגרור למאסרו, שלילת חירותו, ומניעת הוצאת יצירותיו לאור.

ספרות נשים: התכנים והסגנונות, חופש היצירה וחופש הביטוי אצל הסופרת הערבייה ו ה"טאבו"; מאבקה עם הצנזורה הרשמית והלא רשמית; הסופרת הערבייה וספרות בתי סוהר.

פתיחה אחמד

אחמד פתיחה
ד"ר
פתיחה אחמד
Ahmad Fteiha

מרצה ומדריך חינוכי במכללת דוד ילין משנת 2000, דוקטור בניהול ומנהיגות חינוכית, חוקר בתחומי ניהול חינוכי, חינוך מיוחד ובלמידה כוללנית, פרסם יותר מ 20 מחקר בתחומים אלו, יו"ר למגזין "אלכרמה" החינוכית במחלקה הערבית במכללה שפרסמה 11 גליונות עד היום, מעריך ומאמן ויועץ בתחומי חינוך שונים, השתתף במספר משמעותי של כנסים חינוכיים אם זה ברמה ארצית או עולמית.  

צור קשר - יעוץ והרשמה

צור קשר עם יועץ

היחידה לייעוץ ורישום

 

02-6558111 שלוחה 1

dy100@dyellin.ac.il

לגבי תואר ראשון הוראת העברית כשפה נוספת - חינוך יסודי בחברה הערבית