Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

באנר לימודים והרשמה

הוראת העברית כשפה נוספת - חינוך יסודי בחברה הערבית

تعليم اللغة العبرية كلغة اضافية في التربية الابتدائية في المجتمع العربي

הינך נמצא כאן

הנהלת המסלול

לרישום וקבלת סטודנטים: 
מתעניינים בתכנית?

מלאו פרטים ונחזור אליכם

חייגו 02-6558111 שלוחה 1

חייגו 3034*   

על אודות התוכנית

התוכנית נועדה להכשיר מורים/ות לעברית כשפה נוספת שיהיו בעלי שליטה טובה בעברית ובעלי ידע לשוני רחב; שיכירו את השפה העברית על כל רבדיה; שיכירו תהליכים של רכישת שפה נוספת; שיידעו ללמד בצורה חווייתית ויחד עם זאת להקנות לתלמידיהם כלים פרקטיים לשימוש בשפה;  שיכירו שיטות מגוונות וכלים שונים להוראת שפה נוספת ויידעו להשתמש בהם בצורה מיטבית.

תוכנית הלימודים

מבנה כללי של תוכנית הלימודים

החוג להוראת העברית - 26 שעות + 8-6 שעות לימודי יסוד והעשרה

לימודי הכשרה להוראה – 30 שעות

חטיבה בערבית – 15 שעות

חטיבה בחינוך מכיל – 15 שעות

הקורסים השונים בתכנית יתייחסו לחמישה ממדים:

 1. העמקת השליטה בשפה העברית ובשפה הערבית (במסגרת לימודי חטיבה)
 2. היכרות עם תאוריות מתחום רכישת שפות
 3. הרחבת אופקים בנושאים בלשניים שונים, כולל הקשר שבין השפות השמיות: העברית והערבית
 4. רכישת כלים דידקטיים להוראת נושאים לשוניים בכיתה הטרוגנית
 5. רכישת ידע על צורכי הילדים השונים שיוכללו בחינוך הרגיל ועל שיטות העבודה וההערכה המותאמים לילדים אלה (במסגרת לימודי החינוך וההכשרה להוראה ובחטיבה ל"חינוך מכיל").

כל אלה יילמדו בקורסים העיוניים ובהכשרה המעשית. בין שני תחומים אלה יהיה קשר הדוק. בהתנסות המעשית יישמו הסטודנטים/ות את הנלמד בקורסים העיוניים, ומן השטח יביאו סיפורי מקרה, אתגרים והצלחות שינותחו בקורסים העיוניים.

 

* היקף השעות בלימודי השפות ייקבע בהתאם לרמת השליטה של הסטודנטים/ות בשפה.

* היקף השעות בפועל תלוי במספר השעות שכל סטודנט/ית נדרש/ת ללמוד עד לרמת פטור בלימודי היסוד.

הכשרה מעשית

תוכנית ההכשרה מדגישה את חשיבות ההתנסות המעשית מתוך הבנה כי אי אפשר ללמוד על ילדים וילדות, על התנהגותם, על התפתחותם, על דרכי הלמידה שלהם ועל מגוון רעיונותיהם, כישוריהם ורגשותיהם בלי להימצא בקרבתם, לצפות בהם, לעקוב אחרי התנסויותיהם וליצור איתם אינטראקציות במגוון פעילויות. לכן מקפיד המסלול לשבץ את הסטודנטיות/ים בהתנסות בהוראה כבר משנת לימודיהם הראשונה ובמהלך כל שנות הכשרתם.

 

התנסות מעשית זו מלווה בהדרכה אישית וקבוצתית. השנה הרביעית במסלול היא שנת התמחות (סטאז'). על פי דרישות משרד החינוך, בשנה זו, נוסף על השלמת החובות האקדמיים לתואר בחינוך, יוכלו הסטודנטים והסטודנטיות לצאת לשנת התמחות בשטח.

ההתנסות משולבת לאורך 3 שנות לימודים על-פי הפירוט שלהלן:

תוכנית התנסות רגילה

שנה א – 2 ש"ש באימוני הוראה כלליים, יום בשבוע

שנה ב – 3 ש"ש בהתנסות מעשית בהתמחות, יום בשבוע

שנה ג – 7 ש"ש, מתוכם 3 ש"ש בהתנסות המעשית בהתמחות ו-4 ש"ש באימוני הוראה כלליים, יומיים בשבוע

תוכנית "אקדמיה כיתה"

שנה א – 2 ש"ש באימוני הוראה כלליים, יום בשבוע

שנה ב – 3 ש"ש באימוני ההתמחות, יום בשבוע

שנה ג – 12 ש"ש, מתוכם 3 ש"ש באימוני ההתמחות ו-9 ש"ש באימוני הוראה כלליים, שלושה ימים בשבוע

תנאי קבלה ייחודיים למסלול

ככלל, תנאי הקבלה ללימודים במכללות אקדמיות לחינוך נקבעים על-ידי משרד החינוך מדי שנה.

 1. לתוכנית יתקבלו מועמדים שרמתם בעברית היא סוף רמה ג (אולפן). מועמדים שלא יעמדו בסף קבלה זה יצטרכו להשלים לימודי עברית עד לסוף רמה ג (אולפן) לפני תחילת לימודיהם.
  המכללה תקיים אולפן ללימודי השפה העברית לרמות א-ג בתקופת הקיץ.
  בסיום האולפן יתקיים מבחן פנים-מוסדי שיבדוק את רמת השליטה בעברית כדי לקבוע שילוב הסטודנטים בלימודי יסוד בעברית ולהביאם לרמת שליטה טובה בשפה.
 2. ממוצע תעודת בגרות העומד על 92 נקודות.
 3. סטודנטים שיש להם זכאות בבחינת התוג'יהי וציון פסיכומטרי עומד על 540 נקודות.
 4. מבחן כניסה בשפה הערבית (חוץ מוסדי) בציון 70 לפחות, כנדרש ממועמדים למסלולי הכשרה ייעודיים לדוברי ערבית תעודת בגרות מלאה בציון ממוצע 92 לפחות, או: 
  מסלול תעודת בגרות ופסיכומטרי למועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה לפי "מסלול תעודת בגרות איכותית". מועמדים אלה יוכלו להיבחן בבחינה פסיכומטרית וקבלתם ללימודים תהיה על סמך ממוצע של ציון הבחינה הפסיכומטרית והציון המשוקלל של תעודת הבגרות (כולל הבונוסים), במשקל 50% לכל רכיב. הציון המשולב הנדרש לקבלה הנו 540 לפחות
 5. ציון 80 לפחות בתעודת הבגרות בשפה וספרות ערבית בהיקף של 3 יח"ל, או ציון 70 לפחות בהיקף של 4 יח"ל ומעלה למועמדים ללימודים במסלולי הכשרה להוראה ייעודיים לדוברי ערבית.

 

לבעלי תעודת תוג'יהי -

 1. מבחן פסיכומטרי בציון 540 לפחות. בעלי ציון 539-525 יתקבלו ללימודים, אם ישיגו ציון 5.5 לפחות במבחן מסיל"ה
 2. על-פי הנחיות משרד החינוך, בעלי תעודת בגרות לא בשפה העברית חייבים במבחן ידע בלשון העברית (בחינת יע"ל): ציון 85 לפחות במסלולים ששפת ההוראה אינה עברית.

המעוניינים לשפר את תנאי הקבלה שלהם, מוזמנים להצטרף ללימודי המכינה.

תנאי קבלה לתואר ראשון .B.Ed

תעודת בגרות (מקור או זהה למקור)
 • או בעלי זכאות לתעודת בגרות.
 • או בוגרי מכינה קדם-אקדמית מוכרת.
 • או בוגרי מכינה ייעודית המאושרת על ידי האגודה לקידום החינוך (ציון ממוצע של המכינה ייחשב כציון ממוצע משוקלל). מכינה ייעודית להוראה במ"מכללת דוד ילין" 
 • או תעודת בגרות מחו"ל – עולים חדשים ללא בגרות ישראלית חייבים במבחן יע"ל. כמו כן עליהם
 • להיבחן בתנ"ך, בספרות, בהיסטוריה ובלשון. מועמדים אלה יתקבלו על סמך ציון מבחן הפסיכומטרי ומבחן יע"ל.
 • או מועמדים אשר חסרים ציון במקצוע בגרות אחד (ובלבד שאינו בלשון עברית או בלשון ערבית) בתנאי שהם חיילים משוחררים או מי ששירת/ה שירות לאומי וטרם חלפו שלוש שנים מתום השירות. על המועמד לעמוד בשאר תנאי הקבלה. כמו כן עליו להשלים את הבחינה ולקבל ציון במשך שנת הלימודים הראשונה.
 • או מועמדים בני 30 ומעלה ללא תעודת בגרות, בתנאי שיעמדו בתכנית העצמה, ויעברו בחינה פסיכומטרית.

 1. אישור על ציון בבחינה הפסיכומטרית (מקור או זהה למקור)
  על המועמדים לעבור בחינה פסיכומטרית. ציון הפסיכומטרי צריך להיות 500 לפחות.
 2. פטור מחובת מבחן פסיכומטרי – לבעלי תעודת בגרות איכותית.
  הקבלה ללימודים תסתמך על הרכב והציונים של תעודת הבגרות, ללא מבחן פסיכומטרי, בכפוף לתנאים הבאים: להתמחויות ההומניות: 4-5 יח"ל אנגלית, 5 יח"ל במקצוע מוגבר.
  להתמחויות מדעי הטבע: 4-5 יח"ל אנגלית, 4-5 יח"ל מתמטיקה, 5 יח"ל מקצוע מדעי מוגבר.
  להתמחות במתמטיקה לעל יסודי - 5 יחידות מתמטיקה ציון 70 לפחות.

  הפטור ניתן למועמדים בעלי ממוצע בגרות משוקלל של 92 ומעלה הנרשמים למסלול גננות וחינוך יסודי, בתנאי שבמסלולים אלה לא שולבה התמחות בחינוך המיוחד
  פטור גם למועמדים בעלי ממוצע בגרות משוקלל של 95 ומעלה בכל מסלולי הלימודים (פרט למסלול העל-יסודי והתמחות חינוך בלתי פורמלי, בתכנית זו חייבים בציון משולב של 540 לפחות). מועמדים שהתקבלו ללימודים על סמך ציוני הבגרות בלבד חייבים במבחן אמי"ר.
  מועמדים למסלולים אלה בעלי בגרות ישראלית מהמגזר הערבי שבחרו ללמוד במסלול בשפה העברית יחויבו בנוסף בבחינת ידע בעברית (יע"ל).
 3. ציון משולב – לבעלי תעודת בגרות ומבחן פסיכומטרי
  מועמדים יתקבלו על-פי ציון משולב של 540 לפחות בסולם הציונים הפסיכומטרי של ממוצע ציוני תעודת הבגרות (88 לפחות) וציון פסיכומטרי (500 לפחות).
 4. מצוינים להוראה - לתכנית המצוינים יתקבלו מועמדים בעלי ציון משולב 630 המוכיחים הצטיינות ערכית.
  סל חיזוקים (ראה "מלגות והלוואות" סעיף 4 "מקצועות מועדפים") - מסלולים: חינוך יסודי ועל-יסודי. בהתמחויות מדעי הטבע, מתמטיקה ואנגלית יתקבלו מועמדים על-פי ציון משולב של 585 לפחות חייבים במבחן הפסיכומטרי.
 5. גיל - יתקבלו מועמדים שמלאו להם 18 שנה (אם קיבלו פטור מצה"ל). תינתן עדיפות ליוצאי צבא או שירות לאומי.
 6. ועדת קבלה - כל מועמד חייב לעבור ועדת קבלה וריאיון אישי.
  מועמדים בעלי נתוני קבלה נמוכים מהנדרש יוכלו להתקבל לאחר שעברו ועדת קבלה ויידונו בוועדת חריגים אשר תבדוק את קבלתם ללימודים בהתאם לשיקולי המכללה.

הערות לתנאי הקבלה:

 1. פטור באנגלית - על כל סטודנט במכללה להגיע לרמת פטור באנגלית. סיווג הלומדים לרמות הלימוד באנגלית נעשה על-פי:
  למתקבלים על סמך מבחן פסיכומטרי – רכיב ציון "האנגלית" בבחינה ישמש למיון קבוצות לימוד "אנגלית למטרות אקדמיות".
  למתקבלים על סמך ציוני הבגרות בלבד- יחויבו במבחן אמי"ר.

  החלוקה לרמות לימוד אנגלית למטרות אקדמיות תהא על פי המפורט להלן:

  רמת אנגלית

  מספר שעות לימוד (ש"ש)

  ציון פסיכומטרי

  ציון אמי"ר

  מכינה*

  2-3

  0-76

  0-176

  רמת בסיס

  8

  77-84

  177-184

  בינונית

  6

  85-99

  185-199

         

  טרום מתקדמים

  4

  100-119

  200-219

  מתקדמים

  2

  120-133

  220-233

  פטור

  פטור

  134 ומעלה

  234 ומעלה

  הערה: תשלום עבור לימודי אנגלית עד היקף של 4 ש"ש כלול בשכר הלימוד לתואר. כל שעת לימוד נוספת עד לרמת פטור תחויב בתשלום לכל 1 ש"ש. עלות ש"ש מתפרסמת בתקנון שכר לימוד לקראת תחילת שנת הלימודים.

 2. סיווג בלשון עברית - כל הסטודנטים במסלולי ההכשרה להוראה חייבים בלימודי יסוד בשפת ההוראה. סיווג הלומדים לרמות לימוד בלשון נעשה על-פי:

  למתקבלים על סמך מבחן פסיכומטרי – על-פי הציונים של הרכיב הלשוני במבחן הפסיכומטרי, שיתקבלו באמצעות המרכז הארצי לבחינות.

  למתקבלים על סמך ציוני הבגרות בלבד- על-פי ציון הלשון וההבעה בתעודת הבגרות שיציגו המתקבלים.

  מועמדים בעלי בגרות ישראלית מהמגזר הערבי שבחרו ללמוד במסלול בשפה העברית יחויבו גם בבחינת ידע בעברית (יע"ל).


  החלוקה לרמות לימוד בלשון עברית/ערבית תהא על פי המפורט להלן:

  רמת לימוד

  מספר ש"ש

  ציון ברכיב המילולי בבחינה הפסיכומטרית

  ציון הלשון במבחן הבגרות

  עברית

  ערבית

  עברית

  ערבית

  א'

  6

  -89

  -82

  -75

  -75

  ב'

  4

  90-118

  83-103

  76-89

  76-86

  ג'

  2

  119+

  104+

  90+

  87+

  הערה: תשלום עבור לימודי לשון עברית עד היקף של 4 ש"ש כלול בשכר הלימוד לתואר. כל שעת לימוד נוספת עד לרמת פטור תחויב בתשלום לכל 1 ש"ש. עלות ש"ש מתפרסמת בתקנון שכר לימוד לקראת תחילת שנת הלימודים. 

 3. סטודנטים במסלולים בשפה הערבית – חינוך מיוחד וגיל הרך
  1. ידע בשפה הערבית - מועמדים למסלול לחינוך מיוחד בחברה הערבית נדרשים נוסף לתנאי הקבלה, להשיג ציון 80 לפחות בשפה הערבית בתעודת הבגרות (3 יח"ל לפחות), או ציון 70 לפחות בהיקף של 4 יחידות לימוד בשפה הערבית.
  2. מבחן ידע בשפה הערבית - כל המועמדים למסלול חינוך מיוחד בחברה הערבית (סטודנטים סדירים והסבת אקדמאים להוראה) מחויבים במבחן כניסה בשפה הערבית. מועמדים שלא יעברו את הבחינה יחויבו במכינת קיץ לפני תחילת הלימודים. המבחן אחיד לכל המכללות, תוכני הבחינה: הבנת הנקרא 30%, ידע לשוני 40%, הבעה בכתב 30%. ציון המעבר במבחן הינו 75. מידע אודות עלות המבחן ומועדיו יפורסם באתר האינטרנט של המכללה ובמזכירות המסלול.
  3. מבחן ידע בשפה העברית - נוסף על תנאי הקבלה למכללה יחויבו בשליטה בעברית ברמה א'-ב'.
   >מבחן רמה בעברית יתקיים במהלך הקיץ. סטודנטים שאינם שולטים בעברית ברמה א'ב', יצטרכו ללמוד בקיץ באופן פרטי כדי לעמוד בהצלחה במבחן שיתקיים לקראת פתיחת שנת הלימודים
   הסטודנטים יוכלו ללמוד באולפנים השונים בעיר או בקורס ללימודי העשרה בעברית הפועל במכללה במסגרת המרכז ללימודי תעודה והשתלמויות

סגל המרצים الهيئة التدريسيّة

הוראת העברית כשפה נוספת

השכל שחם עירית

ד"ר עירית השכל שחם
ד"ר
השכל שחם עירית
Irit Haskel-Shaham
ראש החוג להוראת העברית כשפה נוספת

הד״ר עירית השכל־שחם משמשת כראש החוג להוראת העברית כשפה נוספת במכללה האקדמית לחינוך ע״ש דוד ילין וראש תוכנית ההתמחות ״יוצרים כתיבה״ במכון מופ״ת. תחומי עניין מרכזיים: חקר השיח, כתיבה אקדמית, כתיבה והוראתה, הערכת כתיבה והוראת העברית כשפה נוספת. 

הד״ר השכל־שחם לימדה שנים רבות בחט״ב ובחט״ע, שימשה כמדריכה ארצית בפיקוח על הוראת העברית במשרד החינוך וכן כממלאת מקום המפמ״ר. הייתה חברה בוועדות של תוכניות לימודים לעברית כשפת־אם ליסודי ולעל־יסודי ותוכניות לימודים להוראת העברית כשפה נוספת, וכן עמדה בראש ועדות לכתיבת מבחנים ארציים. 

הד״ר השכל־שחם יזמה פתיחה של כמה תוכניות לימוד למגזר הערבי ועמדה בראשן. כמו כן היא משמשת יועצת אקדמית של כמה ספרי לימוד ליסודי ולעל־יסודי. 

קלאוס רוני

ביודטה – אהרן (רוני) קלאוס
ד"ר
קלאוס רוני
NO NAME

אהרן (רוני) קלאוס (יליד ירושלים, 1975), בעל תואר דוקטור בפילולוגיה שמית מאוניברסיטת ברצלונה ותואר ראשון בשפה וספרות ערבית מהאוניברסיטה העברית. מורה בבית הספר הדמוקרטי במודיעין (מאז 2009) ומרצה בחוג ללשון במכללה (מאז 2014), בעיקר במסלולים של המגזר הערבי. תחומי מחקר והוראה עיקריים – הוראת עברית כשפה זרה שנייה, תרגום ספרותי, פליאוגרפיה עברית, רפואה ערבית מימי הביניים. דובר על בוריין עברית, ערבית, אנגלית, ספרדית וקטלנית. לימד, למד וזכה במלגות בכמה מקומות בחו"ל (בעיקר בספרד, וכן באונ' אוקספורד).

שעות קבלה: באמצעות "זום", בתיאום מראש

איזיקיאל שרית

שרית איזיקיאל
ד"ר
איזיקיאל שרית
Dr. Sarit Ezekiel

מרצה וחוקרת ספרות בראיה בינתחומית. מתמחה בכתבי עגנון.

מלמדת בחוג לספרות וספרות ילדים, במסלול המלמ"מ ומדריכה פדגוגית במסלול היסודי.

מאמינה בהוראה דיאלוגית, עידוד חשיבה יצירתית, סקרנות אינטלקטואלית ושימוש בטכנולוגית המידע ושיתופיות.

רובין נגה

ד"ר
רובין נגה
NO NAME

מרצה וחוקרת ספרות וספרות יידיש. מתמחה בספרות מדרש, ספרות עממית וספרות יידיש עתיקה.

מלמדת בחוג לספרות וספרות ילדים, מדריכה פדגוגית במסלול העל יסודי ומאמנת הוראה.

מאמינה בעידוד בטחונו העצמי של הסטודנט, בפיתוח יכולותיו האינטלקטואליות, בעבודה עצמית בקורסים מקוונים ולא מקוונים כאחד ובהפיכתו/הפיכתנו לאנשים טובים יותר, אמפתיים יותר, הרואים זה את זה.

ספרהּ:

כובש הלבבות – ספר לב טוב לר' יצחק בן אליקום מפוזנא, פראג ש"פ (1620) – ספר מוסר מרכזי ביידיש (הקבה"מ 2013)

דובנוב קרן

קרן דובנוב
ד"ר
דובנוב קרן
Dr. Keren Dubnov

ד"ר קרן דובנוב למדה בלשנות כללית באוניברסיטת מוסקבה ולשון עברית באוניברסיטת בר אילן והאוניברסיטה העברית בירושלים. היא חוקרת את העברית של ספקות ההשכלה ואת הלשון העברית החדשה. קרן מלמדת בחוג ללשון העברית במכללה מתשס"ח ומרכזת את תוכנית לימודי ההמשך בעריכת לשון מתשע"ח. היא גם משמשת מזכירה מדעית באקדמיה ללשון העברית שנים רבות.

שעת קבלה: בתיאום.

חטיבת לימודי חינוך

חגאזי יחיא

יחיא חיג'אזי
ד"ר
חגאזי יחיא
Dr. Yahya Hijazi
ראש המסלול וסגן דיקנית הסטודנטים
טלפון במשרד: 
02-6587500

ד"ר יחיא חג'אזי הוא יועץ חינוכי העוסק בהכשרת מורים בשנות עבודתם הראשונות. בעל תואר דוקטור בחינוך מאוניברסיטה בן גוריון בנגב. כיום הוא מרצה, מדריך סדנאות סטאז' ויועץ לסטודנטים במשרד לדיקנט הסטודנטים במכללה.

תחומי המחקר העיקריים שלו: התמודדות מתבגרים עם מצבי לחץ, קבלת החלטות מקצועיות בקרב מתבגרים, אתגרים חברתיים בקרב בני נוער, חינוך במזרח ירושלים ומורים בתחילת דרכם המקצועית.

גנאים מוחמד

מוחמד גנאים
מר
גנאים מוחמד
Mohammad Ghanayim

מרצה בחוג לגיל הרך ובמסלול לחינוך יסודי בחברה הערבית- הוראת עברית כשפה נוספת. דוקטורנט לפסיכולוגיה, ופסיכולוג חינוכי והתפתחותי מומחה. מדריך בתחום אובדנות בתוכנית הלאומית למניעת האובדנות במשרד החינוך ומטפל במתבגרים בסיכון ומשבר. מומחה בתחום אבחון וטיפול בילדים אוטיסטים, וטיפול באנשים עם לקויות למידה והפרעות קשב.

תחומי עניין, לקויות התפתחותיות, אבחון וטיפול בילדים על הרצף האוטיסטי, לקויות למידה, הפרעות קשב, חשיבה ומוטיבציה, אובדנות, חירום ומשבר. 

חטיבת לימודי ערבית

צור קשר - יעוץ והרשמה

צור קשר עם יועץ

היחידה לייעוץ ורישום

 

02-6558111 שלוחה 1

dy100@dyellin.ac.il

לגבי תואר ראשון הוראת העברית כשפה נוספת - חינוך יסודי בחברה הערבית