Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

מעונות סטודנטים
החוג להיסטוריה ומחשבת ישראל

הינך נמצא כאן

הנהלת החוג

לייעוץ ורישום ללימודים: 

אודות החוג

מורה לעתיד? עולם ההיסטוריה קורא לך. הצטרפו למסע מרתק, שבסופו תוכשרו כמורים למקצועות ההיסטוריה ומחשבת ישראל.

במסגרת הלימודים בחוג תחשפו למגוון דעות, דרכי עיון והוראה חדשניות וותיקות, תהיו שותפים לסיורים לימודיים אך בעיקר תרכשו ידע רחב וכלים שיאפשרו לכם להמשיך ללמוד ולחקור, גם לאחר סיום הלימודים. 
ההכללה של היסטוריה כללית, תולדות עם ישראל ומחשבת ישראל תחת קורת גג אחת מאפשרת להעניק לסטודנט ידע והשקפת עולם אינטגרטיביים הנחוצים במיוחד לאנשי חינוך והוראה.

החוג להיסטוריה ומחשבת ישראל במכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין. דברי ראשת החוג, ד"ר שלמון מאק תמי

כיצד תצאו מכאן? מחנכים ומחנכות האוצרים בתוכם, ערכים כלל אנושיים ויהודיים ומורשת תרבותית כללית ויהודית.

לפיכך, יש בחוג כמה מוקדים נושאיים הרלוונטיים במיוחד לחיים המורכבים במציאות הישראלית, בעולם היהודי העכשווי ובתרבות המערבית הפוסט-מודרניסטית:

 • יחסי גומלין בין דתות: יהדות, נצרות, אסלאם.
 • היסטוריה כללית בדגש על תרבות המערב.
 • הזהות היהודית והישראלית לדורותיה ולגווניה.
 • בין אדם למדינתו - מבט היסטורי.

לחצו כאן לקריאת הטקסט המופיע בסרטון מימין

החוג להיסטוריה ומחשבת ישראל, מכללת דוד ילין, תשפ"ג

היקף הלימודים

סטודנט הלומד בחוג להיסטוריה ומחשבת ישראל יקבל בסיום הלימודים B.Ed. בהוראת היסטוריה ומחשבת ישראל.

סטודנטים מחטיבת הביניים המתמחים בהיסטוריה ומחשבת ישראל חייבים ב-26 ש"ש. סטודנטים ממסלולים אחרים יקבלו ייעוץ מיוחד מראש החוג לקביעת היקף לימודיהם.

זכיתם! גם ללמוד וגם לטייל. כתנאי לסיום לימודים בחוג, על כל סטודנט לקחת חלק בסיורים לימודיים, שהם חלק בלתי נפרד מתכנית הלימודים.

החוג מורכב משלוש מגמות לימוד:

 1. היסטוריה כללית
 2. תולדות עם ישראל
 3. מחשבת ישראל

שלוש המגמות תתחלקנה כרונולוגית לשלושה מדורים:

 • העת העתיקה 
 • ימי-הביניים 
 • העת החדשה

בכל מדור יכללו קורסים משני סוגים:

 • קורסי מבוא
 • קורסי העמקה

לפניכם הסבר ארוך ומפורט, המסביר את התכנים והרציונל של הלימודים בחוג, ואחריו הסבר קצר ופרקטי (בסוף הקובץ). 

לחצו כאן לצפייה והורדת תיאור הלימודים, הרציונל והסבר פרקטי

רוני בנדון סטודנטית לחוג להיסטוריה במכללת דוד ילין – מספרת לנו על החוג.