Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

באנר לימודי אנגלית
החוג לאנגלית

הנהלת החוג

לייעוץ ורישום ללימודים: 
שעות קבלה: 
יום ד' 10:00 - 12:00 משרד החוג: חדר ד' 502

אודות החוג

הלימודים בהתמחות אנגלית והוראתה - הסבה להוראת אנגלית, במסגרת לימודי תואר ראשון בחינוך והוראה ותעודת הוראה, מחברים בין הידע האקדמי והמקצועי הנחוץ למורים לאנגלית לבין הפרקטיקה של הוראת האנגלית כשפה נוספת בבתי הספר.

הלימודים כוללים קורסים עיוניים בתחומי שפה וספרות אנגלית והתנסות מעשית בהוראה.

קהילת הסטודנטים בתכנית רב-לשונית ורב-תרבותית ואנגלית היא השפה המשותפת לכולם. בפעילויות של הסטודנטים ובלימודים יחד נוצרת תחושת קהילתיות שבה מכבדים את האחר ומקיימים פלורליזם לשוני ותרבותי תוך שמירה על ייחודיות חברתית-תרבותית. 

החל משנת הלימודים תשפ"ד, הלימודים בהתמחות אנגלית הינם במתכונת חד חוגית ורב גילית. 

מעבר למידע מורחב אודות תוכנית הלימודים החדשה באנגלית

התמחות במתכונת דו חוגית פתוחה לסטודנטים הלומדים במסלולי הכשרה לחינוך מיוחד בלבד. 

מבנה והיקף הלימודים

היקף הלימודים בהתמחות באנגלית : 32 ש"ש 

לימודי שפה 12 ש"ש
הוראת השפה 8 ש"ש
ספרות 5 ש"ש
בלשנות 7 ש"ש

בנוסף, סטודנטים בהתמחות אנגלית ילמדו חלק מקורסי החינוך באנגלית (5 ש"ש) וסדנת דידקטיקה באנגלית (2 ש"ש).

תנאי הקבלה

בנוסף לתנאים המקובלים במכללה:

  1.  ציון 120 בחלק האנגלית של המבחן הפסיכומטרי או 200 במבחן אמי"ר / אמירם.
  2. 5 יח' בגרות באנגלית עם ציון 80 (לכל המסלולים) או תוג'יהי
  3.  ראיון אישי ומבחן קבלה בכתב