Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

משאבי אנוש

באנר אודות המכללה
משאבי אנוש

הינך נמצא כאן

שעות קבלה: 

בניין א, קומה 2 חדר 243

משרד משאבי אנוש מיישם את המטרות והמדיניות של הנהלת המכללה והמערכת הפדגוגית בהתייחס לסגל המנהלי והאקדמי. הוא פועל בזיקה לחזון המכללה וייעודה, ומחויב לערכים המרכזיים כפי שהוגדרו על ידה. המשרד פועל באווירה מקצועית ועניינית, בשילוב התנהלות אישית ותומכת, מתוך אמונה שהדבר תורם לתחושת "בית" של הסגל.

פעילות המשרד

 • דלת פתוחה לקבלת קהל ומתן שירות לסגל בנושאים שוטפים.
 • עבודה מול גורמי חוץ ופנים.
 • טיפול בתנאי העסקה ותנאי שכר.
 • גיוס וקליטת עובדים ומרצים חדשים .
 • טיפול בסיומי עבודה ופרישה לגמלאות.
 • ניהול וארגון ועדות מינויים וועדות שכר .
 • ארגון וטיפול במכרזים אקדמיים ומנהליים.
 • תקינה, תקציב והגדרות תפקיד.
 • פעילויות רווחה
 • פיתוח הסגל האקדמי והמנהלי : השתלמויות מקצועיות, לימודים אקדמיים, השתתפות בכנסים וימי עיון, איגודים מקצועיים ועוד.
 • הובלת תהליכי שינוי בארגון.
 • היבטים משפטיים וטיפול בחוזי העסקה.
 • יישום הסכמים קיבוציים וחוזרי מנכ"ל.