משאבי אנוש - סגל אקדמי

באנר סגל

משאבי אנוש - סגל אקדמי

דלת פתוחה: 
בניין א, קומה 2 חדר 243. 8:30 - 12:30 , 13:30 - 15:00.

משרד משאבי אנוש סגל אקדמי מיישם את המטרות והמדיניות של המערכת הפדגוגית במכללה ופועל בזיקה לחזון המכללה וייעודה, ומחויב לערכים המרכזיים כפי שהוגדרו על ידה.

משרדנו פועל כחוליה המקשרת בין הסגל האקדמי לבין גורמים פנים מכלתיים, ובין הסגל האקדמי לבין גורמים חוץ מכללתיים (משרד החינוך - גף הכשרת עו"ה, גיזברות מחוז ירושלים).

משרדנו מחויב למדיניות משרד החינוך המתייחסת למכללות האקדמיות בארץ וכן למדיניות הפנים מכללתית המתעדכנת מעת לעת. היות שכך, משרדנו מחויב לסדרי ההיערכות ולתנאי השירות של סגל המרצים, בהתאם להוראות משרד החינוך. אנו פועלים בהתבסס על הסכמים קיבוציים, חוזרי מנכ"ל וחוזרי מנהל אגף בכיר לכוח אדם בהוראה במשרד החינוך. כמו כן, אנו פועלים למניעת אפליה ושמירה על שוויון הזדמנויות מלא.

פעילות המשרד

  • קבלת קהל ומתן שרות שוטף לסגל המרצים הפעיל, עובדי מדינה ועובדי עמותה, בכל נושא הקשור לעדכון תנאי ההשתכרות ( שכר, ותק, דרגה, גמולים).
  • קבלה ושיבוץ של מרצים חדשים במכללה בהתאם לקביעת ועדת הקבלה המוסדית.
  • טיפול בהפסקות עבודה והכוונה בנושא פרישה לגמלאות.
  • טיפול במעמדו של המרצה במסגרת ועדת המינויים.
  • דאגה לרווחת סגל המרצים.
  • אישורי העסקה, בקשות לשבתון/חל"ת, בקשות לשעות נוספות, הסדרי חוזים שונים, בקשות להיעדרות לצרכים אקדמיים ואחרים, מענק שעות השתלמות, החזר שכר לימוד, בירורים הנוגעים לשכר.
  • מעקב אחר נוכחות מרצים בעבודה.
  • פרסום חוזרי משרד החינוך והמכללה לעדכון הסגל בנושאים רלוונטיים ( לדוגמה, מענקי החזר שכר לימוד ומענקי שעות השתלמות, פרויקט מורי מורים, פרסום שוטף ביחס להוראות חדשות או ריענון הוראות בהסתמך על חוזרי מנכ"ל ועל המדיניות המוסדית).
  • אכיפת נהלים המתייחסים לכלל הסגל האקדמי במכללה.

טפסים ונהלים

הצהרה על מקומות עבודה נוספים
מידע על תנאי העסקה של עובדי הוראה במכללות הכפופות למשרד החינוך