Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

שיתוף חומרים: התנסות ולמידה בקהילת דוד ילין

לימודים במכללת דוד ילין
שיתוף חומרים: התנסות ולמידה בקהילת דוד ילין

הינך נמצא כאן

רציונל

עקרון השיתוף והשיתופיות הוא אחד מעקרונות התשתית של למידה מוטת עתיד. המציאות הנוכחית מזמנת לנו הזדמנות להתנסות בכלים חדשים ולבנות שיעורים מגוונים בדרכים שונות. במחשבה זו, אנו משתפים כאן תוצרים מההתנסות המעשית שלכם יחד עם כלים והצעות שהכינו הצוותים הפדגוגיים. כנסו וקבלו השראה, רעיונות, טיפים והדרכה.

תוצרי סטודנטים