Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

באנר אודות המכללה
אלפון אנשי סגל

הינך נמצא כאן

ד"ר
ורטהיימר עדה קלרה
Dr. Ada Klara Wertheimer
עדה וורטהיימר
סגל אקדמי
אימייל 

עוסקת בבלשנות של השפות השמיות  -  עברית,  ערבית,  ארמית,  אמהרית ולשונות שמיות נוספות,  עתיקות וחדשות.
מתמקדת בעיקר בתחביר,  ולאחרונה גם בפרגמטיקה.

מלמדת במכללה מאז שנת  2007. 
לימדתי קורסים שונים במסגרת החוג ללשון העברית ובמסגרת התוכנית של עברית לדוברי ערבית  -   כגון מבוא לבלשנות,  מבוא לבלשנות שמית,  העברית ואחיותיה,  סוגיות בתחביר ובפרגמטיקה,  ועוד.