הינך נמצא כאן

באנר אודות המכללה

אלפון אנשי סגל

הינך נמצא כאן

פרופ'
פלד אלחנן נורית
NO NAME
ראשת החוג
מחלקה: 
מוסדות המכללה
המועצה האקדמית
סגל אקדמי
תואר ראשון - חוגים ולימודי יסוד
החוג לתקשורת
קומה: 
5
חדר: 
503
בניין: 
ד'