Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

באנר אודות המכללה
אלפון אנשי סגל

הינך נמצא כאן

גב'
אגרנובסקי ורה - ורד
Ms. NO NAME
ורה אגרנובסקי
אקדמיה
סגל אקדמי
אימייל 

ההתמחות של גב' אגרונובסקי ורה הינה בלשון העברית. 

תחומי מחקר: התפתחות העברית החדשה, פרודוקטיביות במערכת הפועל

תחומי הוראה: תורת הצורות, תחביר, פיתוח מיומנות הכתיבה, פיתוח מיומנות הדיבור בפני קהל, הוראת עברית כשפה נוספת