Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

באנר אודות המכללה
אלפון אנשי סגל

הינך נמצא כאן

ד"ר
דובנוב קרן
Dr. Keren Dubnov
קרן דובנוב

ראש החוג ללשון העברית

רכזת תוכנית לעריכת לשון עברית

החוג ללשון העברית
סגל אקדמי
אימייל 
טלפון במשרד: 
02-6587527

ד"ר קרן דובנוב למדה בלשנות כללית באוניברסיטת מוסקבה ולשון עברית באוניברסיטת בר אילן והאוניברסיטה העברית בירושלים. היא חוקרת את העברית של ספרות ההשכלה ואת הלשון העברית החדשה. קרן מלמדת בחוג ללשון העברית במכללה מתשס"ח ומרכזת את תוכנית לימודי ההמשך בעריכת לשון מתשע"ח. היא גם משמשת מזכירה מדעית באקדמיה ללשון העברית שנים רבות.

שעת קבלה: בתיאום.