Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

באנר אודות המכללה
אלפון אנשי סגל

הינך נמצא כאן

ד"ר
רויטר ענת
Dr. Anat Reuter
ענת רויטר

ראש המסלול לחינוך יסודי

המסלול לחינוך יסודי
סגל אקדמי
טלפון במשרד: 
02-6558138

ד"ר ענת רויטר משמשת כראש המסלול לחינוך היסודי במכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין,במסגרתו מוכשרים סטודנטים לחינוך והוראה בבית הספר היסודי.

בעבר, שימשה כמדריכה פדגוגית וכרכזת פדגוגית במסלול.

ד"ר ענת רויטר שימשה שנים רבות כמדריכה לחינוך לשוני באזורים שונים בארץ וכמדריכה ארצית בפיקוח על הוראת העברית ביסודי, במשרד החינוך.

שותפה לכתיבת מסמכי מדיניות ותוכניות לימודים, ריכזה את ועדת המקצוע ועמדה בראש צוות כתיבה של מבחנים ארציים.  

תחום ההתמחות - חינוך לשוני והוראת העברית בבית הספר היסודי.

הדרכה והנחיה בתחום טיפוח האוריינות הלשונית בבית הספר היסודי .

מרצה לחינוך לשוני ולהוראת העברית בכיתה ההטרוגנית. בין הקורסים הנלמדים: כתיבה והוראתה, תהליכי כתיבה, הוראת ספרות ילדים ככלי להתמודדות, , הוראה בכיתה רבת שונויות, בדגש על כישורי השפה, הערכה בכיתה ההטרוגנית.