באנר אודות המכללה

אלפון אנשי סגל

ד"ר
אוהד-קרני יעל
Ohad-Karny Yael
ראשה אקדמית של המכינות הייעודיות
מחלקה: 
אקדמיה
מכינה קדם אקדמית
סגל אקדמי
אימייל