באנר אודות המכללה

אלפון אנשי סגל

ד"ר
דויטש יעקב
Yaacov Deutsch
ראש החוג
מחלקה: 
תואר ראשון - חוגים ולימודי יסוד
החוג להיסטוריה ומחשבת ישראל
הרשות למחקר והערכה
סגל אקדמי
אימייל 
קומה: 
2
חדר: 
201
בניין: 
ד'