Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

באנר אודות המכללה
אלפון אנשי סגל

הינך נמצא כאן

גב'
סהר זיוה

מזכירת מסלולים לגיל הרך ומלמ"מ

המסלול לגיל הרך
המסלול לגננות חינוך מיוחד
המסלול מלמ"מ מורים לתלמידים עם מוגבלויות מרובות
מנהלה
מזכירות מסלולים ותכניות - תואר ראשון
אימייל 
טלפון במשרד: 
02-6558140
קומה: 
3
חדר: 
300
בניין: 
א'