Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

חדשות ועדכונים

הינך נמצא כאן

סגירת הספרייה לקהל בין התאריכים: 18.8.19 - 22.8.19
13.8.19 | 17:00

תזכורת לשבוע הבא:

בין התאריכים: 18.8.19 - 22.8.19 הספרייה תהיה סגורה לקהל.
 
תהיה גישה מהבית לקלדע, למאגרי המידע ולכל המשאבים האלקטרוניים של הספרייה. 
 
חופשה נעימה
 
צוות הספרייה