Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

השאלה בין ספרייתית

הינך נמצא כאן

השאלה בין ספרייתית

השאלה בין-ספרייתית (השב"ס) היא שירות נוסף של ספריית המכללה שמטרתו לעזור לסטודנטים ולמרצים להשיג ספרים וצילומי מאמרים של פריטים שאינם מצויים באוסף שלנו ע"י פניה לספרייה אחרת.

מי רשאי להשתמש בשירות?
סטודנטים, מרצים ועובדי המכללה רשאים להשתמש בשירות.

מה ניתן להזמין?
ספרים, צילומים של מאמרים מכתבי- עת, צילומי פרקים או חלקים של ספרים, תזות וספרים אבודים.

מה לא ניתן להזמין?
ספרים אלקטרוניים או פרקים מספרים אלקטרוניים
ספרים שמורים, ספרי יעץ (כמו מילונים ואנציקלופדיות), כרכים או חוברות שלמות של כתבי- עת, מולטימדיה, ודו"חות.

כיצד ניתן להזמין?
1. בדקו היטב אם החומר נמצא בספריית המכללה.
2. לביצוע ההזמנה נא מלאו טופס השאלה בין ספרייתית

- הקפידו למלא את הפרטים האישיים ואת הנתונים הביבליוגרפים במלואם.

- עזרה במילוי טפסים תוכלו לקבל מן הספרניות.

מהי העלות?

בעקבות הנסיבות שנוצרו סביב הוראה בתקופת נגיף הקורונה:
- לא ייגבה תשלום עבור השאלה בין ספרייתית עד תחילת שנת לימוד תשפ"ב (אוקטובר 2021)
- ייגבה קנס עבור אי-הגעה לאסוף פריט (ספר) שהוזמן בהשאלה בין ספריתית
- אנא סמנו אישור בטופס ההזמנה [] "מוכן לשלם" אל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה

השירות חינם עבור מרצים ועובדים.
לסטודנטים: ספר/ תזה : 20 ₪
צילום מאמר או פרק מספר: 10 ₪

שימו לב: מרגע מילוי הטופס וביצוע ההזמנה, המזמין מתחייב לשלם עבורה ואין אפשרות ביטול.

תוך כמה זמן מגיע החומר?
ספרים בדרך כלל הזמנות יסופקו תוך שבועיים.
מאמר יסופק תוך ימים בודדים.
הודעה על קבלת החומר תשלח באמצעות דואר אלקטרוני.
הספרים יושאלו לתקופה של שבועיים ואין הארכה אוטומטית של ספרים שהוזמנו דרך השב"ס.
ניתן לבקש הארכה ע"י פניה לספרנית, אבל מועד החזרת הספרים נקבע על ידי הספרייה המשאילה.
היכן אנו נמצאים?
דלקפ ההשאלה
שעות העבודה: ימים א'- ה' 8.30 - 16.00
פרטים נוספים אצל הספרנית האחראית רעיה צימרמן.
טל' המחלקה: 02-6558184

דוא"ל: dill@dyellin.ac.il