Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

כתב העת "ספרות ילדים ונוער"

באנר מחקר ופרסומים
כתב העת "ספרות ילדים ונוער"

הינך נמצא כאן

cover_literature2

"ספרות ילדים ונוער" הוא כתב עת שפיט המופיע בפורמט מודפס ומקוון, ומעניק במה למאמרים עיוניים ומחקריים בנושא ספרות לילדים ולנוער, הכוללים דיון שנגזר מתיאוריות ספרותיות, חינוכיות, פסיכולוגיות וחברתיות – פמיניסטיות, קוויריות, פוסט-קולוניאליסטיות וכיוצא באלה. המאמרים עשויים לדון לא רק בפן הספרותי אלא אף בהיבט הדידקטי, החינוכי, הלשוני, האמנותי, ההיסטור...קרא עוד >

חברי המערכת

ד"ר רננה גרין-שוקרון (עורכת), פרופ' מירי ברוך, פרופ' אילנה אלקד-להמן, ד"ר סלינה משיח, ד"ר בתיה מעוז, ד"ר רות בורשטיין, ד"ר ורד טוהר, ד"ר סמדר פלק-פרץ.

כתובת המערכת למשלוח מאמרים ולהזמנת חוברות:

המרכז לספרות ילדים, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין, ת.ד. 3578, בית הכרם, ירושלים, 9103501.

טל. 02-6558179

דוא"ל: renanas@dyellin.ac.il

זכויות יוצרים: כל הזכויות שמורות ל"קרן הספריות לילדי ישראל" בלבד. אין להעתיק  או להפיץ קטעים מתוך כתב העת ללא אישור בכתב ממערכת כתב העת "ספרות ילדים ונוער".