אירועים במכללה

28 יולי

9:00

ביום ג', ז' באב תש"פ, 28 ביולי 2020 יתקיים יום יעוץ והדרכה להכנת מערכת שעות לשנה"ל תשפ"א >