הינך נמצא כאן

אירועים במכללה

הינך נמצא כאן

30 דצמבר

16 ינואר

8:00

החוג ללשון העברית במכללה מתכבד להזמינכם לחגיגת יום העברית >