Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

דבר המנהלת

קומה שלישית מבט כללי
דבר המנהלת

הינך נמצא כאן

דבר המנהלת

ספריית מכללת דוד ילין משרתת אלפי סטודנטים וסגל הוראה של כ- 450 מרצים. הספרייה מעניקה לתלמידים ולסגל מגוון שירותיםהכוללים גישה למאמרים וספרים מקוונים בעברית  ערבית ובאנגלית, השאלות והשאלה בין ספרייתית הדרכות כיתתיות, והדרכות פרטניות על מאגרי מידע ועוד. הספרייה מעבירה קורס חובה מקוון לתלמידי שנה א' להכרת הספרייה בעברית ובערבית.

הספרייה פועלת באופן אקטיבי להנגשת אוסף הספרייה לתלמידים ולסגל המרצים ולדייק את תחומי האיסוף ואיכות החומרים כך שאלו יתאימו ויתמכו בצרכי ההוראה, הלמידה והחקר של סטודנטים, והסגל במגוון בתחומים הנלמדים במכללה.

ספריית המכללה נמצאת בצומת של שינויים שמקורם בתמורות משמעותיות שחלות בשנים האחרונות בתפישת דרכי ההוראה, בשיטות הלמידה וגיוון אוכלוסיית התלמידים. כל אלו מאתגרים את עבודת הספרייה ומשפיעים על מאפייני השירותים, המשקל וההתאמות שלהם לשדה ההוראה המשתנה.  בין הגורמים המשפעים על עבודת הספרייה ניתן למנות גיוון ופערי ידע אורייני וטכנולוגי בין התלמידים, שינויים בשיטות הוראה, תיעדוף למידה עצמית, הסתמכות על מקורות מקוונים על פני ספרים, אלמנטים ויזואלים על פני קריאת טקסטים.

שינויים שחלים בדרכי ההוראה כוללים מעבר מהוראה פרונטלית חד כיוונית ממוקדת תוכנית לימודים קשיחה להוראה המבוססת על הלומד במרכז והמרצה כמנחה. כמו כן ישנה העדפה להשתתפות והתנסות, ניסוי ותצפית ועבודה קבוצתית, כאשר חלק מתוצרי הלמידה הופכים מטקסטואליים למבוססי מדיה.

לחלק ניכר מהתמורות הללו ישנה השפעה על עבודת הספרייה. בשל ריבוי וגיוון מקורות המידע ישנו צורך בהדגשת ושיקוף החשיבות של ביקורתיות כלפיהם. צוות הספרייה פועל בכדי לגשר על פערים אורייניים ודיגיטליים בכדי לאפשר גישה לכלל המשאבים שהספרייה רוכשת. הדגשת הצורך במיקוד, איזון בין גישות שונות, ויצירת שיווי משקל בין חומרים אקדמאיים ומעשיים בנושא הנלמד והנחקר כאשר הלמידה היא עצמית או קבוצתית ושדה האפשרויות הנלמדות נרחב. למידה מתוך התנסות אישית (מעשית) לעומת הצורך בתיקוף אקדמי, שימוש במגוון חומרים שחלקם לא נמצאים במסגרת הרכש או הגישה של הספרייה אלא במרחב האינטרנט (לדוגמא) דבר שמיתר ומערער את הרלוונטיות של הספרייה.

היבטים פרקטים יותר כוללים מתן דגש על הנגשת חומרי הדרכה באמצעות שימוש בסרטונים, פורמטים קצרים וממוקדים ובמדיה חברתית, העדפת דיגיטל כפורמט נגיש 24/7. השתמשת חלק מהספרייה לעבודה קבוצתית. מתן כלים ללימוד לאורך החיים שבו הדגש הוא על הדרך ו"האיך" ולא רק על התכנים והידע עצמו "מה". העמקת הקטלוג וכלי הגילוי בכדי לגשר על ובין – דיסציפלינות.

כמנהלת,  אני מתמודדת מדי יום עם צרכים משתנים של סטודנטים וסגל לצד חשיבה כיצד לגשר ולהנגיש לדור ה-Z (והאלפא בקרוב)  את העושר שטמון בספרייה ולשמר את הרלוונטיות והמרכזיות שלה בתהליך הלמידה. זוהי משימה בהתהוות ולכן לא אסכם אלא אציין שאנו חיים בתקופה מרתקת ומאתגרת מחשבתית ומעשית כאחת.


ביבליוגרפיה

גולדברג, ע. (2017). דור הגוגל כאתגר למערכת החינוך. לימודים: כתב עת וירטואלי לענייני חינוך והוראה, 13, 9-1

רן, ע', אלמגור, ר' יוספסברג-בן יהושע (חסר תאריך) סקירת מידע – הלומדים החדשים: מאפייני דור ה-Z בכיתה ומעבר לכותלי בית הספר. פורט"ל מס"ע, מכון מופ"ת.

https://portal.macam.ac.il/article/%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%9E...