Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

חדשות ועדכונים

חדשות ועדכונים

הינך נמצא כאן

הסיפור המרכזי

29.9.20 | 6:00

לסטודנטים, למרצים ולעובדי המנהל שלום רב,

בלילה בין 7 ל-8 בינואר יהודק הסגר במדינת ישראל. מדובר בסגר השלישי מאז תחילת המשבר לפני קרוב לשנה. גם בין