Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

הדפסה וצילום

הינך נמצא כאן

הדפסה, סריקה וצילום

בכל קומה של הספרייה יש מכונה להדפסה ולצילום גם יחד, הפועלת באמצעות כרטיס סטודנט.

במכונת הצילום בקומת הביניים ובקומה העליונה ניתן גם לסרוק. סריקה אינה עולה כסף.

מכונת צילום באמצעות מטבעות מוצבת בקומה העליונה. המכונה אינה מחזירה עודף.

אי אפשר לשלם בכרטיס אשראי.

שימו לב!

בספרייה ניתן להדפיס ולצלם רק בשחור/לבן. בחדר המחשבים ניתן להדפיס גם בצבע.

כיצד מדפיסים?

מכל אחד ממחשבי הספרייה ניתן לשלוח הדפסה המגיעה ישירות לשרת ההדפסות.

הכניסה למחשבי הספרייה היא באמצעות מספר הזהות והקוד האישי. רק כך תוכלו לשלוח חומר להדפסה במדפסות המופעלות בכרטיס הסטודנט. אם שולחים הדפסות ממחשב הפתוח על שם מישהו אחר המדפסת לא תזהה את השולח ולא תדפיס.

יש להעביר את כרטיס הסטודנט מעל המכשיר הצמוד למדפסת/מכונת צילום ולבחור "הדפסה" או "צילום".

במסך השרת מופיעות בו זמנית כל הקריאות להדפסה. יש לבחור את המסמך שברצונך להדפיס וללחוץ על האייקון של המדפסת.

הטענת כרטיסי סטודנט

כרטיס הסטודנט משמש גם ככרטיס צילום והדפסה כאשר הוא מוטען.

ניתן להטעינו בחדר המחשבים, בניין א' קומה 3 או במכשיר להטענת כרטיסי סטודנט לצילום והדפסה במסדרון המוביל אל הספרייה.

אין אפשרות לעשות זאת בספרייה. זכרו להטעין מראש את הכרטיס!