Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

הדפסה, סריקה וצילום

הינך נמצא כאן

הדפסה, סריקה וצילום

בכל קומה של הספרייה יש מכונה להדפסה ולצילום גם יחד, הפועלת באמצעות כרטיס סטודנט.
יש לטעון את הכרטיס בכסף. הסכום שנטען ישמש גם להדפסות וגם לצילומים.
 
שימו לב!
בספרייה ניתן להדפיס ולצלם רק בשחור/לבן. בחדר המחשבים ניתן להדפיס גם בצבע.
הדפסה וצילום למרצים

ההמכללה מספקת שירותי צילום והדפסה לסגל ההוראה באמצעות פריסה רחבה של מדפסות ומכונות צילום ברחבי הספרייה.

הדפסות וצילום לסטודנטים