Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

שירותי הספרייה לבוגרי המכללה

הינך נמצא כאן

השאלת ספרים ע"י בוגרי המכללה

בוגרת או בוגר אשר מעוניין להשתמש בשירותי הספרייה יכולים לעשות זאת ללא עלות, אך נדרשים להפקיד פקדון של 500ש"ח אשר יוחזר כאשר כרטיס הקורא יסגר.
 
1. בוגרת או הבוגר המעוניינים בהשאלת הספרים יפנו למדור שכר לימוד לשם העברת  סך של  500 ₪ פיקדון עבור שימוש  בספרייה. ניתן לבצע זאת בשתי דרכים:
       א. העברה בנקאית (ראו פרטי חשבון בנק בהמשך)
       ב. כרטיס אשראי (ראו פרטי התקשרות בהמשך)
2. עם סיום תהליך העברה, אנא הביאו את אישור הפקדון שקיבלתם אתכם בפעם הראשונה לספרייה. האישור יאפשר לנו לפתוח  כרטיס קורא.
3. בכדי לאפשר לנו לתת לכם שירות אישי ולפתוח עבורכם כרטיס קורא אנא הגיעו בפעם הראשונה עד שעה לפני סגירת הספרייה
4. כל בוגר יכול לשאול עד 4 ספרים בו זמנית מכלל אוספי הספרייה.
5. בוגרים יקבלו התראות במייל לגבי מועד החזרת הספרים בהתאם לתקופת ההשאלה כפי שזו מצויינת על הספר.
6. איחורים בהחזרה או אבדנים יחוייבו בהתאם לנהלי הספרייה.
 
פרטי התקשרות עם הספרייה:
טלפון: 02-6558184
מייל: sifria@dyellin.ac.il
שעות פעילות משתנות עפ"י הלוח האקדמי, אנא התעדכנו באתר המכללה, בטלפון או במייל.
 
להלן פרטי העברת התשלום על הפקדון:
 
א. דרכי פניה למדור שכר לימוד:
העברה הבנקאית: באמצעות חשבון:
בנק דיסקונט – 11
סניף – 069
מס' ח-ן 128071097
בהערות לציין שם+ ת.ז הסטודנט/ית
 
יש להעביר את הטופס יחד עם  אישור למייל: DYSLIMUD@DYELLIN.AC.IL
 
ב. תשלום באשראי באמצעות הטלפון:
טלפון: 02-6581111
שעות מענה טלפוני: א'- ה' 9:30-12:30
ניתן להשאיר הודעה למענה הקולי בבקשה שיחזרו למספר שהשארתם.