צוות הספרייה

שם

מספר טלפון

תפקיד/מחלקה

דוא"ל

ספרייה

02-6558172

מזכירות הספרייה

libdyl@dyellin.ac.il

אילת נבון

02-6558181

מנהלת הספרייה

eilatn@dyellin.ac.il

מאיה אלקיים

02-6558183

אוסף מולטימדיה

maya-e72@dyellin.ac.il

בטי אסולין

02-6558182

סגנית מנהלת ומתאמת מערכות בספרייה

bettya@dyellin.ac.il

עפרה כהן

02-6558183

קיטלוג ומיון

cohof@dyellin.ac.il

רחל בן אליעזר

02-6558180

כתבי-עת והשאלה בין-ספרייתית

rachelb@dyellin.ac.il

שולי בן נון

02-6558185

הדרכה ויעץ

shulibnr@dyellin.ac.il

ד"ר רננה גרין-שוקרון

02-6558179

המרכז לספרות ילדים ונוער

syeladim@dyellin.ac.il

עפרה כהן

02-6558183

קיטלוג ומפתוח

cohof@dyellin.ac.il

רנה ליפשיץ

02-6558172

מזכירת הספרייה 

raisarr@dyellin.ac.il

אמל עבדלרחמן

02-6558163

הדרכה ויעץ - גם בערבית

amalabed@dyellin.ac.il

רעיה צימרמן

02-6558184

השאלה

raisa@dyellin.ac.il

חני סונקו

02-6558183

השאלה

sonkgana@dyellin.ac.il