Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

מדריכים

באנר ספרייה ניסיון
מדריכים

הינך נמצא כאן

מדריכים – חינוך מיוחד

רשימות אלו הם נקודת התחלה לחיפוש חומרים בנושא חינוך מיוחד ואינם מהווים את סך החומרים הקיימים.
 
רשימת כתבי עת בעברית
 • אוריינות ושפה 
 • ביטחון סוציאלי
 • ד"ש 
 • הייעוץ החינוכי
 • כתב עת ישראלי לריפוי בעיסוק (IJOT)
 • מגמות
 • מפגש לעבודה חינוכית סוציאלית
 • סחי"ש - סוגיות בחינוך מיוחד ושילוב
 • עיונים בחינוך
 • עיונים בשפה וחברה
 • פסיכו-אקטואליה
 • שיחות
 • תקשורת תומכת וחליפית

כתבי עת באנגלית הנרכשים על ידי הספרייה
 • American Journal of Intellectual and Developmental Disabilities
 • Good Autism Practice
 • Intellectual & Developmental Disabilities
 • Intervention in School and Clinic
 • Journal of Attention Disorders
 • Journal of Learning Disabilities
 • Teacher Education & Special Education
 • Young Children
 • Zero to Three

כתבי עת באנגלית - גישה דרך מאגרי מידע
 • American Annals of the Deaf
 • Annals of Dyslexia
 • British Journal of Educational Psychology
 • British Journal of Learning Disabilities
 • British Journal of Special Education
 • Dyslexia
 • Education and Training in Autism and Developmental Disabilities
 • Education and Treatment of Children
 • Educational Psychologist
 • Educational Psychology in Practice
 • Educational Psychology Review
 • Exceptional Children
 • Focus on Exceptional Children
 • International Journal of Disability, Development & Education
 • Journal of Applied Behavior Analysis
 • Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities
 • Journal of Autism and Developmental Disorders
 • Journal of Behavioural Education
 • Journal of Deaf Studies and Deaf Education
 • Journal of Developmental and Physical Disabilities
 • Journal of Intellectual and Developmental Disability
 • Journal of Intellectual Disability Research
 • Journal of Speech, Language and Hearing
 • Language, Speech & Hearing Services in Schools
 • Journal of Visual Impairment and Blindness
 • Learning Disabilities -- A Contemporary Journal
 • Learning Disabilities Research & Practice
 • Learning Disability Quarterly
 • Preventing School Failure
 • Psychology in the Schools
 • Reading and Writing Quarterly
 • Reading Improvement
 • Reading Teacher
 • Sex Education
 • Support for Learning
 • Teaching Exceptional Children 
 

תתי-נושאים בחינוך מיוחד מקטלוג הספרייה
 • אוטיזם
 • בעיות רגשיות
 • צרכים מיוחדים
 • בתי ספר
 • הוראה
 • הוראה מותאמת (מתקנת ומשקמת)
 • הוראת הכתיבה
 • הוראת הקריאה
 • הוראת חשבון
 • הפרעות התנהגות
 • הפרעות קשב וריכוז
 • זכויות
 • חינוך
 • חינוך מיוחד
 • ילדים בסיכון
 • ישראל-חברה
 • למידה
 • לקויי התפתחות
 • לקויי למידה
 • לקויי ראיה
 • לקויי שמיעה
 • לקויי שפה
 • לקויי תקשורת
 • מוגבלות שכלית התפתחותית
 • מורים
 • משפחות ילדים עם צרכים מיוחדים
 • נגישות
 • נוירולוגיה
 • נוער בסיכון
 • נכות
 • פסיכולוגיה
 • פסיכולוגיה התפתחותית
 • פסיכותרפיה
 • פסיכיאטריה
 • רגשות
 • שילוב בעלי צרכים מיוחדים
 • שיתוק מוחין
 • תכניות התערבות
 • תכניות חינוכיות
 • תלמידים
 • תסמונות
 • תקשורת בינאישית
 • תקשורת תומכת וחליפית
 • תרפיות 

מכוני מחקר, מוסדות וגופים המתמחים בחינוך וחינוך מיוחד
הגישה פתוחה אלא אם מצוין אחרת.
אם יש קושי להשיג חומרים אנא התייעצו עם ספרנית או ספרן

 
שם תחום תכנים

אבני ראשה: המכון הישראלי למנהיגות בית ספרית

חינוך וקהילה

וידאוקסטים, דוחות מחקרים, תקצירי מחקרים, כלים

קרן שלם

חינוך מיוחד-התמחות במוגבלות שכלית התפתחותית

עבודות מחקר, כלי מחקר, מאמרים, חומרי הדרכה

בית איזי שפירא

מוגבלויות וחינוך מיוחד

מחקרים, הרצאות, כתבי עת, מצגות, סרטונים, ספרים, תכניות התערבות

המכון לחקר עתידים בחינוך

פיתוח פדגוגיה מכוונת עתיד, מדעים, חינוך מגדרי, בינה מלאכותית

דוחות מחקר, תקצירים בעברית למאמרים באנגלית, כלים, מצגות (מקשר לאגף המו"פ של משרד החינוך)

שווה ערך – מאגר ידע בלימודי מוגבלות

הפריטים שבמאגר מבוססים על מחקר אקדמי או יישומי וכוללים מאמרים, פרקים וספרי עיון שעברו שיפוט

המאגר כולל מקורות: מקורות העוסקים במוגבלות בישראל (בעברית ובאנגלית) ומקורות הבוחנים שאלות בתחום לימודי המוגבלות בעברית. שני סוגי המקורות הם מבוססי מחקר ועוסקים בהיבטים חברתיים, תרבותיים, היסטוריים, כלכליים, פוליטיים ואתיים של מוגבלות, וכן בחוויית החיים, רצונות, העדפות ועמדות של אנשים עם מוגבלות.

מעמערך ההדרכה ופיקוח על החינוך המיוחד מחוז ירושלים

מערך ההדרכה חינוך מיוחד במחוז ירושלים

כולל מעל 40 מדריכים החומרים נאספים על ידי צוות המדריכים של מערך ההדרכה חינוך מיוחד במחוז ירושלים ובמנח"י בהובלת נעמי אריאל


 

דוחות ומסמכים נוספים