Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

אודות המרכז לספרות ילדים ונוער

הינך נמצא כאן

אודות המרכז

מנהלת המרכז: ד"ר רננה גרין שוקרון

טל: 6558179 - 02

דוא"ל: renanas@dyellin.ac.il

המרכז לספרות ילדים ונוער נועד לפתח ולקדם את המודעות לספרות זו, הן בתוך המכללה - בקרב תלמידיה ומוריה - והן בקרב הציבור שמחוץ לה:
גננות, מורים ומחנכים, הורים, ספרנים וחוקרי-ספרות.

לרשות המרכז עומד אוסף גדול ומעניין של ספרות ילדים ונוער בעברית וכן קיים מדור לספרות ילדים בערבית.
האוסף העברי מבטא חתך היסטורי של ספרי ילדים ונוער משנות ה- 30, ה- 40 ואילך, ועד היום הזה.
ספריית המרכז ממוחשבת וכוללת קטלוגים על-פי מחברים, כותרים, מאיירים ונושאים.
כמו-כן, ישנם תיקי סופרים ומשוררים המכילים כתבות, ראיונות, ומאמרי ביקורת.
בנוסף, מוציא המכון רשימות ביבליוגרפיות לקראת כל חג.

פעילויותיו של המרכז מגוונות:

עריכת ימי עיון בנושאי ספרות ילדים מהיבטים שונים; ספרותיים, לשוניים, חינוכיים ואמנותיים.
הדרכה ועידוד קריאה של תלמידי החטיבה הצעירה של המכללה.
הדרכת סטודנטים בשימוש בספרות ילדים ככלי עזר בנושאי הלימודים השונים.
הפעלת המרכז כמרכז מידע למורי המכללה ותלמידיה בפרט, ולאנשי חינוך בכלל.

אולם הקריאה של המרכז משמש כחדר לימוד ומעבדה בשיעורים רלוונטיים

המרכז לספרות ילדים