חד"ש מן הספרייה

חד"ש מן הספרייה

עלון בנושאי ספרות ותרבות שנכתב ע"י ד"ר דניה אנזנברג, מנהלת הספרייה.

עלון חדש מופיע בתחילת כל סמסטר.

עלון מס' 27 - תפוח
עלון מס' 26 - בדחנים
עלון מס' 25 - אלף לילה ולילה
עלון מס' 24 - ספרים אסורים