Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

הכשרת ספרנים-מידענים ומנהלי ספריות

המרכז ללימודי תעודה

הכשרת ספרנים-מידענים ומנהלי ספריות

הינך נמצא כאן

תעודת זהות

לרישום וקבלת סטודנטים: 
ליפשיץ רנה

מתעניינים בתוכנית?

מלאו פרטים ונחזור אליכם

חייגו 02-6558111 שלוחה 1

עידן המידע מציב אתגרים חדשים לעולם הספריות ולמידענים. התכנית להכשרת ספרנים ומידענים רואה בכך הזדמנות לבחינה והגדרה מחדש של תפקיד הספרן-מידען והספרייה ולבחינה מחודשת של הקשר של הספרייה עם לקוחותיה. כפי שמעיד שם המקצוע החדש, הספרנים של היום אינם עוסקים רק בתוכן מודפס ובהשאלת ספרים, אלא - הינם מומחים לאיתור מידע מקוון ומודפס, ולטכנולוגיות מתקדמות הרלוונטיות לעולם הספרייה והמידע.

התכנית להכשרת ספרנים מידענים במכללת דוד ילין, מכשירה את הלומדים בהתאם לתפיסה שמידען-ספרן במאה ה-21 איננו משרת את קהל מבקרי הספרייה בלבד, אלא עליו לצאת אל הקהילה ולהנגיש לקהל הלקוחות את הספרייה ומוצריה בדרכים שונות. בתכנית ההכשרה נלמד על תוכנות חדשות ומתקדמות לניהול הספרייה, נכיר מאגרי מידע דיגיטאליים, נלמד על אסטרטגיה שיווקית לספרייה המודרנית, נחשף לשיטות לעידוד קריאה ועוד.

ראשת התכנית

ד"ר דניה אנזנברג, מנהלת הספרייה של המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין, מומחית בספרנות חינוכית ובעידוד הקריאה. dania@dyellin.ac.il

בתכנית הלימודים

  • צורות שונות של ארגון ושל הפצת מידע
  • טכנולוגיות מידע בספריות: תוכנות לניהול ספרייה, דיגיטציה בספרייה, הספרייה הספרן והאינטרנט, בניית אתר הספרייה ועוד
  • ניהול ספרייה ופיתוח אוספים
  • תפקידי הספרייה במוסדות חינוך: ספריית בית הספר, הדרכת קוראים בכתיבת עבודה, ספרות ילדים
  • עידוד הקריאה
  • פרסום הספרייה ושיווקה
  • הספרייה הציבורית

מטרת הלימודים

להכשיר ספרנים-מידענים שינהלו ויפעילו ספריות שונות: ספריות ציבוריות, ספריות במכללות אקדמיות, מרכזי משאבים בבתי ספר, מרכזי מידע טכנולוגיים ועוד.

תעודה

לעומדים בדרישות התכנית תוענק תעודת ספרן-מידען מורשה מטעם המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין והמחלקה לספריות במשרד התרבות.

סגל המרצים