Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

זום, מחשבים ורשת אלחוטית

זום, מחשבים ורשת אלחוטית
זום, מחשבים ורשת אלחוטית

הינך נמצא כאן

זום, מחשבים ורשת אלחוטי

 
בספרייה ישנם מחשבים הפתוחים לשימוש הסטודנטים והסגל ובכלל זה בזום. לצורך שימוש בהם יש צורך בשם משתמש וסיסמה (כמו זו של המודל). אורחים לא יכולים להשתמש במחשבים אלו. אנו ממליצים להגיע עם מחשב נייד מהבית. ברחבי הספרייה ישנן נקודות חשמל והטענת טלפונים רבות.
בספרייה (וברחבי המכללה) ישנו WIFI שעליו ניתן להתחבר ללא סיסמה.
 
שימו לב: תלמידים שמעוניינים לצפות ולהשתתף בשיעורי זום מהספרייה נדרשים להשתמש באוזניות ולשמור על דיבור שקט. ניתן לשאול אוזניות מדלפק הקבלה.
 
זום, מחשבים ורשת אלחוטית