Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

אזורי למידה שקטה ולמידה בקבוצה

אזורי למידה
אזורי למידה שקטה ולמידה בקבוצה

הינך נמצא כאן

מרחבי למידה ועבודה בספרייה

 
בספרייה ניתן לשוחח, בשקט. למעט במרחב השקט שבו לא ניתן לשוחח או להרעיש בשום אופן. בכל מרחבי הספרייה לא ניתן לשוחח בטלפונים או לגרום לרעש שמפריע לעבודה של משתמשי הספרייה האחרים. בכדי לאפשר סוגי למידה ועבודה מגוונים חולקו מרחבי הספרייה לאזורי עבודת בקבוצות, עבודה אישית ומרחב עבודה שקט. במרחבים שבהם העבודה אישית ניתן לעבוד בזוגות ולשוחח כל עוד אין הדבר מפריע למשתמשים האחרים.
 
שימו לב: הספרייה משמשת כלל הסטודנטים וסגל המכללה במגוון דרכי עבודה ולמידה. צוות הספרייה מקפיד שהספרייה תשמש כמרחב עבודה נעים ושקט בעבור כולם. אנא הימנעו מאי-נעימות כבדו את עמיתיכם למרחב העבודה.
 
להלן פירוט אזורי העבודה:
  • קומת כניסה – תתאפשר למידה בקבוצות
  • ספריית ילדים – תתאפשר למידה בקבוצות
  • קומת ראשונה – עבודה אישית ואיזור שקט
  • קומה עליונה – עבודה אישית