הינך נמצא כאן

השאלה

שירותי השאלה

שאלות בנושא השאלת ספרים, ניתן להפנות למחלקת השאלה בטלפון:  02-6558184 או בדוא"ל לרעיה צימרמן raisa@dyellin.ac.il

 • סטודנטים מורים ועובדי המכללה זכאים לשאול ספרים עם הצגת כרטיס קורא.
 • תלמידים חדשים נדרשים להציג טופס מערכת לימודים או קבלה על תשלום שכר לימוד בבואם לפתוח כרטיס קורא בספרייה.
 • קורא רשאי לשאול סך הכל 15 ספרים, מתוכם 6 ספרי ילדים.
 • אין להעביר ספר מקורא לקורא ללא רישום במחלקת השאלה.
 • סוגי ספרים שאינם ניתנים להשאלה: ספרי יעץ, כתבי עת, ספרים שמורים, וספרים המסומנים במדבקה ורודה.
 • הספרים המיועדים להשאלה מושאלים לתקופות זמן שונות, בהתאם לצבע המדבקות שעליהם.
 • כל ספר המוצא מן הספרייה, אפילו לזמן קצר, לצילום או לשיעור, חייב ברישום בדלפק ההשאלה.

 

הארכת תקופת ההשאלה

בספרייה מופעלת הארכה אוטומטית של ההשאלות כשירות לקוראים. השירות יינתן אך ורק לקוראים שעדכנו אותנו אודות פרטי הדואר האלקטרוני שלהם. ההארכה מתבצעת באופן אוטומטי כל עוד הספר אינו מוזמן.
כאשר יוזמן ספר ע"י קורא אחר, לא תתבצע הארכה ויש להחזירו במועד. הודעה על כך תקבלו בדואר אלקטרוני ובמסרון לטלפון הסלולארי.

אין אפשרות להאריך ספרים המושאלים ללילה. גם לגבי ספרים אלה תישלח הודעה בדואר אלקטרוני ובמסרון.

לתשומת לבכם!
כאשר מתקבלת ההודעה בדואר אלקטרוני :
"התאריך לא שונה - ניתן להתעלם משורה זו, ההארכה האוטומטית תמשך" אפשר להתעלם מן ההודעה, אין הכרח להחזיר את הספר מייד. בכל מקרה אחר נא לפנות למחלקת ההשאלה באופן מיידי.

חשוב מאוד! 
האחריות לבדיקת הדואר האלקטרוני ומצב ההשאלות וההארכות ב"כרטיס הקורא שלי" מוטלת עליכם!
אם ברצונכם לוודא שבידינו כתובת דוא"ל ומספר טלפון סלולארי עדכניים, תוכלו לעשות זאת בדלפק ההשאלה
או ב"כרטיס הקורא שלי" בקטלוג הספרייה באינטרנט.

לא ניתן להאריך את משך ההשאלה של ספר שהוזמן על ידי קורא אחר. ספר שמועד החזרתו עבר ניתן להאריך רק בדלפק ההשאלה.

הזמנת/החזרת ספרים

הזמנת ספרים תעשה על ידי הקורא באמצעות הקטלוג הממוחשב.

ספר מוזמן יחכה לקורא במחלקת ההשאלה במשך שלושה ימים מיום החזרתו לספרייה.

לאחר מכן יועבר הספר למזמין הבא או שיחזור למקומו הקבוע על המדף.

לא ניתן להזמין ספר אם קיים עותק פנוי על המדף, או אם עותק הספר נמצא ברשות המזמין.

הקורא יכול לבטל הזמנת ספר באמצעות הקטלוג הממוחשב או בטלפון למחלקת ההשאלה.

החזרת ספרים

על הקוראים להחזיר את הספרים במצב תקין במועד שנקבע, ולמחלקת ההשאלה בלבד, לארון ההחזרות.

קנסות

המאחרים בהחזרת ספרים יחויבו בקנסות. המאחרים בהחזרת ספר מוזמן ייקנסו בקנס מוגדל.

גובה הקנס יחושב בהתאם לאיחור ולסטטוס הספר:
- איחור בהחזרת ספר היוצא לשבוע, שבועיים או שלושה ימים - 1 ש"ח ליום.
- איחור בהחזרת ספר היוצא ללילה - 10 ש"ח ליום.
- איחור בהחזרת ספר מוזמן - 10 ש"ח ליום.

קוראים המאבדים ספר או מחזירים ספר פגום יחויבו בתשלום או בקניית ספר חדש.

יש לשלם את הקנסות עד חודש לאחר מועד האיחור. אי תשלום הקנס יגרור הפסקת השאלת ספרים נוספים.
במקרה של מחלה או מילואים, יש להביא אישור והקנס יבוטל.

 

הבהרת ההודעות בנושא הארכה אוטומטית

נוסח ההודעה המציינת את הסיבה לאי-הארכה

הסבר

מה צריך מקבל ההודעה לעשות?

יש הזמנות עבור הפריט

הספר שברשותך הוזמן על ידי קורא אחר

יש להחזיר את הספר עד מועד ההחזרה המצוין במכתב

התאריך לא שונה - ניתן להתעלם משורה זו, ההארכה האוטומטית תמשך

המחשב כבר האריך אוטומטית את תקופת ההשאלה ואין אפשרות להאריכה יותר

להתעלם מן המכתב ואין חובה להחזיר את הספר

פג תוקף כרטיס הקורא בתאריך 31/12/20xx

פג תוקף המנוי לספרייה לשנת 20xx

לגשת לדלפק ההשאלה עם התעודה המזהה כדי לחדש את המנוי לשנת הלימודים הנוכחית

כבר הגיע למס' ההארכות המקסימלי

הספר מושאל ללילה ואי-אפשר להאריך את ההשאלה דרך האינטרנט או הטלפון

לגשת לדלפק ההשאלה עם הספר כדי לבדוק האם אפשרי להאריך לעוד לילה או להחזיר לתיבת החזרה

חסימה מקומית- 99 Has fines – Patron has no privileges
חסימה מקומית – 99 DYL

לקורא יש חובות וקנסות ולכן כל זכויות הקורא חסומות

לגשת לדלפק ההשאלה באופן מידי לשם הסדרת חובותיו לספרייה

שאלות נפוצות

 • איבדתי את הספר, מה עלי לעשות?

  לגשת לאחראית ההשאלה.

 • איך אפשר לבדוק אילו ספרים שאלתי בעבר?

  דרך "כרטיס הקורא שלי" בהיסטוריית ההשאלות.

 • סיימתי את לימודי במכללה אך יש לי עדיין צורך בספרים לשם כתיבת עבודה סמינריונית. מה עלי לעשות?

  לגשת לדלפק ההשאלה, לקבל טפסים ולהפקיד פיקדון במזומן במדור שכר לימוד.
  השאלת הספרים תתאפשר לאחר הפקדת הפיקדון עד לסיום כתיבת העבודה.
  אפשר לשאול עד 6 ספרים בבת אחת.

 • כמה זמן יחכה ספר מוזמן במחלקת ההשאלה מיום החזרתו לספרייה?

  ספר מוזמן יחכה לקורא במחלקת ההשאלה במשך שלושה ימים מיום החזרתו לספרייה.
  לאחר מכן יועבר הספר למזמין הבא או שיחזור למקומו הקבוע על המדף.

 • האם אפשר לשאול כתבי עת?

  לא. אפשר לצלם מתוך כתבי עת בתוך הספרייה

 • האם כל הספרים שברשותי מוארכים באופן אוטומטי?

  הספרים היוצאים ללילה לא מוארכים באופן אוטומטי.
  הספרים היוצאים לשלושה ימים, שבוע או שבועיים מוארכים כל עוד אין הזמנה, חסימה עקב קנס או סיום מנוי בספרייה.

 • האם אפשר לשאול מילון מחדר העיון?

  לא ניתן לשאול מילונים מחדר העיון.

  אפשר רק לשאול את המילונים הנמצאים בדלפק ההשאלה.

 • מה מספר הטלפון של מחלקת ההשאלה?

  02-6558184

 • מה צריך לעשות כדי לשאול ספרים בספרייה?

  להציג תעודה מזהה עם תמונה. לתשומת לבכם: לא ניתן לשאול ספרים ללא תעודה.

 • מי זכאי לשאול ספרים בספרייה?

  סטודנט, מרצה, או עובד במכללה עם הצגת תעודה מזהה.

 • האם יש הגבלה בכמות הספרים שאפשר לשאול?

  אפשר לשאול עד 15 ספרים בבת אחת, מתוכם 6 ספרי ילדים.

 • איך אפשר לבדוק אילו ספרים ישנם ברשותי ומהו מועד החזרתם?

  אפשר לבדוק ע"י כניסה ל"כרטיס הקורא שלי" בקטלוג הספרייה.

 • מהם שם המשתמש והסיסמא לצורך כניסה לכרטיס הקורא בקטלוג?

  מזינים את מספר תעודת הזהות בשני השדות של "כרטיס הקורא שלי" בקטלוג הספרייה

 • איך אדע שעלי להחזיר ספר ששאלתי?

  מועד השאלת הספרים מתארך באופן אוטומטי, מלבד הספרים היוצאים ללילה.

  כאשר הספר מוזמן, הקורא מקבל הודעה על כך במסרון לטלפון הסלולארי ולתיבת הדואר האלקטרוני,

  לפי הפרטים הרשומים בכרטיס הקורא בספרייה. לכן מאד חשוב לעדכן פרטים אלה בדלפק ההשאלה.

 • האם אפשר להאריך ספר ללילה באמצעות האינטרנט או הטלפון?

  לא. חייבים לבוא לספרייה כדי להחזירו

 • לא מגיעות הודעות של הארכה אוטומטית למייל שלי. האם זה אומר שיש בעיה?

  לא. המערכת שולחת הודעות רק כשלא ניתן להאריך את השאלת הספרים. אם אין שום בעיה ונעשתה הארכה אוטומטית, המערכת לא שולחת מכתב על כך.

  האחריות לבדיקת הדואר האלקטרוני ומצב ההשאלות וההארכות ב"כרטיס הקורא שלי" מוטלת עליכם!

 • האם ישנה אפשרות להחזיר את הספרים גם כאשר הספרייה סגורה?

  כן. בכניסה לספרייה ניצב ארון להחזרת ספרים בשעות שהספרייה סגורה.

 • הייתי חולה/במילואים לא יכולתי להחזיר את הספרים בזמן. האם עלי לשלם קנס על האיחור?

  לא, בתנאי שישנו אישור רופא/מילואים התואמים את תאריכי האיחור.