Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

השאלה

הינך נמצא כאן

שירותי השאלה

שאלות בנושא השאלת ספרים, ניתן להפנות למחלקת השאלה בטלפון:  02-6558184 או בדוא"ל לרעיה צימרמן raisa@dyellin.ac.il

 • סטודנטים מורים ועובדי המכללה זכאים לשאול ספרים עם הצגת תעודה מזהה.
 • סטודנטים חדשים, שלא רשומים בתוכנת הספרייה, נדרשים להציג טופס מערכת לימודים או קבלה על תשלום שכר לימוד בבואם להירשם בספרייה.
 • קורא רשאי לשאול סך הכל 15 ספרים, מתוכם 6 ספרי ילדים.
 • אין להעביר ספר מקורא לקורא ללא רישום במחלקת השאלה.
 • סוגי ספרים שאינם ניתנים להשאלה: ספרי יעץ, כתבי עת, ספרים שמורים, וספרים המסומנים במדבקה ורודה.
 • הספרים המיועדים להשאלה מושאלים לתקופות זמן שונות, בהתאם לצבע המדבקות שעליהם.
 • כל ספר המוצא מן הספרייה, אפילו לזמן קצר, לצילום או לשיעור, חייב ברישום בדלפק ההשאלה.

 

הארכת תקופת ההשאלה

בספרייה מופעלת הארכה אוטומטית של ההשאלות כשירות לקוראים.

ההארכה מתבצעת באופן אוטומטי כל עוד הספר אינו מוזמן ועוד לא עברה שנה מתאריך ההשאלה.

כאשר יוזמן ספר ע"י קורא אחר, לא תתבצע הארכה ויש להחזירו במועד. הודעה על כך תקבלו בדואר אלקטרוני.

אין אפשרות להאריך ספרים המושאלים ללילה. 

חשוב מאוד! 
האחריות לבדיקת הדואר האלקטרוני ומצב ההשאלות וההארכות ב"כרטיס ספרייה" בקלדע מוטלת עליכם!
אם ברצונכם לוודא שבידינו כתובת דוא"ל ומספר טלפון סלולארי עדכניים, תוכלו לעשות זאת בדלפק ההשאלה או ב"כרטיס ספרייה" בקלדע.

לא ניתן להאריך את משך ההשאלה של ספר שהוזמן על ידי קורא אחר. ספר שמועד החזרתו עבר ניתן להאריך רק בדלפק ההשאלה.

קנסות

המאחרים בהחזרת ספרים יחויבו בקנסות. המאחרים בהחזרת ספר מוזמן ייקנסו בקנס מוגדל.

גובה הקנס יחושב בהתאם לאיחור ולסטטוס הספר:
- איחור בהחזרת ספר היוצא לשבוע, שבועיים או שלושה ימים - 1 ש"ח ליום.
- איחור בהחזרת ספר היוצא ללילה - 10 ש"ח ליום.
- איחור בהחזרת ספר מוזמן - 10 ש"ח ליום.

קוראים המאבדים ספר או מחזירים ספר פגום יחויבו בתשלום או בקניית ספר חדש.

יש לשלם את הקנסות עד חודש לאחר מועד האיחור. אי תשלום הקנס יגרור הפסקת השאלת ספרים נוספים.
במקרה של מחלה או מילואים, יש להביא אישור והקנס יבוטל.

 

שאלות נפוצות

 • האם אפשר להאריך ספר ללילה באמצעות האינטרנט או הטלפון?

  לא. חייבים לבוא לספרייה כדי להחזירו

 • האם ישנה אפשרות להחזיר את הספרים גם כאשר הספרייה סגורה?

  כן. בכניסה לספרייה ניצב ארון להחזרת ספרים בשעות שהספרייה סגורה.

 • הייתי חולה/במילואים לא יכולתי להחזיר את הספרים בזמן. האם עלי לשלם קנס על האיחור?

  לא, בתנאי שישנו אישור רופא/מילואים התואמים את תאריכי האיחור.

 • איבדתי את הספר, מה עלי לעשות?

  לגשת לאחראית ההשאלה.

 • סיימתי את לימודי במכללה אך יש לי עדיין צורך בספרים לשם כתיבת עבודה סמינריונית. מה עלי לעשות?

  לגשת לדלפק ההשאלה, לקבל טפסים ולהפקיד פיקדון במזומן במדור שכר לימוד.
  השאלת הספרים תתאפשר לאחר הפקדת הפיקדון עד לסיום כתיבת העבודה.
  אפשר לשאול עד 6 ספרים בבת אחת.

 • האם אפשר לשאול כתבי עת?

  לא. אפשר לצלם מתוך כתבי עת בתוך הספרייה

 • האם אפשר לשאול מילון מחדר העיון?

  לא ניתן לשאול מילונים מחדר העיון.

  אפשר רק לשאול את המילונים הנמצאים בדלפק ההשאלה.

 • כמה זמן יחכה ספר מוזמן במחלקת ההשאלה מיום החזרתו לספרייה?

  ספר מוזמן יחכה לקורא במחלקת ההשאלה במשך שלושה ימים מיום החזרתו לספרייה.
  לאחר מכן יועבר הספר למזמין הבא או שיחזור למקומו הקבוע על המדף.

 • מה צריך לעשות כדי לשאול ספרים בספרייה?

  להציג תעודה מזהה עם תמונה. לתשומת לבכם: לא ניתן לשאול ספרים ללא תעודה.

 • מי זכאי לשאול ספרים בספרייה?

  סטודנט, מרצה, או עובד במכללה עם הצגת תעודה מזהה.

 • האם יש הגבלה בכמות הספרים שאפשר לשאול?

  אפשר לשאול עד 15 ספרים בבת אחת, מתוכם 6 ספרי ילדים.

 • מהם שם המשתמש והסיסמא לצורך כניסה לכרטיס ספרייה בקלדע?

  יש להזדהות עם השם משתמש והסיסמא של הכניסה למערכת ההוראה שלכם ולמודל

 • איך אדע שעלי להחזיר ספר ששאלתי?

  מועד השאלת הספרים מתארך באופן אוטומטי במשך שנה מתאריך ההשאלה, מלבד הספרים היוצאים ללילה.

  כאשר הספר מוזמן, הקורא מקבל הודעה על כך בדואר האלקטרוני.

 • האם כל הספרים שברשותי מוארכים באופן אוטומטי?

  הספרים היוצאים ללילה לא מוארכים באופן אוטומטי.
  הספרים היוצאים לשלושה ימים, שבוע או שבועיים מוארכים כל עוד אין הזמנה, חסימה עקב קנס או סיום מנוי בספרייה.
  הספרים מוארכים עד שנה מיום השאלתם. בתום שנה יש להחזירם לספרייה.

 • מה מספר הטלפון של מחלקת ההשאלה?

  02-6558184

 • איך אפשר לבדוק אילו ספרים ישנם ברשותי ומהו מועד החזרתם?

  אפשר לבדוק ע"י כניסה ל"כרטיס ספרייה" בקלדע.