Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

חדשות ועדכונים

הינך נמצא כאן

קומת ביניים בספרייה
פעילות הספרייה החל מיום ג' 12.5.2020
הספרייה תיפתח במתכונת מצומצמת לסטודנטים של המכללה על פי הרשמה מראש בלבד
11.5.20 | 16:30
  • הספרייה תהיה פתוחה לקהל של עד 42 אנשים
  • לא ניתן יהיה לשאול ספרים אלא לעיין בהם בספרייה בלבד
  • ההארכה האוטומטית של ספרים מושאלים תימשך עד להודעה חדשה
  • אין אפשרות להזמין דרך קלדע ספרים מושאלים
  • ניתן להחזיר ספרים, הספרים יוחזרו לעגלה ייעודית בכניסה לספרייה
  • לא ניתן להשתמש במחשבי הספרייה, מומלץ להביא מחשב נייד.
  • שירותי הספרייה המקוונים ימשיכו להיות זמינים כרגיל
  • שירותי יעץ:
    גב' שולי בן נון refdyellin@gmail.com

  גב' אמל עבדלרחמן refdyellin@gmail.com  

        דר' רננה גרין שוקרון (ספרות ילדים) renanas@dyellin.ac.il

 קישור להנחיות מפורטות ולטופס ההרשמה לספרייה